Kezdőlap Régió HIT-ÉLET

HIT-ÉLET

baptista cikk_hit oldalbaBaptisták Kecskeméten

A bibliai Újszövetség eredeti görög szövegéből származó „baptista” kifejezés bemerítőt

jelent, utalva arra, hogy a kontinensünkön a XVII. század eleje óta jelen levő

baptisták, Jézus Krisztus rendelkezésének megfelelően, önkéntes hitvallásuk alapján,

bemerítkezéssel keresztelkednek. A Kecskeméten működő baptista gyülekezetről a

közösség lelkipásztorával, Mike Sámuellel beszélgetünk

– Mit érdemes tudnunk a Kecskeméti Baptista Gyülekezet múltjáról és jelenéről?

– A helyi baptista misszió több mint 100 éves múltra tekint vissza. A házi bibliaórák

évtizedei után a gyülekezet saját imateremre csak a hetvenes években tett

szert. Közösségünk erőteljes növekedésének köszönhetően 14 évvel ezelőtt, az

önkormányzattól kapott telekre felépíthettük ma is használt új imaházunkat.

– Mi hitvallásuk lényege?

– A baptista közösség a keresztyénség reformációban gyökerező nagy protestáns

családjához tartozik. Gyülekezetünkhöz azok csatlakoznak, akik az evangélium

üzenetét megértve megtérésre jutnak és Jézus Krisztust egyedüli Megváltójuknak

vallva bemerítkeznek. Közösségi egyház vagyunk ahol a személyes törődés és

felelősségvállalás is intenzívebb.

– Melyek azok a legfőbb tevékenységek, melyeket gyülekezetük társadalmi

felelősségvállalásuk keretében Kecskeméten kifejt?

– Egy keresztyén közösség addig él, amíg hatással van a környezetére. Jézus sóként és

világosságként határozta meg a tanítványok e világban kifejtett hatását. Só, amely

ízesít és világosság, amely a sötétségben ragyog. Úgy gondolom, hogy legfontosabb

feladatunk a hiteles és példamutató keresztyén jelenlét a családban és a munkahelyen.

– Milyen kapcsolatokat ápolnak a városunkban működő többi történelmi egyház

közösségeivel?

– Harmonikusan működő kapcsolatrendszerünkön belül is fontosnak tartom azt, hogy

egymásnak vállvetve küzdjünk az evangélium terjedéséért, ami társadalmi szinten is

valódi és mélyreható változásokat eredményezhet.

– Mivel kívánják még vonzóbbá tenni közösségüket, annak érdekében, hogy a

gyülekezetükkel szimpatizáló „útkeresőkből” élő hittel rendelkező, megtért emberek

válhassanak?

– Gyülekezeti tagjaink hiteles és vonzó élete a legfontosabb, hiszen ők egyházunk

legerőteljesebb „reklámjai”. Emellett természetesen fontos a ma emberét megszólító

istentisztelet, ahol a hallgatóság érzi, hogy választ kap a mindennapi élet fontos

kérdéseire.

– Milyen rendszeres alkalmakon gyakorolhatják hitüket a kecskeméti baptisták?

– Leglátogatottabb alkalmunk a vasárnap délelőtt 9 órakor kezdődő istentiszteletünk.

Hét közben házi csoportokban találkozunk, ahol a közösség gyakorlása során

mindenki elmondhatja mit jelent számára Krisztus követése a mindennapokban. Ez

a kötetlen közeg több, templomba nem járó embert is megérintett már. Az Istent

keresők részére szervezett interaktív bibliaóráinkra a frissen megtért vagy még kereső,

esetleg ateista vagy vallásukat nem gyakorló embereket várjuk. Ajánlom még szíves

figyelmükbe a www.kbgy.hu helyen megtalálható internetes portálunkat.