Kezdőlap Régió

Tanyafejlesztési Program 2013

A Vidékfejlesztési Minisztérium idén is meghirdette a Nemzeti Tanyafejlesztési Programot, melynek keretében összesen több mint 1,2 milliárd forintra lehet pályázni. A minisztérium által először 2011-ben meghirdetett, teljes egészében nemzeti forrásból finanszírozott, egyszerű eljárásrenddel működő Tanyafejlesztési Program a Nemzeti Vidékstratégia egyik kiemelt térségi komplex vidékfejlesztési nemzeti programja.
A Dél-Alföldi régióban és így Bács-Kiskun megyében, kiemelten fontos a Tanyafejlesztési Program. Az előző évek tapasztalatai is mutatják, hogy mennyire fontos fejlesztések valósulhattak meg. Több megyei településen a programnak köszönhetően termelői piacok kialakítása, sok esetben felújítása történt meg. Több felmérés is elkészülhetett, melyek az egyes települések vagy kistérségek külterületének és lakosainak feltérképezésére irányult.
Pályázatot benyújtani az ún. tanyás településekről lehet, a kiírás tartalmazza, hogy régiónk teljes területéről lehet pályázatot beadni. Bár az iroda elsősorban az ÚSZT-s pályázatokkal foglalkozik, fontosnak tartjuk, hogy a mezőgazdasági pályázati lehetőségekről is tudjunk információt szolgáltatni. Rengetegen kerestek már meg bennünket a programmal kapcsolatban, ebből is látszik, hogy hatalmas az érdeklődés. Ugyanúgy, mint ahogyan az ÚSZT-s pályázatok esetében, jelen a TP pályázataiban is tudunk segíteni az előkészítésben, a kimunkálás során az infrastrukturális feltételeket tudjuk biztosítani, de a megvalósítást is támogatjuk munkánkkal, amennyiben szükséges. Bárminemű segítségnyújtást ingyenesen lehet igénybe venni az irodai dolgozóitól.

