Kezdőlap Régió LAJOSMIZSE

LAJOSMIZSE

A MESERÉT LAJOSMIZSEI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE BŐVÍTÉSE
Lajosmizse Város Önkormányzata 199.500.000.- forint uniós támogatást nyert „Lajosmizse, „Meserét” Óvoda fejlesztése, bővítés – korszerűsítés” című pályázatával az Új Széchenyi Terv keretében. A kivitelezés 2013. augusztus 02. napján befejeződött.

Lajosmizse Város Önkormányzata 2012. március 29-én pályázatot nyújtott be DAOP-4.2.1-11-2012-0002 azonosító számmal. A pályázat 2012. szeptember 03-én kelt támogató levél alapján támogatásban részesült. A projekt összköltsége 210.000.000.- forint. A Támogatási Szerződés megkötésére 2012. november 21-én került sor.
Lajosmizse Város Önkormányzata hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásokat indított 2012. december 04-én az építési beruházás kivitelezőjének és a szükséges berendezési eszközök beszállítójának kiválasztása céljából. A közbeszerzési eljárások eredményeként 2013. január 21-én sor került a GOMÉP Ipari és Kereskedelmi Kft-vel a vállalkozási szerződés és az Eszterlánc – Cegléd Kulturális, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft-vel a szállítási szerződések aláírására.
A beruházással a Lajosmizse, Attila utca 6. szám alatti székhelyintézmény volt érintett. A fejlesztés a következő tevékenységeket foglalta magában: Három új csoportszoba és azokat kiszolgáló helyiségek, egy új tornaszoba, logopédiai helyiség, orvosi szoba megépítése, továbbá ezen helyiségek berendezését szolgáló eszközbeszerzés.
A kivitelezés 2013. augusztus 02-án befejeződött, amelyet követően az eszközbeszerzés is megtörténhetett. Az új óvoda szárny ünnepélyes átadójára 2013. szeptember 01-én került sor. A projekt zárás időpontja 2013. december 31.
A pályázatról további információkat találhatnak a www.lajosmizse.hu oldalon.