Kezdőlap Régió EGÉSZSÉGÜGY

EGÉSZSÉGÜGY

semmelweisSemmelweis Nap 2014
Kecskemét, 2014-07-03
Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Díszterme

Idén is megrendezésre került Kecskeméten a hagyományokhoz híven a Semmelweis Nap.
Az eseményen beszédet mondott többek között: Dr. Svébis Mihály főigazgató, Dr. Zombor Gábort, Egészségügyért felelős Államtitkár, Dr. Mészáros János, a GYEMSZI DA Térségi Igazgatóság igazgatója, Rausch Sándor Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés alelnöke.
A beszédeket követően népdalt énekeltek, illetve néptáncoltnak a Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola növendékei.
Ünnepi beszédben ezt követően: Megemlékezés Semmelweis Ignácról – Dr. Patyi Márta higiénés osztályvezető főorvos asszony előadása következett.
Dr. Svébis Mihály főigazgató, Dr. Zombor Gábor, és Engert Jakabné főtanácsos, osztályvezető asszony adta át az elismeréseket.
Az elismerések átadását követően, a szózat közös éneklése után, ünnepi állófogadásra került sor.

A következő elismerések kerültek átadásra:

1. Az Emberi Erőforrás Miniszter 2014 július 2-án Budapesten a Semmelweis ünnepség keretében

• Pro Sanitate Emlékérem kitüntetésben részesítette:

a több mint 30 éves orvosi munkájának, a traumatológia területén kimagasló gyógyító és oktató, tudományos tevékenységének elismeréséül Dr. Gera László osztályvezető főorvost (Traumatológiai Osztály)

• Miniszter Elismerő Oklevélben részesítette:

– a 28 éves orvosi munkájának és a patológiában – citopatológiában nyújtott kiemelkedő emberi és szakmai munkájának, elismeréséül Dr. Kocsis Lajos főorvost,
(Patológiai Osztály)

– a több, mint 40 évet az egészségügyben eltöltött, valamint a radiológia területén végzett magas színvonalú szakmai munkájáért és teljesítményéért Szabó Mihályné röntgenasszisztenst,
(Központi Radiológia)

– A 60 főből álló belgyógyászati ápolási egység valamennyi ápolója nagy hivatástudattal, és szakmai felkészültséggel, lelkiismeretes ápolási munkájáért a II. Belgyógyászati Osztály-Ápolási Egységét.

2. Kecskemét Városért Egészségügyi díjat vehetett át:

a 20 éves kiemelkedő orvosi munkája a fül-orr-gégészet és fej-nyaksebészet területén kifejtett és Kecskemét város betegeinek ellátásában végzett szolgálatáéért Dr. Sánta Beáta főorvos.
(Arc-Álcsont szájsebészeti és fül-orr gégészeti osztály)

3. 2014. július 3. Csütörtök 10.00 Semmelweis napi ünnepség

Kórházunk vezetése az elmúlt évben adott első alkalommal főtanácsosi kinevezést.

• Ebben az évben főtanácsosi kinevezésben részesül:
az intézmény pénzügyi, gazdasági, számviteli rendszerének vezetésében, irányításában a rendkívül szerteágazó és sokrétű feladatok koordinálása, ellátása terén kifejtett kiemelkedően felelősségteljes-, tartósan magas színvonalú-, példamutatóan pontos és lelkiismeretes munkavégzésének, valamint – harminchat éves intézményi közalkalmazotti jogviszonyának elismeréséül Karancsi Imréné osztályvezető.
(Közgazdasági Osztály.)

• Kórházért Elismerő Oklevél

Azok a munkatársak, akik a gyógyító, az ápolási, a gazdasági és a tudományos területen elért eredményes tevékenységükkel, kiemelkedő teljesítményükkel, a kórház érdekeit és javát szolgálták, (szakmai munkacsoportok is) valamint átfogó életmű elismeréséül:

Dr. Csík Erzsébet főorvos Speciális Rehabilitációs Osztály
Gulyás Jánosné vezető ápoló Krónikus belgyógyászati Osztály
Szabó Imre gazdasági osztályvezető Gazdasági osztály

• Főigazgatói dicséretben részesülnek

Tartósan magas színvonalon végzett munkájukért, az intézmény és betegek iránt tanúsított példamutató magatartásukért,

