Kezdőlap Régió NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA HÍREI

NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA HÍREI

Az élelmiszergazdaság jelene és jövője az ezerarcú megyében

Ezzel a címmel rendezett konferenciát a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Bács-Kiskun Megyei Szervezete a megye meghatározó élelmiszeripari vállalkozásai számára. A szakmai fórumnak az Univer kecskeméti konferenciaterme adott otthont, a rendezvény házigazdája Molitórisz Károly, az Univer Product Zrt. vezérigazgatója volt. Az előadók sorában a Kamara országos vezetését Győrffy Balázs elnök, Éder Tamás élelmiszeriparért felelős alelnök és Kupcsok Milán élelmiszeripari igazgató; míg a NAK Bács-Kiskun Megyei Szerevetét Domján Gergely elnök képviselte. A Vidékfejlesztési Minisztérium részéről Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár tartott előadást.
Kecskemét, 2014. március 11.
A szakmai fórum előadásainak sorát Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár kezdte, melyben a NAK és a Vidékfejlesztési Minisztérium kapcsolatát, az együttműködés lehetőségeit, előnyeit mutatta be. A helyettes államtitkár előadásában kifejtette, hogy a mezőgazdaság és az élelmiszeripari szektor szervezettségét erősíti az újjáalakult Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, amely egyben új dimenziót jelent a NAK és a Vidékfejlesztési Minisztérium együttműködésében is. Az elmúlt időszakban többféle tevékenységgel is kibővült a NAK feladatköre, mint például az őstermelői igazolvány ingyenessé tett hatósági kiállítása. Ezen túlmenően 2014. január 1-jétől egy egységes falugazdász hálózatot működtet, amely egy minden eddiginél hatékonyabban működő gazdatámogató rendszer kiépítését teszi lehetővé. Ezáltal a termelői szektornak nyújtott szolgáltatások, szaktanácsadás a feldolgozóipar számára fontos minőségi árualap létrejöttét segíti. A feldolgozók és termelők együttműködését, közös érdekeinek összehangolását is segíti a Kamara, hiszen mindkét szektor tagja. A NAK-VM kapcsolatok szakmai együttműködési megállapodásokkal is erősödtek, többek között Európai Uniós és nemzetközi kérdésekben. Új elem az is, hogy markánsabban részt vesz a NAK a VM élelmiszergazdaságot érintő szabályozási folyamataiban, ezen belül a jogalkotásban, és több esetben majd a végrehajtási eljárásokban is. Szintén hangsúlyos az a közös munka, melynek során a támogatáspolitikai eszközök tervezésében is együttesen részt vesz a két intézmény (pl. a termelők igényeinek felmérései). „A kapcsolat lényeges eleme, hogy a Kamara kiáll az élelmiszeripar minél magasabb részesedése mellett a KAP 2014-2020 közötti támogatásaiból. A Kamara közreműködik majd a vállalkozások, így az élelmiszeripari szektor pályázatokban való részvételében. A közös munka során elért együttműködési tapasztalatok alapján a Vidékfejlesztési Minisztérium a jövőben is nyitott arra, hogy tovább mélyítse kapcsolatát a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával.” – fejtette ki Dr. Feldman Zsolt.
Éder Tamás a NAK országos élelmiszeripari elnöke a magyar élelmiszergazdaság jelenét és jövőjét elemezte. Kifejtette, hogy az élelmiszertermelés az elmúlt 2-3 évtizedben rendkívül jelentős átalakuláson ment keresztül, amit elsősorban a fogyasztói szokások és a kiskereskedelem üzleti modelljének változása idézett elő. A magyar élelmiszeripar nem minden területen volt képes lépést tartani a változásokkal, így a kiélezett nemzetközi versenyben több tekintetben lemaradt a környező országok élelmiszeripari vállalkozásaitól. Az élelmiszeriparért felelős alelnök részletezte a lemaradás okait és azokat a lépéseket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy az ágazat minél előbb a nemzetközi élmezőnybe kerüljön ismét. „Az ágazatnak jelentős fejlesztési beruházásokat kell tennie a következő években, amihez reményeink szerint – az előző hétéves ciklussal ellentétben – érdemi segítséget jelentenek majd a következő EU-s költségvetési ciklus támogatásai. Az előrelépéshez ugyanakkor a feketepiac elleni határozott fellépésre van szükség, amihez elengedhetetlen az élelmiszerek áfájának jelentős csökkentése és a piaci szereplők kétes tevékenységének a jelenleginél sokkal szigorúbb ellenőrzése illetve büntetése.” – összegezte a magyar élelmiszeripar fejlesztésének elengedhetetlen teendőit Éder Tamás.
