Kezdőlap Régió

Magyar Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Új Széchenyi Terv
Társasházak Energetikai Felújítása Alprogram
ÚSZT-TEF-2013
Társasházak Energetikai Felújítása Alprogramja lehetőséget nyújt a lakosság számára, hogy lakóépületeik felújításával hozzájáruljanak az ország klímavédelmi céljaihoz, egyszersmind csökkentsék energiafogyasztásukat és a belőle eredő kiadásaikat.
vissza nem térítendő, utólagos finanszírozású támogatás
keretösszeg 834,2 millió Ft.
– 1971 előtt épült hagyományos technológiával, égetett tégla (salak, bauxitbeton nem) falazattal készült,
– társasház
– teljes, legalább 20 lakást tartalmazó épület, amennyiben a pályázattal érintett épületben a lakások fűtésének egyedi szabályozása és mérése megoldott, vagy jelen pályázat keretében megoldásra kerül
– fűtéskorszerűsítést is megvalósító beruházások esetén, a fenti feltételeken túl, az alábbi feltételnek is meg kell felelnie a benyújtott pályázatnak:
a) kizárólag házközponti fűtési vagy házközponti fűtési és használati melegvízellátó rendszerrel rendelkező társasházak vehetik igénybe a fűtéskorszerűsítésre,
műemléki védettség alatt áll, salak- vagy bauxitbeton alkalmazásával készült teherhordó szerkezetekkel rendelkezik. Épület bővítése, átépítése nem támogatható, arra vonatkozólag pályázat nem nyújtható be!

Támogatható tevékenység:
Nyílászárók cseréje,
külső árnyékoló szerkezetek elhelyezése
Homlokzatok és födémek hőszigetelése
Épületgépészeti felújítás (fűtés)
Elektromos korszerűsítés
A megújuló energiafelhasználás növelése
Energetikai szakértői, tervezői és szakhatósági díj támogatható mértéke pályázatonként:
a kivitelezési költségek 7%-a, de maximum 1 000 000 Ft lehet.
A támogatás intenzitása függ az alkalmazható energetikai jellemzőt javító elemek számától, az ahhoz tartozó pontértékek összesített pontszáma alapján:
1-30 pont 50%, lakásonként maximum: 750.000,- Ft
31 ponttól 60%, lakásonként maximum: 900.000,- Ft
A támogatás értéke nem haladhatja meg a 60 millió forintot.
Pályázatok benyújtási módja, határideje és helye:
ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.
1518 Bp. Pf. 57.
A borítékon a pályázati kódot fel kell tüntetni:
ÚSZT- TEF-2013

•papíralapú pályázati formanyomtatványok (1-3 adatlapok) – kinyomtatva minden oldalon szignóval, valamint cégszerű aláírással ellátva.
a jelenlegi állapotra, illetve az elérendő (tervezett) állapotra vonatkozóan épületenergetikai szakértő által kiállított teljes energetikai tanúsítvány (papíralapon),
mellékletek (11. pont).

2013. augusztus15-től 2013. szeptember 15-én 24:00 óráig vagy a rendelkezésre álló keret kimerüléséig
A Műszaki adatlap aláírására felsőfokú építőipari végzettséggel, valamint kamarai tagsággal rendelkező projektmenedzser is kötelezett.
A jelen kiírásban említett összes energetikai számítást és tanúsítást az alábbi jogosultságok valamelyikével rendelkező szakértővel kell elvégeztetni, akiket az alábbi névjegyzékek tartalmaznak/sorolnak fel:
– Mérnökkamarai névjegyzék (www.mmk.hu): ENt-Sz – Energetikai tanúsító (Épületek energetikai tanúsítása szakértő – teljeskörű)
– Építészkamarai névjegyzék (www.mek.hu): SZÉSZ8 (épületenergetikai szakértő)

A tanúsítványokat teljes terjedelmükben, a tanúsító által aláírva (tanúsító adatival) papíralapon kell megküldeni a pályázatok kezelésével a II. pont szerint megbízott szervezet (a továbbiakban: pályázatkezelő) részére.
Amennyiben a számítást és tanúsítást végző szakember nem szerepel a kamarai névjegyzékben, abban az esetben a benyújtott dokumentumok nem fogadhatóak el, a pályázat kizárásra kerül.
nincs ÁFA visszaigénylési jogosultsága, akkor a vissza nem térítendő támogatás számításának alapja a beruházás ÁFÁ-val növelt, bruttó elismerhető összköltsége.
Az önrész saját forrásból és egyéb forrásból áll.
A saját forrás lehet:
a társasház bankszámláján rendelkezésre álló, a felújításra elkülönített összeg;
hitel;
egyéb támogatás és támogatásnak nem minősülő más forrás.

Amennyiben a pályázat beadásakor a jogerős hatósági engedélyek nem állnak rendelkezésre, abban az esetben az engedély/engedélyek iránti kérelemnek az illetékes hatóság által átvett példányának a másolatát (melyen szerepel az átvétel dátuma és az átvevő aláírása, bélyegzővel) vagy a kérelem befogadását igazoló válaszlevél másolatát kell benyújtani. A jogerős hatósági engedély benyújtása a Támogatási Szerződés megkötésének feltétele.

A pályázattal érintett beruházás megvalósításához kivitelező megbízása szükséges (saját kivitelezés nem támogatható).
A pályázattal támogatott beruházás elvégzésére kizárólag az ÉMI Nonprofit Kft. által megfelelő szakági minősítéssel rendelkező kivitelező bízható meg.
Az támogatói döntésről értesítő levélben felsorolt dokumentumokat az ÉMI Nonprofit Kft. címére kell eljuttatni, a kézhezvételétől számított 90 naptári napon belül.