Kezdőlap Régió

Működési engedélyt kapott a BÁCSVÍZ Zrt.
A víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény értelmében 2014-től csak azon üzemeltetők végezhetnek ivóvíz- és csatornaszolgáltatást, melyek rendelkeznek a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által kiadott működési engedéllyel.

A további működést lehetővé tevő engedély kiadásának szigorú tárgyi, személyi, műszaki és gazdasági feltételei vannak, melyek teljesülését engedély iránti kérelmünkben részletesen igazolnunk, dokumentálnunk kellett.
Az engedélyezési dokumentáció benyújtásának határideje 2013. május 31-e volt, a Hivatal több hónapon keresztül vizsgálta a közel 5 ezer oldal terjedelmű anyagunkat.

Örömmel számolunk be róla, hogy a BÁCSVÍZ Zrt. november 8-án teljes működési területére kiterjedő, korlátozás nélküli működési engedélyt kapott, ami azt jelenti, hogy maradéktalanul megfelel a víziközmű törvény és az annak végrehajtásáról szóló rendelet előírásainak, beadványában hitelt érdemlően igazolta hatékony és gazdaságos működését, tevékenységének és erőforrásainak szakmai és műszaki megfelelőségét.

Büszkék vagyunk arra, hogy 48 település 305 500 lakosának ellátását bízták ránk!
Elmondhatjuk, hogy a tulajdonos önkormányzatok bizalmát tevékenységünkkel, eredményeinkkel megszolgáltuk, emellett pedig a jogszabályi, hatósági előírásoknak is maradéktalanul meg kívánunk felelni.
Társaságunk eddig is az ellátásbiztonság fenntartását és a szolgáltatási színvonal folyamatos emelését tekintette céljának, a továbbiakban is arra törekszik, hogy közműszolgáltatói feladatait a fogyasztók megelégedésére végezze. Nap, mint nap azért dolgozunk, hogy szolgáltatásunk fenntartható, folyamatos és magas színvonalú legyen, és a működési engedély háromévente esedékes felülvizsgálatakor a Hivatal ismét minden tekintetben megfelelőnek találja működésünket.

Hisszük, hogy továbbra is VÍZ- a jövőnk!

Kecskemét, 2013. november 8.

Kurdi Viktor
elnök-vezérigazgató
bácsvíz Kurdi Viktor2