Kezdőlap Régió

Beszámoló a robotversenyről
2013 április 27-én (szombaton) a kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium megrendezte a IV. Robotprogramozó országos csapatversenyt a közoktatás 5-8. évfolyamára járó diákok számára.
A cél az volt, hogy a tehetséges, informatika, programozás, reáltudományok iránt fokozottan érdeklődő diákok számára lehetőséget biztosítsunk tudásuk, kreativitásuk bemutatására, összemérésére, valamint hogy népszerűsítsük a programozást és a mérnöki kompetenciákat.
A Bányai Júlia Gimnáziumban a diákok 5. és 6. évfolyamon tanórán is ismerkedhetnek a robotikával, így 2009-ben országosan is egyedülállóan vezettük be a programozói tudás és az algoritmikus gondolkodás fejlesztésére a robotprogramozást. Az elmúlt négy évben elért nemzetközi és országos versenyeredményeink azt mutatják, hogy sikeresen. Tanulóink lelkesedése pedig alátámasztja a népszerűséget és az eszközben rejlő motivációt. A megvalósított oktatási koncepció jogosságát igazolja, hogy az új kerettanterv informatika részébe 2013-tól bekerült a robotika. A XXI. század egyik vezető tudományát nehéz lenne nélkülözni a hétköznapokban, ezért örülünk, hogy négy évvel megelőzve az országos döntést mi már elkezdtük tehetséges diákjaink felkészítését minderre.
A versenyre jelentkezett csapatok nagy száma azt mutatja, hogy egyre több iskola gondolja a robotika oktatási lehetőségeinek kihasználását fontosnak. Lelkes tanárok irányítása alatt mind több diák tartozik azok közé, akik az informatikának csak kevesek által értett, de szinte mindenki által használt területén képesek már tizenéves korban is komoly programozói tudást felmutatni.
A versenyről
A versenyt hagyományteremtő céllal indítottuk 2010-ben. Az idei tanévben 81 csapat nevezett az ország teljes területéről, 18 város 30 iskolájának 209 diákja mérte össze robotprogramozói tudását. A jelentkezők számát tekintve rendezvényünk nem csak Magyarország, hanem a Naprendszer legnagyobb magyar nyelvű robotprogramozó versenyévé vált (), amelyre a legjobb általános iskolás korú programozók neveztek be, Soprontól Debrecenig, Budapesttől Pécsig.
A versenyen előre összeépített MINDSTORMS NXT robotokat kellett programozni úgy, hogy megoldják az akadálypályán kitűzött feladatokat. A robotok működését és az elkészített forráskódokat szakmai zsűri értékelte és pontozta.
Az egész napos verseny három kategóriában zajlott:
I. kategória: 5. évfolyamos tanulók
II. kategória: 6. évfolyamos tanulók
III. kategória: 7-8. évfolyamos tanulók
A verseny annyiban volt más, mint a hazai vagy nemzetközi robotversenyek, hogy itt a konstrukciók tervezése és építése nem kapott szerepet. A versenyen a programozás volt a döntő és a legjobb általános iskolás korú robotprogramozók vettek részt a versenyen. A feladatok megoldása és az indulók nagy száma azt bizonyítja, hogy kisiskolás korban is lehet a robotikát és programozást magas szinten űzni és a kívülállók számára szinte már „varázslatnak” tűnő módon irányítani az oktatási célokra kifejlesztett robotokat.
