Kezdőlap Régió Természettudományos oktatás a Kecskeméti Református Általános Iskolában

Természettudományos oktatás a Kecskeméti Református Általános Iskolában

Természettudományos oktatás a Kecskeméti Református Általános Iskolában

 

Egy ország gazdasági felemelkedésében fontos szerepet játszik, hogy milyen a mezőgazdasága és az ipara. Az ipari fejlődéshez elengedhetetlenek a műszaki ismeretek. A műszaki ismeretek elsajátítása lehetetlen a természettudományi ismeretek nélkül. Ezeknek az ismereteknek a szédítő ütemű fejlődése, és megtanítása nagy kihívás az oktatás számára. Ebben a helyzetben segítséget nyújthat az innováció.

Kérdés, hogy mit tekintünk innovációnak. A fizika oktatásában nem a szakirodalom szerint elfogadott innováció valósul meg, de az alkalmazott technikákat, módszereket mégis annak tekinthetjük.

A diákokon érzékelhető a pozitív hatás. Növekszik azok száma, akik a fizika irányába szeretnének orientálódni. Az innovációt a fizika szakos kolléga abban látja, hogy a tananyagot, logikusan felépítve, az érdekességekre kitérve, minél több demonstrációs kísérlettel, részletes vázlatírással dolgozzuk fel. Az interneten nagyon sok olyan információ van, amit beépít a tanórán. Ez látványosabbá, érdekesebbé teszi az órát, felkelti a tantárgyi érdeklődést. Többször előfordul, hogy az interneten lévő ismeretterjesztő filmeket ajánlja otthoni megtekintésre.

A kémia oktatás az általános iskola 7 .osztályában kezdődik. Ez ebben az iskolában a 2 félévre lebontva 2+1 órában , a 8. osztályban 1+2 órában történik. A kísérletezés egyik alapvető eleme az oktatásnak, és ezt még inkább fokozni kellene, hiszen ennek a tantárgynak az elvontságát, ami a tantárgy iránti idegenkedés egyik alapja a későbbiekben, a kísérletek elvégzésével oldani lehetne.

Az oktatás hatékonnyá tételét szolgálná az is, ha legalább félévente 2 tanulókísérletes órát is lehetne tartani, amikor a tanulók maguk, csoportokban végzik el a kísérleteket és vonják le a következtetéseket. Emellett hasznos segítség a digitális tábla, hiszen mindennapi éltünkben fontos technológiákat, környezetvédelmi szempontból fontos folyamatokat ( pl . víztisztítás) lehet bemutatni, a megértést jobban segítő feladatokat lehet a tanulók közreműködésével létrehozni, megoldani. Interaktív tábla a kémia előadóban, ill. az osztálytermek többségében elérhető, használható. A külön feladatot vállaló tanulók az előadásaikat ppt készítésével színesíthetik. Ezzel próbálkoztunk is az idén.

Összegezve, a kémia tantárgy oktatásának lényegét nem a tantárgyi anyag elsajátításában látja a szaktanár, hanem abban, hogy a 2 év nyomán a tanuló képes legyen a problémák megértésére, a folyamatok logikus átgondolására, következtetések levonására. Ennek a képességnek a kialakítása és fejlesztése az élet minden területén fontos.

Az 5. évfolyamon terméseket hoztak a tanulók, valamint fogazatokat, amelyeket megvizsgáltunk. Térképeket, tájolót, az időjárás elemeit megfigyelő eszközöket vehettek kezükbe és használhatták is azokat. A hegységképződés című fejezetünkben, kőzeteket, ásványokat hasonlítottunk össze, fizikai és kémiai módszerekkel.

6. évfolyamon is termések, levelek vizsgálatával és rendszerezésével foglalkoztunk. Az állatmenhely munkatársa tartott előadást a felelősségteljes állattartásról. Meglátogattuk a Szennyvíztisztító Telepet. A Magyarország témánál a Másfél millió lépés Magyarországon című film egy- egy epizódját is feldolgoztuk. A közeljövőben tervezzük a Tüskevár c. film megtekintését. A testünk, egészségünk résznél- védőnőnk tartott előadást az egészséges életmódról.

7. évfolyamon az Ültetvények növényei című résznél a különleges növények termésével és fogyasztott részeivel ismerkedtünk meg. A terméseket felvágtuk, megkóstoltuk. Filmet néztünk a cápákról, pingvinekről és a siketfajdról. Fakultatív jelleggel tervezzük a poroszlói ŐKO PARK meglátogatását.

A 8. évfolyamosok már önálló mikroszkópizálást végeztek, szöveteket vizsgáltak. Megtekintettük a defibrillátor működését és megtanultuk annak kezelését is. Kórházi dolgozó bevonásával vérvizsgálatot fogunk végezni- vérnyomás, súly, vércukor, vérzsír, vércsoport vizsgálat. Megtekintettünk egy szexuális felvilágosító filmet, amely a szexualitásról, családtervezésről, terhességről, abortuszról, a higiéniáról és a nemi betegségekről szól.

A témakörök feldolgozása során földrajzórákon a tanulási, a gondolkodási és a kommunikációs képességek fejlesztése egymással párhuzamosan folyik, egymást erősítik. Ez teszi lehetővé, hogy a tanulók életkoruknak megfelelően értelmezzék a természeti folyamatokat, jelenségeket, képesek legyenek a szaktudomány szókincsének felhasználásával közvetíteni megállapításaikat, gondolataikat.

A földrajztanulás során a tanulók megszerzik a szemléleti térképolvasás képességét, és jártasságot szereznek az okfejtő térképolvasásban. Nem utolsó sorban a földrajztanítás legfontosabb feladata kell legyen az Isten által teremtett világ dícsérete.

Refi