Kezdőlap Régió

A részönkormányzatok döntenek saját fejlesztéseikről

Megjelent sajtóhír szerint Kecskeméten évente 4 millió forint jut a járdák javítására. Ez azonban nem felel meg a valóságnak. Tény, hogy az úgynevezett út-híd kereten belül járdák javítására valóban ekkora összeget irányozott elő a város, viszont az út-híd keret nem elsősorban ezt a célt, hanem a nagyobb volumenú beruházásokat szolgálja.
Az egyes városrészek ilyen típusú infrastrukturális beruházásait Kecskemét önkormányzata 2012 óta a részönkormányzatok bevonásával végzi úgy, hogy a városrészek önkormányzatai maguk dönthetnek a költségvetésben számukra biztosított keret felhasználásáról. Lehetőségük van arra, hogy a teljes összeget például útépítésre vagy járdaépítésre, felújításra fordítsák. A modell lényege, hogy az önkormányzat a városrészi önkormányzatok számára a korábbinál sokkal nagyobb forrást biztosít, amelyet a részönkormányzatok saját döntésük alapján a helyben legfontosabbnak tartott feladatokra szánhatnak. Amennyiben egy részönkormányzat infrastrukturális beruházásra költ egy adott összeget, akkor az önkormányzat – ösztönző céllal – ugyanakkora összeget plusz forrásként biztosít a fejlesztéshez.
Idén a költségvetésben a 15 városrészi önkormányzat kerete összesen 84 millió forinttal indult. A részönkormányzatok a rendelkezésükre álló forrás jelentős részét fordítják fejlesztésekre, amelyekhez az önkormányzattól augusztus 22-ig további 38 millió forint kiegészítő támogatást kaptak.
Ennek köszönhetően például csak Hetényben több mint 6 millió forint értékben épülnek új járdaszakaszok, és járdaépítés, felújítás lesz egyebek között a Március 15. utca egy részén, a Vaspálya utcán, az Agancs utcán, az Orgona utcán, a Sztravinszkij utcán, továbbá a Mezei utca, Mindszenti körút, Kolozsvári utca egyes szakaszain.
Egyébként van olyan részönkormányzat, amely tavaly szinte a teljes keretét járdaépítésre fordította (például a Bakule Márton utcán) idén pedig a forrásait a Török utca és a Kalap utca burkolatának teljes átépítésére szánja, megújítva a járdákat és az útburkolatot egyaránt.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
városháza felsőnézet