Kezdőlap Régió

Sajtóanyag
Készen van a kooperációs távvezeték és a
füstgáz-hőhasznosító
A beruházások zökkenőmentesen, határidőre készültek el
Tegnap megtörtént a műszaki átadása a füstgáz-hőhasznosító berendezéseknek, amelyekkel a
kazánokból távozó füstgázokból további plusz energiát tud kinyerni a rendszer, ezáltal akár 5 %
földgáz tüzelőanyag takarítható meg. Ezzel végleg befejeződött a márciusban indult távhővezeték
kivitelezése, amely a városon keresztül összesen 2,6 km hosszan köti össze a széchenyi- és az
árpádvárosi hőtermelő egységeket, optimalizálva a hőtermelést, gazdaságosabbá téve a
hőenergia előállítását Kecskeméten. A napokban a 20. születésnapját ünneplő TERMOSTAR Kft-nél
fennállása legnagyobb beruházás ért véget ezzel. Közel 600 millió forintot költöttek a kivitelezésre,
amelyből mintegy 300 millió forintot környezetvédelmi pályázaton sikerült elnyerniük.
Milyen gyakorlati előnyei vannak a távvezeték építési projektnek? – kérdeztük Horváth
Attilát a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Kft. ügyvezető igazgatóját
A két városrész összekapcsolásával optimalizálni lehet a villamos energiát és hőt kapcsoltan
termelő berendezések, a gázmotorjaink üzemét, így a hatásfok javulásával gazdaságosabb lesz a
hőenergia előállítása. A projekt részeként beépítésre kerülő kondenzációs füstgáz-hőhasznosítókkal
együtt mintegy 5%-os energia megtakarítást eredményeznek. A távhőrendszer üzembiztonsága is
nagymértékben javul. A távvezeték építéshez 291 millió Ft európai uniós társfinanszírozású vissza
nem térítendő állami támogatást nyert társaságunk. Azonban távlati célunk, hogy ez a beruházás a
jövőbeli stratégiai tervünkhöz is igazodjon. A TERMOSTAR Kft. egy faapríték tüzelésű fűtőmű
építését készíti elő az árpádvárosi telepén, ahonnan a termelt hőt a Széchenyivárosba is szállítani
tudja a most megépült gerincvezetéken. A megújuló energia alapú hőforrás létrehozásával a
földgáz tüzelőanyag további jelentős részét meg tudná takarítani. A távhőszolgáltatás legfőbb
erénye ugyanis az, hogy a rendszer bármilyen megújuló energiát képes hasznosítani, így a föld
hőjét, a geotermikus energiát, a nap melegét és a szelet is. Emiatt ez a fűtési mód egyre
népszerűbb Nyugat- és Észak Európában is.
Ez azt jelenti, hogy ha nem lett volna pályázat, akkor ezeket a beruházásokat saját
forrásból kellett volna elkészíteni?
Igen! Méghozzá banki kölcsönből, aminek hatására növekedne a szolgáltatási díj. Ezek a
beruházások nagyon fontosak a TERMOSTAR Kft-nek, illetve a fogyasztóknak is, ha arra gondolunk,
hogy a gáz ára valószínűleg növekedni fog. Ezt nem szeretnénk, mert nehéz helyzetbe kerülne sok
kecskeméti család emiatt. Mi azt az utat választottuk jó pár évvel ezelőtt, hogy a
leggazdaságosabb technológiákat építjük ki, amellyel hatékonyan termelünk hőt. S ha ennek a felét
pályázati forrásokból tudjuk előteremteni, akkor ez a városi hőfogyasztónak nagyon is jó.
A távvezeték építése során milyen tapasztalatokat szereztek? Volt-e valamilyen
rendkívüli esemény?
Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a gondos előkészítésnek köszönhetően a kivitelezés
alapvetően zökkenőmentesen zajlott le. Az építkezés kezdetekor voltak félelmeink, mert az
összesen 2,6 km hosszú vezetéket a városon keresztül kellett vinni. Ez soha nem hálás feladat,
hiszen a távvezetékek lefektetése az utak mellett vagy alatt néhány hétre megnehezítik a
közlekedést. Szerencsére a félelmeink nem bizonyultak valósnak. A lakosság türelemmel viselte a
lezárásokat – amit ezúton is nagyon köszönünk – igaz a tervezéskor a kivitelezési programot úgy
állítottuk össze, hogy ütemekre osztottuk a munkákat, így mindig csak kis, 500-600 méterese
szakaszokon volt forgalomkorlátozás.
