Kezdőlap Régió

SAJTÓKÖZLEMÉNY

2013. október 14.

Megkezdődhet a csatornázás Városföldön

Az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával megvalósulhat a közel nettó 700 millió forintos csatornaberuházás Városföldön. Ennek keretén belül 23 767 m hosszú szennyvízcsatorna-hálózat kiépítésére kerül sor. Az összegyűjtött szennyvizet 5 km hosszú nyomóvezetéken keresztül juttatják a Kecskeméti Szennyvíztisztító telepre. A projekt közel 700 belterületi lakóingatlant érint.

Városföld egyik legégetőbb problémája, hogy a településen egyáltalán nincs kiépítve a közcsatorna hálózat, így a keletkező szennyvíz elhelyezése és annak kezelése közösségileg nem megoldott. A településen keletkező szennyvíz mintegy 80%-a tehát tisztítatlanul a természetbe kerül, szennyezve ezzel a talajvizet és veszélyeztetve a település felszín alatti vízkészletét.
A projekt közvetlen célja Városföld belterületén 23 767 m hosszan a szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése, 5 db szennyvízátemelővel, amely képes a belterületen összegyűjtött szennyvíz biztonságos elvezetésére. A csatornarendszer esővizet nem fogad be. A támogatott tartalmon kívül, az önkormányzat saját finanszírozásában, megvalósításra kerül további 5 km szennyvíz nyomóvezeték kiépítése, mely biztosítja a közvetlen kapcsolatot a támogatásból megépülő hálózat, és a kecskeméti szennyvíztisztító telep között, ahol a Városföldön keletkező szennyvíz szakszerű kezelése történik majd meg. A tisztítás végtermékeként keletkező napi 0,8 m3 szennyvíziszap a szennyvíztisztító telepen működő komposztálóban kerül hasznosításra, a tisztított szennyvíz pedig a kecskeméti szennyvíztelephez kapcsolódó Csukás éren keresztül kerül visszavezetésre Városföld külterületi területei felé.
A projekt további célja, hogy a beruházás megvalósítását követő öt éven belül a jelenlegi 688 db belterületi lakóingatlan 92%-a rákössön a csatornahálózatra.
A KEOP-1.2.0/B/10-2010-0017 kódszámú, „Városföld Község szennyvízelvezetése és tisztítása” című projekt megvalósításának előkészítése még 2010 tavaszán kezdődött meg, majd azon a nyáron beadásra került a pályázati anyag. Egy évvel később, 2011. március 31-én aláírásra került a támogatási szerződés. Az 551 479 429 Ft-os támogatással bíró projektben – sikeres közbeszerzési eljárást követően – Városföld Község Önkormányzata 2013 szeptemberében kötött szerződést a kivitelező céggel. A kivitelező szerződésben vállalt végteljesítése 2014. szeptember 10-e, a projekt megvalósításának záródátuma pedig 2014. szeptember 23.
Az Önkormányzat által vállalt teljes önrész mértéke 119 428 469 Ft, melynek finanszírozására a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2013 májusában, az önerő alapból további 67 058 785 Ft vissza nem térítendő önerő-támogatásban részesítette Városföldet.
A kivitelező, Swietelsky Magyarország Kft. tájékoztatás szerint, jelenleg a kiviteli tervdokumentáció elkészítésén dolgoznak, majd a közmű üzemeltetőkkel történő egyeztetések történnek meg. A tervek várhatóan 2013. október 30-ig elkészülnek, jóváhagyás után, ezek alapján kérik meg a Létesítési Vízjogi Engedélyt. Az „első kapavágás” az engedély kiadását követően történhet meg, várhatóan ez év végén, a jövő év elején – a téli időjárástól függően. A jelenlegi tervek szerint a Győzelem, a Tavasz, a Kossuth és a Bartók utcákban kezdődik el leghamarabb a kivitelezés; a területen párhuzamosan 2-3 kivitelező csapat fog dolgozni.

Bővebb információért forduljon bizalommal Németh Krisztinához, a Ferling PR Kft. ügyféligazgatójához a 30/279-6683-as telefonszámon, vagy a [email protected] címen.