Kezdőlap Régió

Kecskemét júniusi közgyűlésének döntései

A száz éve elhunyt Kada Elek polgármester sírjának megkoszorúzása előzte meg Kecskemét önkormányzatának június 27-ei közgyűlését. A képviselőket autóbusz szállította a Köztemetőbe, ahol közösen emlékeztek meg az egykori városvezetőről. A délutáni közgyűlés fontosabb döntései:

Pályázat állandó kiállítások megrendezésére

Két új állandó kiállítás nyílna a Katona József Múzeumban, ezek létrehozására pályázatot nyújt be az önkormányzat. A tárlatok a Cifrapalotában mutatnák be Kecskemét két nemzetközileg is kiemelkedő korszakának emlékeit.
A „Nagyurak és vezérek – Híres avar leletek Kecskemét környékéről” című kiállítást a Cifrapalota első emeleti termében helyeznék el. Ide kerülne át a Pávás terem melletti üvegtrezorból a Kunbábony határában feltárt 155 darab, közel 2,4 kilogramm összsúlyú aranytárgy, a világ legszebb avar kori lelete. Szintén e kiállítás részét képeznék a Kecskemét környékén feltárt avar kori nagyúri sírokban talált műtárgyak.
A másik állandó kiállítás „A szecesszió jegyében – Kecskemét aranykora” nevet viselné, amelynek a Pávás terem, az előtte lévő folyosó és a mellette lévő két kisebb terem adna helyet. A szecesszió művészettörténeti értékein túl a nagyvárossá alakuló Kecskemét „aranykorát” mutatnák be. Korabeli kávéházi enteriőrben lennének kiállítva a Kecskeméti Művésztelep leghíresebb alkotóinak festményei, újjászületne egy nagypolgári lakás nappali-ebédlője, a századfordulón kialakuló főtér és annak meghatározó épületeinek tervezését felépítését fényképek, makettek alapján ismerehetnék meg a látogatók. A Pávás teremben a mozgatható installációs rendszert úgy tervezik, hogy a helyiségben továbbra is lehetőség legyen fogadások, előadások megrendezésére.
A két tárlat megrendezésének összköltse közel 58 millió forint, amelyhez a szükséges 10 százalékos önrészt az önkormányzat biztosítja.

Olcsóbb lesz a hulladékszállítás

Módosította a közgyűlés az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról szóló helyi rendeletet. Ennek szükségességét az indokolta, hogy a jövőben a díjakat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter határozza majd meg. Az átmeneti időszakban a rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló törvény alapján kell megállapítani a díjakat. Kecskemét esetében július 1-től a hulladékgazdálkodási díj 6,2 százalékkal csökken. Ez azt jelenti, hogy például egy 120 literes edényzet esetén a jelenlegi nettó 531 forint helyett nettó 498 forintot kell majd fizetni.

Megoldódott a zöldhulladék begyűjtése

Továbbra is lesz zöldhulladék begyűjtés Kecskeméten, az önkormányzat a tulajdonában lévő Kecskeméti Városgazdasági Kft.-t bízza meg a feladattal. Mint ismeretes, a városban korábban – számos más településhez hasonlóan – a Hírös Hulladékgazdálkodási Kft. végezte a közszolgáltatást. A társaság a zöldhulladék begyűjtését önként vállalt tevékenységként végezte, ám idén bejelentette: a tevékenység veszteséges, így a szolgáltatást megszünteti. Ezt követően az önkormányzat folyamatosan egyeztetett a Hulladékgazdálkodási Kft-vel, ám a tárgyalások nem vezettek eredményre.
A házhoz menő zöldhulladék begyűjtés 2011. nyarán történt bevezetése óta a lakosság megszokta és elvárja a szolgáltatást, ez a módszer nem csak komfortos, hanem környezetvédelmi szempontból is a legjobb megoldás. Az önkormányzat havonta 2,4 millió forint+ÁFA díjazást fizet majd a Városgazdasági Kft-nek. A cég az ingatlantulajdonosok saját zsákjaikban kihelyezett zöldhulladékát elszállítja és átadja ártalmatlanításra a Hírös Hulladékgazdálkodási Kft-nek. A zöldhulladékot kéthetente viszik el az ingatlanoktól.

