Kezdőlap Régió

Első lépés a munka világa felé

A Főplébániai Karitász Alapítvány „Remény, élet változás” címen 2012 októberétől 24 hónapon át munkanélküli és inaktív, ezen belül is a kiemelten hátrányos helyzetűnek minősülő, munkavállalásukban korlátozott pszichiátriai- és szenvedélybeteg emberek önálló életvitelét, foglalkoztathatóságának és társadalmi integrációjának fejlesztését valósította meg.
A képzéseket és munkakipróbálást is tartalmazó két éves programot az Európai Unió és a magyar állam az Új Széchenyi Terv keretében 76.482.918 forinttal támogatta (TÁMOP -5.3.1-C-09/2-0069).
A konkrét tevékenység megkezdése előtt szükségessé vált a képzéseknek helyet adó Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat épületének a kibővítése. Kecskemét Város Önkormányzata az eddig épülethez még egy száz négyzetméteres épületrészt bocsátott a Rév rendelkezésére. Az Alapítvány az épületet 7.600.000 Ft. pályázati forrás bevonásával és jelentős önrész felhasználásával teljes körűen felújította..
Az eredeti célkitűzés az volt, hogy legalább hetvenöt hátrányos munkaerőpiaci helyzetben lévő személy, olyan komplex, hat hónapos fejlesztő programban vehessen részt, aminek következtében javulnak a munkavállalási esélyeik. Nyolcvan főt tudtunk bevonni a képzésekbe és a munkakipróbálásba. Hetvenöt résztvevő részére egyéni fejlesztési terv készült, amelynek célkitűzései teljes mértékben megvalósultak. A program egy része egyéni fejlesztés, más része pedig csoportos készségfejlesztés volt. Tizenkét féle képzésből összesen 38 csoportot indítottunk. Ezek az alábbi fő területet ölelték fel: pszichoedukáció, életvezetési készségek, szociális és állampolgári kompetenciák, önismereti, problémamegoldó, tanulástechnikai, álláskeresési tréningek, asszertív tréning, stíluskommunikáció, családi kompetenciák erősítése, számítástechnikai alapismeretek, progresszív relaxáció. A képzések után huszonöt főt két hónapos munkakipróbálásba tudtunk bevonni. A munkavállalók kertgondozási feladatokat végeztek; a város szívében található Szentháromság temetőben végeztek parkgondozási és sirkőápolási munkát. Megszabadították a területet a gyomoktól és visszavágták az elburjánzott borostyánt.
A program befejezését követően elégedetten láttuk, hogy a résztvevők több mint egyharmada (28 fő) elhelyezkedett a nyílt munkaerőpiacon, másik harmada pedig az egészségi állapotának megfelelő egészségügyi vagy szociális ellátásba került.
Az együttműködő szociális intézmények 50 munkatársának pedig 40 órás akkreditált tanfolyam jellegű továbbképzést tartottunk szenvedélybetegekkel és pszichiátriai betegekkel való hatékony segítői munka témakörben.

Infoblokk2_ESZA_egyes

USZT_logo_cmyk