Kezdőlap Régió

BÓCSA

Bócsa község felvételt nyert a „Segítő Kezek Idősügyi Program” országos mintaprojektbe. A településen a progam nagy sikerrel zajlik.

Bócsa község Lévai Jánosné, a 4-es sz. VK szociális munkatársának közreműködésével felvételt nyert a „Segítő Kezek Idősügyi Program” országos mintaprojektbe. Ez utóbbi keretében Budapest V. kerület önkormányzata, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Belügyminisztérium közös szervezésében 30 település kap erőforrásokat (közfoglalkoztatottak bevonásával humán erőforrást) az egyedül élő, 80 év felettiek mentális gondozására, látogatására, segítésére. A projekt a továbbiakban kiegészül a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács áldozatvédelmi és a tanyasi térségeket támogató programjával. Szintén programelem a középiskolás fiatalok közcélú munkájának integrálása. A mintaprojekt 8 hónapon keresztül zajlik, a már meglévő és jól működő szociális hálóra épít (tanyagondnoki szolgálat, házi segítségnyújtás), azt bővíti ki az említett tevékenységekkel az idősek jobb életkörülményeinek megteremtése érdekében.
A program elindítója és fő szervezője Jeneiné dr. Rubovszky Csilla idősügyi miniszteri biztos, Bp. V. kerület alpolgármester asszonya.
A programhoz csatlakozott Bócsa és Orgovány, amely falvak jellemzően szórt tanyás településszerkezetűek. Mindkét településen több, mint 800 lakos él tanyákon, közöttük sok az idős házaspár vagy az egyedül élő idős ember. Jeneiné dr. Rubovszky Csilla V. kerületben elindított idősügyi programja – a tapasztalatok alapján – kiválóan adaptálható a teljesen eltérő településszerkezetű alföldi falvakra is. Az idősekre való odafigyelés, gondozás fontos a kis falvak belterületein is, de ennél is hangsúlyosabb kihívás a külterületen élők esetében.

A képen: balról jobbra Mák Kornél Kecskemét Alpolgármestere, Jeneiné dr. Rubovszy Csilla idősügyi miniszteri biztos, Budapest V. kerület alpolgármester asszonya, és Dr. Zombor Gábor Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesetere a 2013.augusztus 23-án a kecskeméti sajtótájékozatón.