Hulladékgazdálkodás: a VG Kft. lesz az egyetlen közszolgáltató Kecskeméten

2014-től a Városgazdasági Kft.-vel szerződik az önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás összes elemére. A céget átalakítják, jövőre már non-profit gazdálkodó szervezetként kell működnie. E döntéseket a jogszabályi változások tették szükségessé. Ezek ugyanis kimondják: az önkormányzat a közszolgáltatás ellátására csak egy hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést köthet, azt pedig olyan szervezettel, amely erre engedéllyel rendelkezik. Szintén a törvény értelmében hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedélyt csak olyan szervezet kaphat, amelyben az állam, az önkormányzat vagy önkormányzati társulás a tulajdoni hányad alapján a szavazatok többségével rendelkezik, és tulajdonosként jogosult a vezető tisztségviselők, valamint a felügyelőbizottság tagjai többségének megválasztására vagy vissszahívására. A jogszabály kimondja azt is, hogy 2014. január 1-től közszolgáltató csak non-profit gazdasági társaság lehet.
Kecskemét önkormányzata jelenleg három különböző partnerrel végezteti a közszolgáltatást: a hulladékbegyűjtést a Városgazdasági Kft., az ártalmatlanítást a Kecskeméti Regionális Hulladéklerakó Közszolgáltató (KRHK) Kft., a szelektív hulladékgyűjtést pedig az Alföld Konzorcium végzi, amelynek vezetője a KRHK, képviselője a Hírös Hulladékgazdálkodási Kft. E partnerek közül csak a Városgazdasági Kft. kaphat huladékgazdálkodási közszolgáltatásra engedélyt, a többi ugyanis nem felel meg a tulajdonosi szerkezetre támasztott törvényi követelményeknek.
Az önkormányzat legkésőbb december 31-ig a teljes hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra a Városgazdasági Kft-vel szerződik, és haladéktalanul megkezdődik a cég non-profit gazdálkodó szervezetté alakítása.

Díjzuhanás a kéményseprésben

Július 1-től ismét jelentősen csökken Bács-Kiskun megyében a kéményseprés díja. Az erről szóló rendelet módosításának előzménye, hogy a kormány a rezsicsökkentéssel kapcsolatos döntések részeként megváltoztatta a kéményseprő-ipari közszolgáltatás díjának kormányrendeletben szabályozott kereteit, a kormányrendelet pedig a közszolgáltatás díjának alapjaként szolgáló egységnyi munkaráfordítás legmagasabb fajlagos összegét nettó 2000 forintban határozta meg a korábbi 4000 forintig terjedő díj helyett. A döntés és a most módosított önkormányzati rendelet következtében a díjak ismét jelentősen csökkennek. Például 1 turbós vagy kondenzációs kazán égéstermék-elvezetője és 1 tartalékkémény esetén az éves díjfizetési kötelezettség év elején 4.610 forintról 3.024 forintra csökkent, július 1-től azonban már csak 1.680 forintot kell éves díjként megfizetni.

Nem kell megelőlegezniük az első oltás költségét

Ettől az évtől még kedvezőbb feltételekkel kaphatják meg a humán papillomavírus (HPV) elleni védőoltást azok a 7. osztályos leányok, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek, valamint átmeneti vagy tartós nevelésben vannak. Ők a kiemelt támogatásban részesülők, akiknek mostantól a hármas oltássorozatból egyetlen oltás költségét sem kell megelőlegezniük.
Mint ismeretes, Kecskeméten az önkormányzat 2010. óta támogatja a 7. osztályos leánygyermekek humán papillomavírus elleni védőoltását oly módon, hogy alapesetben a hármas oltássorozatból az elsőt kell megfizetni, a másik kettőt a város finanszírozza. Kiemelt támogatást kapnak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, valamint az átmeneti vagy tartós nevelésben vettek, akiknek csak megelőlegezniük kell az első oltást, az összeget utólag a város megtéríti számukra. Az elmúlt időszak tapasztalata azonban azt mutatta, hogy ezeknek a családoknak még a megelőlegezés is gondot okoz, ezért döntött úgy a képviselő-testület, hogy a jogosultak mentesüljenek e feltétel alól.