A pályázat négy célterületet fogalmaz meg:
1. Az elsőben a kistérségi önkormányzatok, társulások pályázhatnak, például a tanyai termékek piacra jutásának elősegítésére, földútkarbantartó eszközök beszerzésére, tanyagondnoki szolgálatok fejlesztésére. (majdnem 900 MFt)
A támogatás igénybevétele
1) a tanyai termékek piacra jutásának elősegítésére: (204 MFt, 200.000E)
1/a) tanyai termékek város-vidék együttműködés keretében történő piacra juttatására,
1/b) a tanyai termékek értékesítését biztosító önkormányzati fenntartású helyi termelői
piacok létesítésére, fejlesztésére,
1/c) tanyai termékek értékesítését biztosító önkormányzati boltok létesítésére,
fejlesztésére,
1/d) a tanyai termékek feltárására,
1/e) a tanyai termékek védjegy- és minőségtanúsítási rendszerének bevezetésére,
fejlesztésére,
1/f) a tanyagazdaságokat összefogó, a termékeik piacra jutását segítő, a termékeik
magasabb hozzáadott értékét biztosító vertikális integrációk, önkormányzati
tulajdonú helyi, kisléptékű feldolgozó kapacitások létrehozására, fejlesztésére,
1/g) a tanyagazdák számára nyújtott, a piacra jutást, a termelést és helyi feldolgozást, a
közvetlen értékesítést segítő szolgáltatások biztosítására,
2) a tanyai termékek piacra jutásának elősegítése fővárosi piacokon és tanyás térségek
megyei jogú városainak piacain (300 MFt,200.000E):
2/a) tanyai termékek város-vidék együttműködés keretében történő piacra juttatására,
2/b) a tanyai termékek értékesítését biztosító önkormányzati fenntartású helyi termelői
piacok létesítésére, fejlesztésére,
2/c) tanyai termékek értékesítését biztosító önkormányzati boltok létesítésére,
fejlesztésére,
2/d) a tanyai termékek feltárására,
2/e) a tanyai termékek védjegy- és minőségtanúsítási rendszerének bevezetésére,
fejlesztésére,
3) a tanyás térségek külterületi földútjainak karbantartását, rendszeres felújítását biztosító
vontatott munkagépek, eszközök beszerzésére (175MFt,10MFt);
4) a villany nélküli tanyák villamosenergia-ellátását biztosító önkormányzati fejlesztésekre (100MFt,40MFt);
5) a tanyagondnoki szolgálatok fejlesztésére(75MFt,2-4MFt):
5/a) a tanyagondnoki szolgálatok tevékenységének fejlesztésére,
5/b) a tanyagondnokokat összefogó támogatásra jogosult civil szervezetek fejlesztésére;
5/c) mobil egészségügyi szűrővizsgálatok végzésének szervezése, tanyai lakosok
számára; valamint
6) megyei tanyafelmérések elvégzésére irányulhat (30Mft).
2. A második célterület a jelenleg működő, már meglévő tanyagazdaságok fejlesztését célozza. A tanyatulajdonosok a lakóépületük és melléképület felújítására, gépekre és állatállomány vásárlásra, ivó- és szennyvízkezelésre, vagyonbiztonságra, valamint tanyató kialakítására pályázhatnak. Kizárólag mezőgazdasági tevékenységet végző őstermelők, egyéni vállalkozók, családi gazdálkodók, akiknek a 2010. 2011. és 2012-es évre vonatkozó összes bevételük legalább ötven százaléka mezőgazdasági tevékenységből származik, és átlagosan nettó 8 millió Ft alatt van az éves bevételük, valamint életvitelszerűen a tanyán élnek. (225MFt)
A támogatás igénybevétele
a) tanyai lakóépület felújítására;
b) gazdálkodási célú épületek felújítására, építésére;
c) gazdálkodási gépek, kisgépek, eszközök fejlesztésére, beszerzésére;
d) karám, kerítés létesítésére, felújítására;
e) szaporító anyag vásárlására, beszerzésére;
f) állatállomány kialakítására, bővítésére;
g) tanyai termékek feldolgozását biztosító feldolgozó kapacitások létesítésére, fejlesztésére;
h) tanyagazdaság energetikai megújítására
i) egészséges ivóvíz beszerzéséhez szükséges létesítmények beruházására;
j) környezetkímélő, egyedi szennyvíz-kezelésre és elhelyezésre;
k) tanyai lakó- és vagyonbiztonsági eszközök, rendszerek, valamint a biztonságot fokozó
kommunikációs eszközök beszerzésére, telepítésére; valamint
l) tanya-tó kialakítására.
3. A harmadik terület a tanyagazdaságok indításához nyújt támogatást, olyanok is pályázhatnak, akik eddig nem folytattak mezőgazdasági tevékenységet, viszont tanyán laknak, azonban ha valaki támogatást nyer, akkor a pályázat megnyerése után három gazdasági éven keresztül mezőgazdasági tevékenységet kell végeznie. (75MFt)
4. A negyedik célterület azoknak a villany nélküli tanyáknak a fejlesztése, ahol eddig nem történt meg a villamosítás. Pályázatot az nyújthat be, aki a tanyán él, viszont nem szükséges, hogy mezőgazdaságból származzon a bevételének a többsége. (50 MFt)

A vissza nem térítendő támogatások intenzitása az 1. célterület esetében 90%-os, a 2. célterület esetében maximum 75% (40 év felett) vagy 90% (40 év alatt), a harmadik célterület esetében maximum 75% vagy 90% lehet, a 4. célterület esetében max. 100% lehet. A projektek utófinanszírozás keretében valósulnak meg, de lehetőség van előleg igénylésére.
A pályázat elektronikusan benyújtható a www.nakvi.hu honlapon, július 8. és augusztus 7. között. A pályázatok elbírálás szeptember végéig megtörténik, a fejlesztéseket pedig 2014. április 30-ig kell megvalósítani.