Domján Gergely elnök a NAK Bács-Kiskun Megyei Szerevetének munkáját mutatta be. A Kamara a 2012. évi CXXVI. törvénynek megfelelően működését tekintve megújult, tagjainak széleskörű szolgáltatásokat biztosít. A Kamara feladatkörébe tartozik az egységes területalapú támogatások elektronikus benyújtása az MVH felé; az öntözni szándékozó tagok igényeinek felmérése; Kecskeméten, Kiskunhalason és Solton jogsegélyszolgálat működtetése. A tagok gazdálkodását és tájékoztatását személyesen referensek és a NAKlap információs kiadvány segíti. A szolgáltatásoknak keretet adó eszközök között szerepel a kamarai tagok részére kibocsátott Kamarai Kártya, mellyel kedvezmények vehetők igénybe: pályázat figyelés és készítés, földügyekben segítség, piacfigyelés, kedvezményes hitel.
Kupcsok Milán élelmiszeripari igazgató a NAK Élelmiszeripari Igazgatóságának feladatait ismertette. Az előadás betekintést nyújtott a kamara élelmiszeripari pillérének ügyintézői szerkezetébe, az országos élelmiszeripari osztályok által meghatározott főbb feladatokba, valamint a Kamara élelmiszeripari tagságot érintő aktuális és jövőbeni teendőibe. Az igazgató kifejtette, hogy a NAK Élelmiszeripari Igazgatósága akkor lesz sikeres, ha eleget tesz törvényben foglalt feladatainak, kiszolgálja tagságát, működése tartalmas és biztos alapokon áll. Kiemelte az országos élelmiszeripari referensi hálózat jelentőségét, akik megyei szinten döntően gazdaságszervező tevékenységet végeznek, egyúttal erősítik a megyei szervezeteket decentralizált feladatok ellátásával. Még konkrétabban fogalmazva, a vállalkozók – fennmaradásukhoz, sikeres működésükhöz szükséges – pénzügyi forrásokhoz, piachoz és információhoz jutását segítik. Az élelmiszeripari ágazat úgy a Kormány, mint az Európai Unió pályázati célrendszerének középpontjában áll, mely kihívásoknak az Élelmiszeripari Igazgatóság meg kell feleljen.
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnökeként Győrffy Balázs összegezte a NAK munkáját az élelmiszergazdaság szolgálatában: „A hazai élelmiszeripar versenyképességének javításához a következő támogatási ciklusban az eddiginél jóval több forrást, több száz milliárd forintot kell fordítani az ágazat fejlesztésére. Kötelességünk, hogy minden rendelkezésünkre álló eszközzel segítsük az élelmiszeripart. A már működő kamarai szolgáltatásaink kézzelfogható előnyt biztosítanak az élelmiszeripari vállalatoknak, ezen szolgáltatások köre a tagsági és szakmai visszajelzésekre reagálva folyamatosan bővül.”
A rendezvény házigazdai teendőit Molitórisz Károly, az Univer Product Zrt. vezérigazgatója látta el, aki vállalati pozíciója mellett a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Bács-Kiskun Megyei Szervezetének élelmiszeripari alelnöki posztját is betölti. A vezérigazgató az élelmiszeripar további fejlesztéseinek sikeréhez kiemelten fontosnak tartja NAK-kal történő szoros együttműködést: „Lényeges, hogy a NAK új mezőgazdasági és élelmiszeripari tagsága világosan lássa a képviselet minden előnyét. Érzékelhető az, hogy a Kormány komoly szakmai partneri viszonyt épít ki a Kamarával, mely során a piacban gyökerező fejlesztési elképzelések összetalálkozhatnak a forrásokkal. Ismerve azt a törekvést, hogy a 2014-2020 közötti fejlesztési támogatások egy lényeges hányada az élelmiszeripari ágazat felemelkedését szolgálja, a NAK-ra és tagvállalataira is nagy felelősség hárul. Mind az előadások, mind az azokat követő konzultáció egyértelműen azt a célt szolgálták, hogy a magyar élelmiszeripar az elkövetkező hét éves uniós ciklusban behozza Európával szembeni lemaradását.”

További információ:
Avramucz Attila │ vállalati kapcsolatok igazgató
Univer Product Zrt. | 6000 Kecskemét, Szolnoki út 35. | T: +36 (76) 518 – 150 | F: +36 (76) 518 – 113
E-mail: [email protected] | www.univer.hu