Kezdőlap Régió KECSKEMÉT

KECSKEMÉT

TÁMOP 1.1.1-12/1 „Megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációjának és foglalkoztatásának elősegítése” kiemelt program Bács-Kiskun megyében
A TÁMOP 1.1.1-12/1 kiemelt program Bács-Kiskun megyei irodái 2013. tavaszán kezdték meg működésüket.
Jelenleg 5 helyszínen, Kecskeméten, Baján, Kalocsán, Kiskunhalason és Kunszentmiklóson várjuk megváltozott munkaképességű ügyfeleinket. Az állandó ügyfélfogadást 19 munkatársunk biztosítja.

A „Megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációjának és foglalkoztatásának elősegítése” kiemelt program Bács-Kiskun megyében a humánszolgáltatás (tanácsadás), a képzés, a támogatott foglalkoztatás alapjaira épülő eszközrendszer hatékony működtetésével 559 fő megváltozott munkaképességű személynek kívánunk segíteni a 2015. június 30-ig tartó projektidőszak alatt.
Ebből jelen pillanatig 449 fő került bevonásra a programba, ami 80%-os arány.
A támogatott foglalkoztatás eszközének működtetése kifejezetten eredményes a megyében, eddig 180 munkavállaló elhelyezkedését sikerült megkönnyíteni a 100%-os bérköltség-támogatás segítségével.
A rendelkezésre álló, támogatott foglalkoztatásra fordítható 210 Millió Ft-ból jelenleg még 88 millió Ft. szabad kapacitással rendelkezik a megyei TÁMOP program, amelyből még több mint 120 megváltozott munkaképességű személy elhelyezkedéséhez tudunk a jövőben támogatást nyújtani.
A humánszolgáltatás/tanácsadás a program egyik legfontosabb eleme, ugyanis a megváltozott munkaképességű személyek nagy többsége igényli a személyes támogatást és a célirányos tanácsadást.
Az ügyfélkörbe tartozó személyek fele, 230 fő kíván valamilyen szakmai képzésen részt venni a jövőben, amelynek kiválasztásához humánszolgáltató kollégáink minden támogatást megadnak. A kialakult egészségkárosodás, a hosszú ideje tartó munkanélküliség és az elavult szakismeret által meghatározott perspektívából egy új szakma és szaktudás megszerzése lehet az a tényező, amely a munkaerőpiacon való valós és tartós integráció esélyét képes lehet megalapozni.
A projekt a célirányos utazási költségeket megtéríti, megkönnyítve, biztosítva ezzel mind a képzéseken történő részvételt, mind a munkába járást.
A támogatott foglalkoztatás, az egyéb adókedvezményeken (Rehabilitációs Kártya, társasági adókedvezmény, rehabilitációs hozzájárulás) túlmenően a munkáltató foglalkoztatásból származó költségeit igyekszik enyhíteni, amely a tartós munkaerő-piaci távolléttel érintett ügyfélkör nagy hányadának nyújt érdemi lehetőséget a keresőtevékenységbe és társadalmi újratermelésbe való visszakapcsolódásra.