Rendőrörs lesz Kadafalván

Ingyenes használatba adja az önkormányzat a Kecskeméti Rendőrkapitányság részére a kadafalvi iskola egyik, jelenleg könyvtárként használt mintegy 18 négyzetméteres helyiségét. A rendőrség az épületben kezdetben ügyfélfogadó irodát, a későbbiekben kihelyezett rendőrörsöt működtet majd.
A könyvtár a jelenleg zajló épületbővítés, átalakítás során létrejövő szomszédos főépületben kap majd helyet.

Ingatlanok értékesítése

Ingatlanok értékesítésével kapcsolatos döntéseket hozott Kecskemét közgyűlése. Ezek keretében határozott arról, hogy pályázatot ír ki a Báthori utca 5. szám alatt lévő ingatlan értékesítésére, amelynek ára 34.803.080 forint. A területen maximum 6 lakásos társasház építhető.
Eredménytelennek nyilvánította a grémium a Balaton utca 19. szám alatti ingatlan 4228 négyzetméteres részére kiírt pályázatot, amelyre nem volt jelentkező, egyben új pályázat kiírásáról döntött. A terület minimális fajlagos értékesítési ára négyzetméterenként nettó 40.000 forint.
Szintén nem volt pályázó a Forrás utca 21. alatti ingatlanra, amelyre most úajbb pályázatot ír ki a város. Az ingatlan minimális ára 42,2 millió forint.
Sikeres volt ugyanakkor a Balaton utca 24. szám alatti ingatlan értékesítésére kiírt pályázat, az ÉPÍTŐ SIMON Kft. 175 millió forintot ajánlott. A cég a területen lévő épületeket elbontja és társasházi lakásokat épít. A beruházást a vállalkozás több ütemben valósítaná meg.
A JYSK áruház melletti terület 1748 négyzetméteres részére is volt pályázó: az IMMENSO Kft., amely mintegy 44,4 millió forintot ajánlott. A társaság célja egy olyan vendéglátóegység létrehozása, amely egyben étterem-cukrászda, valamint kulturális és szórakoztató egység is.

Térfigyelő kamerák pályázati forrásból

Pályatot nyújott be az önkormányzat annak érdekében, hogy kilenc újabb helyszínen térfigyelő kamerákat telepíthessen. A Kecskeméti Rendőrkapitánysággal egyeztetett helyszínek: Vasútkert-Játszótér, Műkertvárosi Sportcentrum, Széktói Stadion-Uszoda, Béke fasor – Géza fejedelem körút kereszteződése, Akadémia körút – Csabay Géza körút – Nyíri út kereszteződése, Halasi út – Szent László körút kereszteződése, Széchenyi körút – Jókai utca – Budai út kereszteződése, Ladánybenei út – Budai út kereszteződése, Izsáki út – Vízmű utca kereszteződése. Sikeres pályázat esetén az önkormányzat mintegy 7,8 millió forint támogatást nyerhet, a szükséges önerő közel 2 millió forint.
A közgyűlés döntött arról is, hogy pályázaton kívül a Lordok aluljáróhoz és a Ceglédi út – Mátyás király körút kereszteződésébe is kerüljön térfigyelő kamera.
Szemereyné Pataki Klaudia alpolgármester javaslatára kamera kerülhet majd a Zimay utca – Simonyi utca kereszteződésébe is.
Kecskeméten egyébként jelenleg már 27 térfigyelő kamera működik. A térfelügyeleti rendszert a Kecskemét Közbiztonságáért Közalapítvány építette ki, az önkormányzat támogatásának felhasználásával, a rendőrséggel együttműködve. A rendszer üzemeltetését is a közalapítvány végzi, a központ a megyei rendőr-főkapitányságon van.

