Kezdőlap Régió KECSKEMÉT

KECSKEMÉT

Együttműködés Kecskemét épített örökségéért

Együttműködési megállapodást kötött a mai napon Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

és a Bács-Kiskun Megyei Építész Kamara. A dokumentumot dr. Zombor Gábor polgármester és

Borbély Lajos kamarai elnök látta el kézjegyével.

A megállapodás leszögezi: Kecskemét város építészetpolitikájának lényege az épített örökség

fennmaradt elemeinek megőrzése, ezzel egyidejűleg azok sajátos szellemiségének jövőbeni

fejlesztésekbe integrált korszerű folytatása. Az építészeti örökség a szélesen értelmezhető

kulturális önazonosság erőteljes történelmi eleme. Ezért ennek tisztelete, megőrzése,

megismertetése és a fejlesztés forrásaként való felhasználása fontos önkormányzati és szakmai

Az együttműködés célja: a város területén megtalálható európai történelmi építészeti stílusokat,

valamint a kortárs modern építészet európai áramlatait, a városban található sajátosan magyar

műépítészeti törekvések eredményeit, az egykor volt páratlanul gazdag paraszti-tanyasi építészeti

kultúrát őrizve, az általános építészeti innovációhoz való kapcsolása, és európai szintű sajátos és

otthonos építészeti környezet létrehozása.

Az építész kamara tagjai a város szakmai-civil közösségeiben ezeket a célokat ismertetik,

partnerséget ajánlanak és közreműködési lehetőséget kérnek azok megvalósulásához.

Továbbá aktív szerepvállalással, személyes szakmai munkával segítik a fejlesztési programok

Az építész kamara részt vállal a településrendezési eszközök, fejlesztési koncepciók, stratégiák,

így különösen az integrált városfejlesztési stratégia kidolgozási folyamatában, véleményezésében,

az önkormányzat örökségvédelmi feladatainak ellátásában, a jelentős fejlesztések illeszkedési

kérdéseinek tisztázásában, a konkrét építmények szakmai bírálatában, a településképi

vélemények szakmai megalapozását szolgáló önkormányzati tervtanácsi munkában történő

részvétellel, továbbá a Kamarai Tervtanács működtetésével, közreműködéssel az önkormányzati

A közös célok megvalósítása érdekében az önkormányzat vállalja, hogy a fenti feladatok elvégzése

során közreműködő szakmai partnerként bevonja az építész kamarát, segíti a szervezet munkáját,

amelynek működéséhez, programjaihoz közvetlen vagy közvetett támogatást is nyújthat.