Dr. Gaál Zoltán főorvos KAITO
Dóró Kerekes Éva pszichológus Gyermek-ideggondozó
Bimbó Jánosné ápoló Reumatológiai Osztály
Garaczi Lászlóné ápoló Speciális Rehabilitációs O.
Szabó Dezsőné előadó Gazdasági osztály
Pálinkás Lászlóné előadó Műszaki osztály
Vén Ferencné csoport vezető – Kalocsa Bér-Munkaügyi és Szoc.Cs.
Dr. Barkóczi Ilona osztályvezető főorvos -Kalocsa Tüdőgyógyászati Oszt.
Dr. Sipkai Ibolya mb. osztályvezető főorvos-Kalocsa Belgyógyászati Osztály
Papp Istvánné anaesthesiológiai vezető assziszt.-Kalocsa KAITO

Dr. Móczár Emőke röntgen osztályvezető főorvos-Kkféháza Röntgen Osztály
Orosziné Volentér Cintia ápoló-Kkféháza Krónikus Belgyógy.
Busáné Szabó Mária raktáros-Kkféháza Gazdasági Csoport

• Kiváló Kórházi Dolgozó kitüntetésben részesülnek

a betegellátás minőségi színvonalának emelésével kiemelt módon járulnak hozzá közvetve, vagy közvetlenül a minőségi ellátás megvalósításához.

Dr. Kosztolányi Gábor főorvos Bőrgyógyászat
Dr. Farkas Lívia főorvos Reumatológia
Vecsei Sándor betegszállító SBO
Bimbóné Fodor Gyöngyi asszisztens Gyermek-ideggondozó
Nasz Noémi adminisztrátor Jogi osztály
Heizer Csaba osztályvezető h. Döntéselőkészítő osztály
Borbély Józsefné csoportvezető Bér-munkaügyi és szoc. oszt.

• Kiváló előadó, Kiváló ügyintéző
Takács Zoltánné könyvelő Közgazdasági oszt.

• Kiváló szakmunkás
Szabó Béla gépjárművezető Műszaki oszt.

Évente értékelésre kerülnek egyes osztályok ápolási egységei. Az értékelés kiterjed az ápolási munka minőségére, az ápolási folyamat teljes körére, a humánus és lelkiismeretes ápolásra, mindezek a dokumentációk, betegelégedettségi mutatatók és az osztályra vonatkozó eljárásrendek betartására épülve alakítja ki javaslatát az Értékelő Bizottság. 2014. évben kiváló értékelést kapott a és elnyerte a:

• Kiváló Ápolási Egység címet az Ortopédiai Osztály ápoló munkatársai.

• Kiemelkedő szakmai és tudományos munkáért főorvosi előléptetésben részesül:

Dr. Nagy Károly Főorvos Szülészet-Nőgyógyászat
Dr. Boda Éva Főorvos Onkoradiológia
Dr. Kunos Csaba Főorvos Bőrgyógyászat
Dr. Szabó István Főorvos SBO

• adjunktusi előléptetést nyert:

Dr. Mlinarics Réka Adjunktus Pszichiátria
Dr. Lévai Nelli Adjunktus Neurológia
Dr. Pócs Levente Árpád Adjunktus Traumatológia

• Az Ápolói diploma megszerzése alkalmából gratulálunk

Meleg Tiborné (Szemészeti Osztály)
Vakhal Zsuzsanna(Újszülött részleg)
Váradi-Barabás Enikő(Központi Intenzív)

Orvosi Laboratóriumi és Képalkotó Diagnosztikai Analatikus Bsc. diploma megszerzése alkalmából: Dömötör Edit Ilona-Központi Labor.

Szociális munka Msc. diploma megszerzése alkalmából Kertész Erzsébet- Ápolási igazgatás.

Kitüntetettek:
Vízhányóné Dongó Éva – Kiskunfélegyháza
Kiss Szabolcs Ernőné – Kiskunfélegyháza
Munkácsi Ferencné-Kiskunfélegyháza
Angeliné Kis Edina – Kecskemét
Siklós Attila – Kecskemét
Hajnal Istvánné – Kecskemét
semmelweis2