Kezdőlap Régió HAZAI

HAZAI

Dorogi Kőbányászat Emlékmű
Bányásznapon hirdettek eredményt, 2015-ben avathatják fel
„Tisztelet azoknak, akik a köveket új életre keltik” – ez a felirata annak az emlékmű tervezetnek, amellyel Maurer-Klimes Attila megnyerte a Baumit pályázatát, a dorogi kőbányászat emlékművének tervezésére. Jövőre lesz 110 éve annak, hogy Dorogon kőbányászat folyik, a művelés 2000. óta a Baumit Kft.-nél zajlik. A cég társadalmi szerepvállalásának, közéleti szerepének példája a bányászatnak állítandó emlékmű pályázata.
109 évvel ezelőtt kezdődött a mészkőbányászat Dorogon. A kőtermelés kezdetben az égető kemencéket szolgálta, majd mészhidrátot is előállítottak a rohamosan fejlődő telephelyen. A Hungária Mészipari Rt. több névváltozáson ment keresztül, mire 2000-ben a Baumit Kft. tulajdonába került. Mára a bánya a mellé telepített világszínvonalú vakolatgyárat és kőmalmot látja el. A Baumit ezen kívül jelentős mennyiségű osztályozott, tört követ is forgalmaz az út és vasútépítés, árvízvédelem és még a megmaradt cukorgyártás részére is. A bányaművelés körülményei jelentősen megváltoztak a XXI. századra. A bányában az elmúlt 14 évben történt intenzív fejlesztésnek köszönhetően körszerű törőgépek, szállítószalag rendszer és egy önálló kőosztályozó üzem is telepítésre került. Változott továbbá a fúrás és robbantási technológia, korszerű, alacsony rezgésterhelést jelentő rendszer alkalmazásával.

Illy Gábor ügyvezető igazgató a bányásznapi megemlékezésében elmondta, hogy a bánya és a hozzá kapcsolódó üzem jó példa arra, hogyan lehetséges a bányászatot az ipari termelést tisztán, rendezetten, a környezetvédelmi szempontokat és társadalmi érdekeket is szem előtt tartva működtetni. Ennek bizonyítéka, hogy a Baumit és a település érdeke egymással összhangban van, hiszen a bánya működésének az elmúlt évtizedekben nem volt negatív hatása sem a közeli városra, sem pedig az alatta található, a környéket is ellátó ivóvízbázisra.

A Baumit tisztelettel adózik a több mint 100 éves történelmű dorogi mészkőbányászatnak, ennek kifejezésére döntött a dorogi önkormányzat bevonásával az emlékmű létrehozásáról és művészeti pályázat kiírásáról, megvalósításáról, amelyre ötmillió forintos költségfedezetet nyújt. A mű felavatását a jövő évi Bányásznapra tervezi a vállalat. Illy Gábor elmondta: ─ Ezzel az emlékművel méltóan kívánunk emlékezni elődeinkre, akiknek tudása, hite, kitartása, tisztessége és áldozata nélkül ma mi sem lehetnénk itt! A múltunk érték. A Baumit komolyan gondolja hosszú távú magyarországi és dorogi jelenlét. Tisztában vagyunk azzal a felelősséggel is, ami méltányos társadalmi szerepvállalásra és közéleti szerepre kötelez.

Az emlékmű pályázati kiírására 16 pályázó 20 alkotás-tervvel jelentkezett. A bíráló bizottság tagjai voltak: Dankó Kristóf, Dorog városi főépítésze; Gleviczky István és Dr. Korompay Péter az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület dorogi szakosztályának elnöke, illetve titkára; valamint a Baumit részéről Cseresznyés Erzsébet műszaki vezető és Illy Gábor ügyvezető.
A 200 ezer forinttal járó első díjat Maurer-Klimes Attila nyerte, az ő tervéből készülhet el az emlékmű. Az alkotás a tájba helyezve jeleníti meg a bányát. Három osztatú mű, középen a kőtömböket egy óriás ék hasítja szét, bal oldalt egy acél éken áll a következő felirat: Tisztelet azoknak, akik a köveket új életre keltik!
A zsűri a beérkezett terveket nagyon színvonalasnak találta, és javasolta a kiíró Baumit Kft-nek, hogy adjon lehetőséget több pályázó elismerésére. A vállalat ezért, az eredeti 370 ezer forintos keretet 700 ezer forintra emelte, így a kétszázezer forintos első díj mellett négy, egyenként százezer forintobaumits díjat nyertek el a legsikeresebb pályázók: Restyánszky Attila, Széri-Varga Géza, Varga Anikó és Végh Sándor. Alapítottak egy közönségdíjat is, melynek szavazói a bányásznapi ünnepség résztvevői és a Baumit dolgozói voltak. Ezt a díjat Kocsis Miklós terve nyerte el.
Az emlékmű a vállalat központjának bejáratánál lesz, mindenki által látogatható területen. Majdani helyére a szeptember 5-i Bányásznapon egy emlékkövet avatott fel Illy Gábor, dr. Völner Pál országgyűlési képviselő és dr. Tittmann János dorogi polgármester.
Dr. Völner Pál ünnepi hozzászólásában elmondta, hogy szerencsések a kőbányászok, hiszen a kő örökkévaló. Ebben a térségben régi idők óta bányásztak követ, a világ sok országába szállítottak. Ha a jövőről gondolkodunk, a kőbányászat nagy jelentőséggel bír. Főleg, ha mint itt is, munkahelyteremtéssel, európai minőségű termékekkel, exporttal jár.
Dr. Tittmann János, Dorog polgármestere beszédében a kőbányászatot nemcsak elődeink hagyatékából származó értéknek, hanem lehetőségnek is tartotta: ─ Hálás vagyok a Baumitnak, nemcsak gazdasági tevékenységéért, hanem ezért is, mert egy műalkotással támogatja a várost.