Kezdőlap Régió Összehangolt akció az illegális hulladék ellen

Összehangolt akció az illegális hulladék ellen

Összehangolt akció az illegális hulladék ellen

Minden lehetséges eszközzel vissza kell szorítani az illegális hulladéklerakást! Ez a célja annak az összehangolt akciósorozatnak, amely Kecskemét város vezetésének kezdeményezésére indult, és amelyben a tervek szerint együttműködik a Kecskeméti Közterület-felügyelet, a Városgazdasági Kft. a Kecskeméti Rendőrkapitányság, a helyben működő polgárőr szervezetek. Az akció sikeréhez az önkormányzat kéri a lakosság és a média Az illegális lerakatok felszámolása, kialakulásuk megakadályozása, az elkövetők megtalálása érdekében a Kecskeméti Közterület-felügyelet felméri a város teljes közigazgatási területét, és feltérképezi az illegális hulladék gyűjtőpontokat. A közterület-felügyelet, a polgárőrség és a rendőrség fokozott figyelmet fordít az illegális hulladéklerakó helyek ellenőrzésére, az illegális hulladéklerakás megelőzésére. Ezt folyamatos, visszatérő jellegű ellenőrzésekkel, a lakosságtól kapott információk visszaellenőrzésével, tettenérés esetén a szükséges intézkedések megtételével Visszaellenőrzik, hogy a város területén található üzlethelyiségek, gazdálkodó szervezetek rendelkeznek-e hulladékszállítási szerződéssel, és szorgalmazzák a hiányzó szerződések megkötését. Megvizsgálják a külterületi, hulladékszállításba nem bekötött területeket, amelyeket lehetőség szerint bekapcsolnak a hulladékszállításba. Felkeresik és tájékoztatják azon szakmák képviselőit (autószerelők, karosszéria lakatosok, háztartási gép szerelők stb.), akiknél olyan veszélyes hulladékanyag keletkezik, amely a jelenleg illegálisan lerakott hulladék részét képezi. Hulladékszállítási napokon ellenőrzik a lakossági partnereket, hogy felmérjék: a kirakott edény nagysága megfelelő-e, illetve van-e egyáltalán hulladék szállítási szerződése az adott ingatlannak. A lakosság tájékoztatása érdekében az illegális hulladék lerakását tiltó, figyelemfelhívó táblákat Az illegális hulladéklerakás okairól, veszélyeiről:A gondot az okozza, hogy sokan a település külterületi részein, az utak mellett, leálló, pihenő helyeken, erdő széleken és az erdőkben, elhagyatott területeken hagyják a hulladékot.
Leggyakrabban azok szabadulnak meg így a hulladéktól, akik a guberálásból ”lomizásból” élnek és az összegyűjtött hulladék átválogatása-szétbontása után a nem hasznosítható résztől kell megszabadulniuk, vagy külterületeken élnek ahol nincs rendszeres szemétszállítás, esetleg belterületen élnek, de nem rendelkeznek szerződéssel a hulladékszállítási szolgáltatásra, illetve a szükségesnél kisebb kukára fizetik a szemétszállítási díjat.
Az illegális módon elhagyott szemét a környezetet szennyezi és súlyos közegészségügyi veszélyeket rejt magában. Például rovarok és rágcsálók elszaporodásához vezet, a rothadó szerves anyag bűze vonzza a legyeket, amelyek itt szaporodnak, szerepük a egyes fertőző betegségek terjesztésében közismert. A hulladékokban lévő baktériumok, bomlástermékek a helytelen hulladék elhelyezés esetén, a csapadékvízzel beszivárogva a talajvízbe juthatnak szennyezve azt.
A hulladékszállításról:Kecskeméten a kommunális hulladékok gyűjtése, szállítása és végleges elhelyezése megoldott.
Gondot és többletkiadást jelent a szeméttárolók mellé kihelyezett hulladék elszállítása. A szeméttároló konténerek, illetve a kisebb méretű tárolóedények mellé a jogszabály értelmében tilos hulladékot elhelyezni. Gyakori például a lakásfelújítások során keletkező kisebb-nagyobb építési hulladék szeméttárolók melletti elhelyezése, ami szintén nem engedélyezett.
A meghibásodott vagy megunt elektromos berendezések nem minősülnek kommunális hulladéknak, azaz nem a VG Nonprofit Kft kötelessége begyűjteni ezeket. Városunkban két gyűjtőudvarban és a Design Kft-nél a régi készülékek (tévék, mikrohullámú sütők stb.) ingyen leadhatók. A feleslegessé váló darabos hulladékot évente egy alkalommal a limlom akció keretében a VG Nonprofit Kft ingyenesen elszállítja a hulladékszállítási szerződéssel rendelkező háztartásokból.
Valamennyiünk közös érdeke, hogy visszaszorítsuk az illegális szemétlerakást, megszüntessük a kialakult szemétlerakó helyeket és helytelen szemétgyűjtési szokásainkon változtassunk.
Mindenkinek fel kell ismernie, hogy nem csak jelenünket, de gyermekeink, unokáik jövőjét is veszélybe sodorjuk!

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata