Kezdőlap Régió

Hivatalba lépett az új rektor a Kecskeméti Főiskolán
Ailer Piroska 2017. június 30-ig tölti be a tisztséget

Hivatalba lépett július 1-jén a Kecskeméti Főiskola új rektora, dr. Ailer Piroska. A rektor asszony fő célkitűzése, hogy az átalakuló felsőoktatás-ban megerősítse a Kecskeméti Főiskola pozícióját. Nem a tudomány-egyetemekkel kell versenyeznünk, hanem a térség gazdaságát, a kö-zösséget kell szolgálnunk, így hosszú távon biztos jövője lesz a főiskolá-nak – hangsúlyozza az intézmény új vezetője.
Dr. Ailer Piroska irányítása alatt jött létre 2011-ben a Kecskeméti Főiskola Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Karán a Járműtechnológia Tanszék, melynek tanszékvezetője is lett. Jelentős része volt abban, hogy a Kecskeméti Főiskolán beindult a járműmérnök-képzés és a cégekkel együttműködve kialakí-tott ún. duális típusú képzés. Az oktatás infrastrukturális hátterét megteremtő uniós pályázat egyik szakmai vezetője volt. A mintegy 1,5 milliárd forintos beru-házás – új tanszéki épület műhelyekkel, laborokkal – a legkorszerűbb feltételeket biztosítja a járműmérnökképzés számára.
Dr. Ailer Piroska 1998-ban kiváló eredménnyel gépészmérnökként végzett a BME Közlekedésmérnöki Karán. A diploma megszerzése után 1998 augusztu-sától 2005-ig hivatásos katona volt. Tanított a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egye-temen, tagja volt a Magyar Hadtudományi Társaság Légierő Szakosztályának és 2005-ben egyik alapítója az MTA Folyamatmérnöki Munkabizottságának. Egy éven át dolgozott a Budapesti Műszaki Egyetemen, először a Repülőgépek és Hajók Tanszéken doktoranduszként, majd a Gépjárművek Tanszéken adjunktus-ként. A Kecskeméti Főiskola új rektora főleg gázturbinás és belsőégésű motoros tantárgyakat, valamint az azokat megalapozó műszaki alaptantárgyakat taní-totta.
2005 márciusától a Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft. budapesti Kutatási és Fejlesztési Központjának fejlesztőmérnöke, majd fejlesztési csoportvezetője lett. 2007-től egy évig dolgozott a berlini Hasse&Wrede GmbH-nál fejlesztőmérnök-ként. Innen visszatért a Knorr-Bremséhez, ahol többéves osztályvezetői tapaszta-latot szerzett és részt vett a fejlesztési központ stratégiai fejlesztésében is. Dr. Ailer Piroska 2003-ban doktorált, disszertációját a BME Közlekedésmérnöki Karán a kisteljesítményű gázturbinák modellezése és nemlineáris irányítása témakörben kutatta és írta.
A Kecskeméti Főiskola az elmúlt időszakban sikerrel dolgozott azon, hogy megtalálja helyét az átalakuló felsőoktatásban. Stabil maradt a hallgatói lét-szám, az egy főre eső uniós fejlesztéseket tekintve a főiskola második a hazai felsőoktatási intézmények között, a járműmérnöki alapszak és a duális típusú képzés beindításával gyorsan és rugalmasan reagált a gazdaság igényeire. Ezekre az alapokra lehet építeni – hangsúlyozza Ailer Piroska.
Nagyon bizakodó vagyok a jövőt tekintve is, mert az a régió, amelynek most Kecskemét az egyik „zászlóshajója”, gazdaságilag lendületben van. Ehhez pedig tudásra van szükség: a gazdaság igényeinek megfelelően jól képzett szakemberekre és a cégekkel együttműködve magas szintű kutatás-fejlesztési tevékenységre. A mi főiskolánk minden olyan feltétellel rendelkezik – szakembe-rek, infrastruktúra –, ami lehetővé teszi, hogy ennek a fejlődő, „mozgolódó” régi-ónak a partnerség jegyében az oktatási-kutatási központja lehessünk. A műszaki kar szerepe egyértelmű, de helye van ebben a gondolatiságban a Kertészeti Főiskolai Kar és a Tanítóképző Főiskolai Kar értékeinek is. A kertészeti képzésben is bevezethető a cégekkel szorosabb együttműködést kialakító ún. duális típusú képzés, a Tanítóképző Főiskolai Kar által képviselt pedagógiai megközelítésre pedig a nyelvoktatás fejlesztésében, a hallgatói lemorzsolódás problémájának megoldásában és a kisgyermekkori természettudományos képzés módszertaná-nak kialakításában van szükség – emeli ki az új rektor.