Szeptember 22. Európai Autómentes Nap

A közgyűlés döntése értelmében idén szeptember 22-én (vasárnap) rendezik meg Kecskeméten az Európai Autómentes Napot, amelyhez a város 600 ezer forint támogatást nyújt. A számos szervezettel együttmődésben létrejövő rendezvény napján lesznek környezetvédelemmel, egészséges életmóddal, közlekedéssel kapcsolatos programok, csoportfoglalkozások, előadások, tudásfelmérő tesztek, bemutatók, játékos oktatások, kézműves foglalkozások, szivárvány játéktár, kerékpár szerviz. EU Információs sátor várja az érdeklődőket, valamint a rendőrség által felállított és felügyelt akadálypályán kerékpárral tehetik próbára ügyességüket a diákok. A szabadon választható, folyamatos programok ideje alatt lehetőség nyílik a kerékpárok alvázszámának regisztrációjára, amely rendőrségi nyilvántartásba kerül, ezzel is elősegítve a kerékpár-eltulajdonítás bűncselekmények felderítését.
A kerékpáros felvonulás szakaszos útlezárással, valamint a betorkolló utak lezárásával a tervek szerint a Kossuth térről indul a Kápolna utca- Irinyi út- Akadémia körút- Csabay Géza körút – Tatár sor – Jász utca – Nyíri út- Kőhíd utca – Reile Géza utca – Burga utca – Batthyány utca útvonalon, majd a Lestár téren keresztül a Kossuth téren ér véget. A kerékpáros felvonulást követően a regisztrált résztvevők között értékes ajándékokat sorsolnak ki.
Nagypál Sándor alpolgármester kezdeményezi, hogy a Kunság Volán Zrt. a rendezvény napján ingyenes utazási kedvezményt biztosítson a számozott helyi járatokon a forgalmi engedély és a személyazonosító igazolvány együttes felmutatásával a magántulajdonban lévő gépjármű tulajdonosa, vagy üzemben tartója számára, ezzel is népszerűsítve a közösségi közlekedést.
A rendezvény napján 7-17 óra között több utat, parkolót lezárnak a forgalom elől, a forgalomkorlátozás az autóbuszokat nem érinti majd.

Igazgatói pályázatokat véleményeztek

Véleményezte a testület a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott, az önkormányzat által működtetett köznevelési intézmények igazgatói beosztására beérkezett pályázatokat. A Katona gimnázium esetében Szabó István, az ÉZI-ben Alföldyné Dobozi Eszter, a Táncsics kollégiumban Szappanos Benedek, a Corvina iskolában pedig Lóczi László pályázatát támogatták a kecskeméti képviselők.

Döntések az óvodák vezetéséről

Óvodák intézményvezetőinek kinevezéséről is döntött a közgyűlés. A testületi határozat értelmében 2013. augusztus 1-től 2018 július 31-ig a Belvárosi Óvodát Fekete Istvánné, a Corvina Óvodát Kapásné Pusztai Edit, a Széchenyivárosi Óvodát Tulipán Gabriella vezeti.
A Művészeti Óvoda esetében a pályázat eredménytelen. A közgyűlés úgy döntött, hogy egy újabb eljárás eredményes befejezéséig, legfeljebb egy évig Tóth Károlynét bízza meg az intézmény vezetésével.
A Kálmán Lajos Óvoda esetében 2013. augusztus 1-től 2014. július 31-ig Kőváriné Kis Katalin kapott intézményvezetői helyettesítési megbízást. Az intézmény ugyanis átszervezés alatt van. Mint ismeretes a a Kálmán Lajos Óvoda és Művelődési Ház átszervezéséről májusban döntött a testület, ezért ott nem írtak ki pályázatot az intézmény vezetésére.

Immár hivatalosan is Petőfi park a neve

A Petőfi park nevet viseli a jövőben az a petőfivárosi közterület, amely a Tópart és az Egyetértés utcák kereszteződésében található. A közterület hivatalos elnevezését Kósa József, a körzet önkormányzati képviselője kezdeményezte, miután a városrész lakói régóta Petőfi parknak nevezik e területet.
A téren közel húsz éve Petőfi szobor áll, amely jelenleg a területtel együtt felújítás alatt van. Az újonnan elnevezett park ünnepélyes átadása július 8-án 10 órakor lesz. Kósa József köszönetet mondott a petőfivárosiaknak azért, hogy összefogtak a terület rendbetétele, a korábban megrongált szobor helyreállítása érdekében.

