Kezdőlap Régió Új raktárcsarnokot avattak

Új raktárcsarnokot avattak

A Duvenbeck cégcsoport mintegy 30 vállalkozása a fő profilt jelentő, a magas színvonalú logisztikai és szállítmányozási tevékenységgel a kontinens 8 országában van jelen. E kiterjedt céghálózatba illeszkedve jött létre a kecskeméti leányvállat.
A Duvenbeck cégcsoport 2011 évben, a Mercedes Gyár üzleti partnereként kezdte meg magyarországi tevékenységét, fejlesztését.
Kecskemét Város Önkormányzattól ez évben megvásárolta a Mercedes gyár 2. kapujával szemben elterülő 3 hektár nagyságú fejlesztési területet. E területen még ez év tavaszán megkezdődött a Mercedes gyár kiszolgálását biztosító logisztikai központ építése, mely 2011 év szeptember 1.- jén átadásra került.
A központ építése 200 új munkahely létrejöttét eredményezte ezidáig.
A Mercedes Benz Gyárral kialakított partneri együttműködés fejlődése az üzleti lehetőségek bővülését eredményezte.
Az együttműködés bővülés, az üzleti kapcsolat alapját jelentő magas színvonalú úgynevezett Just-In-Time, illetve Just-In-Sequence rendszerű alkatrész beszállítás mennyiségének folyamatos növekedése eredményeképpen, valamint a szállítmányozási igények jelentős növekedése miatt szükségessé vált az előre tervezett második ütemű fejlesztés mielőbbi megvalósítása.
E fejlesztés az előző ütem befejezésének évfordulóján kezdődött el.
Mai napon az előzetesen meghatározott időpontra, 95 munkanap alatt a Kecskemét Megyi Jogú Várostól 2011 évben vásárolt területen, a Duvenbeck Immo Kft. beruházásában, elkészült Kecskeméten a Daimler úti DUVENBECK Logisztikai Központ meglévő épületének fejlesztése.
A fejlesztés második ütemeként 7200 m2 alapterületű logisztikai célú raktározási felület, 2200 m2 fedett tároló tér, közel 200 m2 iroda- és a dolgozókat szolgáló szociális létesítmény, továbbá épületben tervezett tevékenység kiszolgálására telephelyen újabb 4500 m2 közlekedés – és rakodás célját szolgáló burkolt felület, a Mercedes gyári beszállítás biztonságát szolgáló Daimler úti újabb közúti csatlakozás, és az üzembiztonságot szolgáló közmű – és információ technikai hálózat építése került megvalósításra.
A már meglévő mintegy 200 munkahely további bővülése várható.
A téli időjárás eredményezte akadályozó körülmények ellenére, a beruházást irányító Út – Híd Mérnöki Iroda Kft. , a kivitelezést végrehajtó Elő – Szer Kft., és a Duvenbeck cég szoros mindennapi együttműködésének eredményeképpen valósult meg.
A sikerhez nagymértékben hozzájárult a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzat Építéshatóságának és az érdekelt hatóságoknak érdemi segítő munkája.
A műszaki átadás nem befejezést, hanem a Thomas Duvenbeck Holding GmbH. Kecskeméten tervezett, a Mercedes Gyár kiszolgálását célzó, illetve a Közép – és Kelet Európai jelenlétét biztosító régió központ létrehozásának egy fontos állomása.
A régiós jelenlét folyamatos erősítése érdekében, a Duvenbeck Immo Kft. a meglévő logisztikai központ területéhez szervesen kapcsolódó, további mintegy 5 hektár nagyságú fejlesztésre alkalmas területet vásárolt Kecskemét Várostól a közelmúltban.
A logisztikai központ fejlesztése a rendelkezésre álló építési engedélyek birtokában az üzleti igények alapján reményeink szerint a közeljövőben dinamikusan folytatódhat.