Kezdőlap Régió

Meghívó

Kedves Barátom!

„Kovács K. Zoltán Idősek köre” Bács-Kiskun Megyei Szervezetének megalakítása, működésének beindítása.

Az elmúlt év végén megalakult az országos szervezet. Elnök: Dr. Medgyasszay László, Alelnök: Stumpfhauser József, az elnökség további tagjai lefedik az ország tájegységeit.
Az „Idősek Köre” egyesület konzervatív szervezetek támogatásával jött létre. Célja a népes idős korosztály aktivitásának fenntartása, összefogása, véleményének kikérése, az észrevételek becsatornázása az állami irányító szervezetek döntéshozó mechanizmusába. Ez utóbbi érdekében a Nemzeti Erőforrás Minisztériumával együttműködési megállapodás készült. Az együttműködés tematikája a tanácsadás, a konzultáció, a koordináció hármasára van tervezve. Az együttműködés területe a korosztály színessége alapján rendkívül sokrétű és az élet hozta változásokkal együtt folyamatosan megújuló. A célok megfogalmazásakor széles társadalmi bázisra számítva, az eszközrendszer folyamatos fejlesztését feltételeztük. Tömören a következőkben foglalhatjuk össze:
– Az idősek jelenlétének, tapasztalatának, tudásának megjelenítése a közéletben.
– A nemzedékek közötti megértés, valamint a kölcsönös megbecsülés és a felelősség erősítése
– Idősek összefogása, érdekeinek megjelenítése, közösség építése
– A kereszténydemokrata, keresztény-szociális hagyományok és értékek felmutatása, a haladó európai kereszténydemokrata mozgalmakhoz való szerves kapcsolódás.
– Idősmunka támogatása, tudásbázis kialakítása
A megyei szervezet megalakítása április 26-án 17 órakor Kecskeméten a Bajcsy-Zsilinszky E. krt. 2. sz. alatt lévő alapítványi irodában lesz. Köszöntőt mond Dr. Medgyasszay László elnök. Korhatár nincs, az egyesületi tagság nem kötelező. A végzett munka, annak hasznossága az értékmérő. Várunk mindenkit nagy szeretettel. Csak együtt tudjuk a legnagyobb erő valódi súlyát megmutatni.

Kecskemét, 2013-04-08.
Ivanics István sk.
Orsz. Elnökségi tag