Kezdőlap Régió

„Segítő Kezek Idősügyi Program” indult Bócsán

Szeptembertől országossá vált az a mintaprogram – elindítója és fő szervezője Jeneiné dr. Rubovszky Csilla idősügyi miniszteri biztos, Bp. V. kerület alpolgármester asszonya –, melynek célja, hogy az idős emberek önálló életvitelüket saját otthonukban a lehető leghosszabb ideig fenn tudják tartani. A program a 80 év feletti lakosság életkorából és egészségi állapotából fakadó problémákra, kiemelten a magány enyhítésére nyújt megoldást.

A programba eddig bekapcsolódott települések tapasztalatai azt mutatják, hogy a szociális ellátórendszer jól működik az országban, de az időseknek komoly gondot jelent a magány. Balog Zoltán az emberi erőforrások minisztere ezért úgy döntött, hogy a kezdeményezés 30 önkormányzatot érintő országos mintaprogrammá bővüljön. E célra a Belügyminisztérium saját forrásból 377 közfoglalkoztatási státuszt biztosít.
A projekt a továbbiakban kiegészül a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács áldozatvédelmi és a tanyasi térségeket támogató programjával. Szintén programelem a középiskolás fiatalok közcélú munkájának integrálása. A mintaprojekt 8 hónapon keresztül zajlik, a már meglévő és jól működő szociális hálóra épít (tanyagondnoki szolgálat, házi segítségnyújtás).
A fővárosból induló program kiválóan adaptálható a teljesen eltérő településszerkezetű alföldi falvakra, az idősekre való odafigyelés, gondozás fontos a kis falvak belterületein, de ennél is hangsúlyosabb kihívás a külterületen élők esetében.
Bócsa szintén felvételt nyert a „Segítő Kezek Idősügyi Program” országos mintaprojektbe, s a közelmúltban megkezdett program nagy sikerrel zajlik a településen. A község lakosságának 40 százaléka lakik tanyákon, és ezentúl ötvennégy 80 éven felüli polgár számíthat rendszeresen az őket felkereső idősgondozók – Vinczéné Gál Beatrix, Balogh Renáta, Tőszegi Orsolya – mentális gondozására, látogatására, segítésére.
A program során meglátogatták a világéletében a zöldhalmi tanyáján élő, két évtizede özvegy, 84 éves Faragó Gyuláné Annuska nénit. A vidám hangulatban telt szívélyes találkozón többek között részt vett Lezsák Sándor, a Magyar Országgyűlés alelnöke, Jeneiné dr. Rubovszy Csilla idősügyi miniszteri biztos, valamint Szőke-Tóth Mihály, Bócsa polgármestere. A jó hangulatú, kötetlen beszélgetés Lezsák Sándor gondolataival zárult: Fontos, hogy ne néptelenedjenek el a külterületek, hogy újra benépesüljenek a tanyák, de ehhez nemcsak segítő kezekre, hanem segítő szívekre is szükség van.
Molnár Péter