Mindezt jól foglalja össze az a gondolat, amely a robotika oktatási bevezetését és a verseny elindítását is motiválta:
A jelen diákgeneráció az IKT eszközöket sok esetben kompetensebben használja, mint szüleik. Az internet és az IKT eszközök elterjedésével az információhoz jutás a XXI. század esélyeket megteremtő hatása. Az informatikai fejlesztések egyik legdominánsabb irányának a robotika fejlődése tűnik. Az oktatás szükségessége nehezen vitatható, hiszen a háztartásokban jelenleg is rengeteg olyan elektronikus eszköz működik, amely processzorvezérelt technológiára épül, a szórakoztató és kommunikációs elektronikától a fejlettebb háztartási gépekig. Ezen eszközök aránya egyre nő és a jövő generációjának a gombok nyomogatásán túlmutató kompetenciákkal kell rendelkeznie, hogy ne váljon mindez a „varázslat” és „misztikum” eszközévé, hanem az egyszerű eszközhasználó is lássa és tudja a mögöttes algoritmusok emberi kreativitásban rejlő működését.
A verseny végeredménye (az első 6-6 helyezett kategóriánként)
5. évfolyam
Helyezés Csapatnév Iskola Város
1. LegoRockers Junior Batsányi János Gimnázium és Szakközépiskola Csongrád
2. Vilarda Barcsay Jenő Általános Iskola Szentendre
3. Hangyaboys Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Győr
4. Robotkirályok Szent Orsolya Iskola Sopron
5. Kálvin 5 Kálvin Téri Általános Iskolai tagintézmény Püspökladány
6. Robot Erő Zsámbéki PKSzJ Iskola Zsámbék
6. Robotfiókák Bányai Júlia Gimnázium Kecskemét
6. évfolyam
Helyezés Csapatnév Iskola Város
1. Bali Barcsay Jenő Általános Iskola Szentendre
2. Agyvihar ANK 1. sz. Iskola Pécs
3. *NiceDroid* Kazinczy Ferenc Általános Iskola, Óvoda és AMI Nyírbogdány
4. Mikrobik Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Győr
5. USB-s Robotok Bányai Júlia Gimnázium Kecskemét
6. Logósok(k) Bárczi Géza Általános Iskola Budapest
7-8. évfolyam
Helyezés Csapatnév Iskola Város
1. SOP-ROBI Szent Orsolya Iskola Sopron
2. PRO-gramozók Zsámbéki PKszJ Zsámbék
3. ROBORALLY Bányai Júlia Gimnázium Kecskemét
4. Monkey Planet Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyak. Gimnáziuma Debrecen
5. DONSZIG Ciszterci Szent Imre Gimnázium Budapest
6. Skynet Bányai Júlia Gimnázium Kecskemét

Terveink, a verseny jövője
2014-ben a versenyt új lebonyolítási rend szerint tervezzük. A nagy jelentkezőszám miatt szükségessé vált a versenyhelyszínek bővítése, így az első forduló az eddigiektől eltérően nem feladatbeküldős rendszerű lesz, hanem helyszíni „élő” verseny, ahonnan kategóriánként a dobogós helyezettek jutnak a döntőbe. A regionális helyszínek Sopron, Debrecen és Kecskemét. A soproni helyszínt két középiskola a Nyugat Magyarországi Egyetem támogatásával biztosítja, míg a debreceni helyszínt a National Instruments Hungary támogatásával a világcég mentoriskolái adják. A kecskeméti helyszín továbbra is a Bányai Júlia Gimnázium lesz. A döntő évenként váltakozva a három regionális helyszín valamelyikén lesz. Későbbi távlati célként szerepel a verseny nemzetközivé tétele. Már jelenleg is vannak érdeklődők Lengyelországból és Szlovákiából.
A kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium, mint a verseny elindítója továbbra is betölti majd a fő koordinátori szerepet. Ezzel négy év alatt egy olyan versenykoncepciót honosítottunk meg, amely tudomásunk szerint az általános iskolás korosztály esetén Európában is egyedi, és reméljük, hogy ezzel hozzájárulunk a magyar műszaki értelmiség utánpótlásához.
További információ:
Web: http://www.banyai-kkt.sulinet.hu
Tel.: +36 20 479 8460
E-mail: [email protected]
Kiss Róbert Dr. Lukács Lajos
a verseny fő szervezője igazgató
Kecskemét, 2013. április 27.