Kezdőlap Régió

BEFEJEZŐDÖTT A KISKŐRÖSI HARANGVIRÁG EVANGÉLIKUS ÓVODA
FELÚJÍTÁSA ÉS BŐVÍTÉSE

2013. november 25.

120 millió forint uniós és hazai támogatással végezte el a Magyarországi Evangélikus Egyház az Új Széchenyi Terv keretében a „Kiskőrös Harangvirág Evangélikus Óvoda akadálymentes felújítása és bővítése” című projektet. A kivitelezés során egyebek között emelet ráépítés történt, a teljes épületet akadálymentesítették és hőszigetelték, a régi nyílászárókat kicserélték. A közel 136 millió forintos összértékű beruházás határidőre elkészült.

A kivitelezést a közbeszerzési eljáráson nyertes Merkbau Kft., a projekt teljes lebonyolítását a Bács-Tender Kft. végezte. A projekt során megtörtént a kiskőrösi Harangvirág Evangélikus Óvoda meglévő 470,41 négyzetméteres épületének akadálymentes felújítása, átalakítása. A földszinti részre 371,14 négyzetméteres emeleti szintet építettek ahol létrejött 2 csoportszoba, 1 gyermekmosdó, orvosi szoba, elkülönítő, akadálymentes mosdó és WC, fejlesztő szoba, vezetői iroda, „gazdasági vezetői” iroda és szülői fogadó, raktár, valamint kazánház. A földszinten egy lépcsőház, tornaszoba, valamint 3 csoportszoba kialakítása, továbbá a külső homlokzaton egy menekülő lépcső kivitelezése történt meg. Az immár kétszintes épületben biztosítottak a komplex akadálymentesítés feltételei, többek között akadálymentes lifttel. A minőségi nevelési-oktatási környezet biztosítása érdekében a projekt során eszközbeszerzés is történt, kompetenciafejlesztő játékokkal, a helyiségek bútorzatával, valamint a tornaszoba mozgásfejlesztő eszközökkel való felszerelésével. Az energia és költségtakarékosság jegyében sor került az épület nyílászáróinak cseréjére, valamint a külső hőszigetelésre, az üzemeltetési és karbantartási költségek csökkentése és a projekt eredményeinek hosszú távon való fenntartása érdekében.
A Magyarországi Evangélikus Egyház a kivitelezés során saját forrásból finanszírozta a térburkolatú járda és kapubejáró kialakítását, az akadálymentesítéshez szükséges lift beépítésének költségét, új kerítés építését, a szükséges közművek (víz, gáz) bekötésének költségeit. A bővítés következtében új munkatársakra is szükség van, ezért két óvónőt és egy dajkát vesznek fel. Az új alkalmazottak béreit és a kapcsolódó járulékokat az egyház szintén saját forrásaiból finanszírozza.
A Harangvirág Evangélikus Óvoda eddig is kiemelt figyelmet fordított a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelésére, a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatására, valamint ezen besorolású gyermekek hátrányainak leküzdésére. Az Új Széchenyi Terv keretében megvalósuló projektnek köszönhetően minőségi nevelési-oktatási környezet alakult ki, amely a gyermekek megfelelő fejlődése szempontjából kiemelt jelentőségű.