Kezdőlap Régió

Elhunyt Dr. Szekér Endre tanár úr, Kecskemét díszpolgára

Ma, 2013. július 11-én elhunyt Dr. Szekér Endre, vagy ahogyan sokan ismerték Szekér tanár úr, Kecskemét díszpolgára, középiskolások oktatója, folyóirat szerkesztő, irodalomtörténeti tanulmányok, könyvek szerzője.
Tanári pályáját Bugacon kezdte, később két évet a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában, majd több évtizedet a Katona József Gimnáziumban, végül a Református Gimnáziumban tanított.
Országos ismertségre a ’60-as években tett szert a filmesztétika oktatás elindításával.
Irodalmi munkássága során számos neves alkotóval került személyes kapcsolatba, barátságba, mindemellett több kötet, irodalmi esszé, tanulmány, kritika és publicisztika is része gazdag életművének. Mindig fontosnak tartotta a fiatalok irodalmi ízlésének formálását, az irodalom megszerettetését. Talán éppen ezért elsősorban tanárnak tartotta önmagát.
Élete utolsó szakaszában írta meg Márai Sándorról és Buda Ferencről szóló gyűjteményes kötetét. Szavaiból mindig érződött a család összetartó, megtartó szerepének fontossága, az ahhoz való feltétlen szeretet és kötődés.
Életére, munkásságára való visszatekintése közben említette egyszer: „… részese lehettem annak a különös pillanatnak, boldogságnak, melyről Kosztolányi ír a Hajnali részegségben: „Szóval bevallom néked, megtörötten/földig hajoltam s mindezt megköszöntem.”
Szekér tanár úr 78 éves volt.
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Dr. Szekér Endrét saját halottjának tekinti.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata