Kezdőlap Régió AIPA KLASZTER HÍREK

AIPA KLASZTER HÍREK

Sikeresen zárta az AIPA klaszter a klaszter fejlesztési projektjét
Az Alföldi Regionális Ipar- és Gazdaságfejlesztési Klaszter (AIPA Klaszter) 2013.szeptember 30-án sikeres zárta a 2011.08.31-én a DAOP 1.2.1-11-2011-0003 jelű pályázat az „Alföldi Regionális Iparfejlesztési Klaszter szervezeti és működési továbbfejlesztése, valamint a klaszter és térségi járműipari kkv-k beszállítói képességének megerősítése” című projektet.
A Klaszter tagjai a Dél-alföldi Régióban, túlnyomó részt a közúti járműgyártáshoz kapcsolódó és az ágazatban működő jogi személyiségű cégek, vállalkozások és oktatási intézmények (gép- és műanyag ipar, oktatási- és képző intézmények; nagyvállalatok, KKV-k, szervezetek, alapítványok). A klaszter pályázat 22 hónapja alatt az összehangolt munkának köszönhetően a klasztertagok versenyképesebb, aktív együttműködéseken alapuló közösen megvalósított projekteket oldottak meg.
A klaszterpályázatban a Klaszter több célt is teljesített, melyek elősegítik a klasztertagok beszállítóvá válásának és képességeinek fejlesztését. Elkészült a térség járműágazati beszállító fejlesztési programja, melynek fő célja a régióban nemzetgazdaságilag is kiemelt jelentőségű Mercedes- Benz beruházáshoz kapcsolódóan – folyamatos szakmai és vállalatikultúra-fejlesztéssel – a tagok beszállítóvá válásának segítése. Ennek érdekében a klasztertagok benchmarking klubok keretében is megismerhették a régió járműipari cégeinek ún. jó gyakorlatait, legújabb fejlesztéseit, beruházásait, látogatást tettek a Mercedes-Benz kecskeméti gyárába, a Phoenix Mecano Kecskemét új logisztikai központjába. A Kühne+Nagel Kft.-től előadást hallhattak a beszállítói tapasztalataikról, előadó vendégek voltak a HITA, Magyar Suzuki Zrt., a BKMKIK, Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft. vezetői, és a programok mozgatórugója és projektmenedzser cége, a Provice Kft. Több mint 30 klasztertag a pályázat eredményeként E-számla kibocsátására és befogadására is alkalmassá váltak megerősítve ezzel beszállítói képességüket. Említésre méltó előrelépés például, a hazai járműipari régiókkal közösen megvalósítható projektek (Győr, Nyugat-Pannon térség) sora, és a külföldi Autóipari Klaszterekkel (pl.: Linz, Graz és Bécs), illetve további magyar járműipari tevékenységekhez kötődő klaszterekkel is születtek együttműködések és megállapodások.
A Klaszter nagy hangsúlyt fektetett a menedzsment továbbfejlesztésére, új adatbázis és adminisztrációs rendszer kidolgozására (www.aipaklaszter.hu), illetve megállapodást kötött további térségi klaszterekkel (HÍRÖS, 3P). Továbbá az AIPA Klaszter a kecskeméti kiemelt járműipari térségben dolgozó KKV-k export piacokra jutása érdekében nyitott a külföldi klaszterek irányába, és előkészített több közös európai projektet is.
Az AIPA Klaszter a 2010. április 14-ei megalakulása óta eltelt közel 3 évben a Dél-alföldi régió elsősorban a járműiparban tevékenykedő cégeinek, felsőoktatási intézményeinek gazdasági együttműködését, versenyképességének javítását segíti. A klaszter a pályázat eredményei alapján 2013 januárjában elnyerte az Akkreditált Innovációs Klaszter címet, melyet olyan klasztereknek ítélnek, amelyek magas innovációs és export teljesítményükkel illetve az együttműködésben rejlő hatékonyságuk révén jelentős fejlesztési projekteket képesek megvalósítani valamint régiós viszonylatban is kiemelkedő teljesítmény elérésére képesek.

További információ:
Sárkány Tibor
AIPA Klaszter menedzser
Alföldi Regionális Ipar- és Gazdaságfejlesztési Klaszter
Tel. / Fax: +36-76/516-306 Mobil: +36-70/945-9871
E-mail: [email protected]