Kezdőlap Régió Parádfürdői Ifjúsági Tábor

Parádfürdői Ifjúsági Tábor

BEFEJEZŐDÖTT A PARÁDFÜRDŐI IFJÚSÁGI TÁBOR FEJLESZTÉSE

Teljesen megújult a kecskeméti önkormányzat tulajdonában lévő parádfürdői tábor, a „Parádfürdői Ifjúsági Tábor és Erdei Iskola infrastrukturális és szakmai fejlesztése” című, KEOP-3.3.0/09-11-2011-0002 azonosító számú projekt keretében. A mintegy 81 millió forintos uniós és hazai támogatással megvalósuló beruházáshoz az önkormányzat további 9 millió forint önerőt biztosított.

A mai napon a pardádfürdői ijfúsági tábor adott helyet a sajtótájékoztatóval egybekötött ünnepélyes projektzáró rendezvénynek. Az eseményen dr. Zombor Gábor polgármester is jelen volt.A tábor tevékenységéről Józsa Katalin, a létesítményt működtető Kecskeméti ifjúsági Otthon igazgatója tartott prezentációt. A „Parádfürdői Ifjúsági Tábor és Erdei Iskola infrastrukturális és szakmai fejlesztése” projekt keretében eszközbeszerzés, építési beruházások és ESZA típusú fejlesztés valósult meg.
Ezzel egy modern, minden igényt kielégítő infrastruktúrával rendelkező létesítmény jött létre, a munkatársak továbbképzésével és az oktatási módszerek fejlesztésével hatékonyabb tanulásszervezési tevékenység valósult meg. Ezen fejlesztésekkel lehetővé válik az erdei iskola hosszú távú működése és fenntarthatósága.
Eszközbeszerzések: a beruházás ezen része kültéri és beltéri eszközök, bútorok, oktatási szemléltető és segédanyagok beszerzését célozta.
Egy jó természeti adottságokkal rendelkező környezet, egy megkapó táj, egy élményszámba menő szálláshely mind-mind megalapozzák a környezettudatos, környezetbarát nevelés hatékonyságát. A programok lényege nemcsak a terepi, szabadtéri munkában, de a megfelelő szemléltetésben, az ismeretek elmélyítését szolgáló csoportos foglalkozásokban is rejlik.
A szálláshely maximális kihasználtságát egy modern közösségi tér segíti. Olyan kiszolgáló helyiségek jöttek létre, amelyek speciális (például víz-, talajminta, levegőszennyezettség) vizsgálatok elvégezésére alkalmasak, az erdei iskolai modulok elvárásainak megfelelően a legmodernebb, legmeggyőzőbb, szemléltetésre legalkalmasabb technikai felszerelésekkel ellátottak, egy időben több csoportos foglalkozás megtartására alkalmasak és a jövőbeni fejlesztéseket is szolgálják. Olyan terek, ahol a szokásos tantermi előadás-jellegen túl másféle tanítási, nevelési gyakorlat is bevethető, ahol lehetőség nyílik pl. interaktív, játékos oktatásra, csoportbontásra. Építési jellegű munkák: a projekt keretében létrejövő közösségi épület elsősorban az erdei iskola beltéri foglalkozásainak, másodsorban közösségi rendezvényeknek ad teret. Osztható közösségi térből és kiszolgáló helyiségekből álló épület – korszerű berendezésekkel és eszközökkel felszerelve – , amely kiválóan alkalmas a speciális erdei iskolai programok megrendezésére. A belső közösségi tér – mozgatható falakkal – igény szerint kisebb terekre határolható. Ez a megoldás több csoportos foglalkozás, vagy egy nagy létszámú rendezvény lebonyolítását is lehetővé teszi. Az épület megépítésével az erdei iskola eddigi nagy gondja oldódott meg, több oktatóhelyiség áll rendelkezésre, valamint a gyermekek közös foglalkoztatására alkalmas tér is létesült. Az utóbbi főként az erdei iskola fő szezonjában, ősszel és tavasszal gyakori csapadékos időszakokban segíti majd a működést. Energia megtakarítást és környezetbarát üzemeltetést szolgáló berendezéseket is telepítettek. A cél, hogy a tábor egészének működése során érvényesüljenek a környezeti szempontok, a létesítmény gazdaságosan működtethető, és hosszú távon fenntartható legyen. Mindezek mellett fontos, hogy az erdei iskola programjain résztvevő gyermekek a gyakorlatban is megismerkedjenek a környezettudatos életmóddal. E projektelem megvalósítása során előtérbe kerülnek a megújuló energiák, csökkentik a vízfogyasztást, és a hulladékkezelésben is használnak környezetbarát megoldást.
A létesítmény minősített programjai teljes körűen tartalmazzák a Mátra természeti környezetének bemutatását. A modulok melletti foglalkozásokkal (pl. kézművesség, a palóc hagyományok, a természetközeli és hagyományos falusi életforma megismerése) jól kikerekedik a résztvevő gyerekek ismeretszerzési lehetősége. A jövőben a minősített programokat az erdei iskola tanulásszervezési módszereitől nem idegen drámapedagógiai technikákkal foglalják keretbe, korosztályokhoz és időjárási viszonyokhoz alakított változatok kidolgozásával. A metódusok kidolgozása, az oktatási anyag fejlesztése a Kecskeméti Ifjúsági Otthon drámapedagógiában élenjáró munkatársai és a partnerek bevonásával történt.