Kada és Lestár a Városháza előtt

Három köztéri alkotás elhelyezéséről tárgyalt a képviselő-testület. Ezek egyike Kada Elek, Kecskemét 100 éve elhunyt polgármesterének mellszobra, amelynek felállításához az önkormányzat 3 millió forint támogatást nyert a Nemzeti Kulturális Alap Vizuális Művészetek Kollégiuma pályázatán. Pálfy Gusztáv alkotását a Városháza főhomlokzata előtti, Nagytemplom felőli kerítéssel határolt zöldfelületen helyezik el.
Kada Elek mellszobrával szimmetriikusan, a Lestár tér felőli kazettában lesz Lestár Péter mellszobra. Ez az alkotás az Országzászló megépítésekor, 2010-ben került ideiglenesen a Városháza udvarába.
A harmadik alkotás Nagy László költő, műfordító emlékét őrzi majd a Czollner téren. A bronz dombormű-portré felállítására a Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzat nyújtott be pályázatot és nyert forrást a Városi Támogatási Program keretében.

Díjak, elismerések

Kecskemét képviselőtestülete díjak, elismerések adományozásáról döntött. A határozatok értelmében 2013-ban „Kecskemét Város Tiszteletbeli Polgára”: Szmirnov Nyikolaj Nyikolajevics, a Szimkommunszerviz Zrt. vezérigazgató helyettese, a szimferopoli polgármester tanácsosa.
A „Kada Elek-díjat” id. Gyergyádesz László, a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. nyugalmazott stúdióvezetője kapta. E napirend tárgyalása kapcsán a grémium arról is döntött, hogy elismerését fejezi ki a Kecskeméti Városszépítő Egyesület részére, fennállásának 30. évfordulója alkalmából. Az elismerő oklevél átadása a 2013. augusztus 20-ai ünnepi ülés keretében történik.
További díjak és díjazottak:
„Katona József-díj”: Danyi Judit és Hegedűs Zoltán, a Kecskeméti Katona József Színház színművészei
„Kodály Zoltán-díj”: Bedőcs József és Bedőcsné Szabó Rita, a Kecskeméti Művészeti Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény néptánctanárai
„Bozsó János-díj”: Leskowsky Albert, a Leskowsky Hangszergyűjtemény alapítója
„Kecskemét Gazdasági Fejlődéséért Díj”: Airvent Légtechnikai Zrt.
„Kecskemét Szociális Ügyéért Díj”: Édl Erzsébet, az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága, Margaréta Otthon igazgatója és a Humán-Rehab Kiemelten Közhasznú Egyesület, Fogyatékos Személyek Rehabilitációs Otthona és Napközi Otthona
„Kecskemét Városért Egészségügyi Díj”: Dr. Bagó Ferenc háziorvos és Dr. Horváth Zsolt, a Bács-Kiskun Megyei Kórház mb. orvosigazgatója
„Mészöly Gyula – díj”: Nagy László, a Pilze-Nagy Kft. alapítója és Somosné Dr. Nagy Adrienn, a Pilze-Nagy Kft. ügyvezetője, technológiai és fejlesztési igazgatója
„Év Kecskeméti Mestere Díj”: Bedőné Manó Éva csipkeverő
„Kecskemét Város Környezetvédelméért Díj”: Kozma Károly, a BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt. minőségirányítási és környezetvédelmi vezetője
„Az Év Kecskeméti Rendőre”: Czéh Krisztina rendőr főhadnagy, a Kecskeméti Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Helyszínelő és Balesetvizsgáló alosztályvezetője
„ Az Év Kecskeméti Tűzoltója”: Mozsárik Lajos tűzoltó zászlós
„Az Év Kecskeméti Köztisztviselője”: Ladics Mónika, a Polgármesteri Hivatal Nemzetközi, Gazdaságfejlesztési Osztályának vezetője