A kivitelezés első időszakában, tavasszal a szeszélyes időjárás igen heves zivatarokat, esőzéseket
hozott, melyek kellőképpen megnehezítették munkálatokat.
Volt olyan útszakasz, ahol a kiásott munkaárokban a föld nagymértékben kimosódott a betonréteg
alól, ezért az autósok biztonsága érdekében egy rövid időre teljes útzár alkalmazása volt indokolt
az Irinyi utcai szakaszon, amíg az időjárás okozta helyreállítási munkák befejeződtek.
És, hogy bővültünk e tapasztalatokkal? Azt gondolom, hogy igen. Sok munkát fektettünk a
lakosság tájékoztatásába, de úgy gondolom, hogy megérte. A szórólapok, a rádiós, valamint a tv-s
sajtóközlemények, az információs zöldszám, a tájékoztató molinók, a szükség szerinti személyes
egyeztetések mind azt eredményezték, hogy a lakosság javarészt elégedett volt, nem érkezett
számottevő észrevétel, panasz. Természetesen mindig adódtak megoldandó kérések, amelyet a
TERMOSTAR Kft. a kivitelező céggel karöltve, a lehetőségeihez mérten folyamatosan megpróbált
teljesíteni, megoldani. A rendőrséggel, mentőkkel, katasztrófavédelemmel, Volánbusz társasággal
folyamatos kapcsolatot tartva a környékbeli lakók azonnali tájékoztatást kaptak az esetleges
változásokról, főbb tudnivalókról. Olyan is történt, hogy az ÁFEOSZ iskolánál pont az érettségi
napján bontottunk volna fel az utat, de a személyes megbeszélés alkalmával ez kiderült.
Természetesen átütemeztük a munkákat, hogy az iskolások nyugodtan vizsgázhassanak. Reméljük,
mindenkinek jó eredménnyel sikerült a megmérettetés.
Sokszor tapasztaltuk, hogy amikor felbontanak egy utat, azt utána így-úgy állítják
helyre. Hogyan sikerült Önöknek ez a feladat?
Minden ilyen beruházásnál nagy kérdés, hogy azon közterületek, amelyet érint a kivitelezés és
felbontásra kerül az út, milyen szintű lesz a helyreállítás. Mindig az eredeti állapot visszaállítása a
cél, de elmondható, hogy jelen esetben az érintett járdák, parkolók, utak aszfaltjának állapota jóval
meghaladja az eredeti minőséget. Az itt élők kulturáltabb közterületeket kaptak vissza. Fontos még
megemlíteni, hogy egy-egy szakasz kivitelezése során folyamatos ellenőrzéseket végeztünk a város
szakembereivel közösen. Egy-egy ütem elkészültét komoly minőségbiztosítási eljárás zárta le.
Szigorúan ellenőriztünk, hogy a terveknek, előírásoknak minden megfeleljen. Ez a garancia arra,
hogy a távhővezeték és az utak is jó minőségben szolgálják a lakosságot évtizedeken át.
Az építkezés során voltak-e elégedetlenkedő telefonhívások?
A lakosságnak köszönjük, türelmesen fogadták a forgalomkorlátozásokat. Elmondható, hogy a
kivitelező céget egy-két alaklommal azért keresték meg, hogy segítséget kérjenek tőle. Panasz
nem érkezett a TERMOSTAR Kft-hez. Természetesen elfogadható, megérthető, hogy az érintettek
érdeklődtek arról, hogy miért az ő otthonuk előtt folynak a munkálatok. Mind a TERMOSTAR Kft.,
mind a kivitelező cég a helyszíneken arra törekedett, hogy a felmerült kérdéseket a lehető
legrövidebb időn belül megválaszolja, a kéréseket lehetőségek szerint teljesítse, a lakosság
kényelmét és háborítatlanságát szem előtt tartva.
Gratulálunk a 20. születésnapját ünneplő KECSKEMÉTI TERMOSTAR Kft-nek!
Nagyon szépen köszönjük, tolmácsolom jó kívánságaikat a kollektívának.