Kezdőlap Régió Természettudományos oktatás a Lánchíd Utcai Általános Iskolában

Természettudományos oktatás a Lánchíd Utcai Általános Iskolában

lanchid

Természettudományos oktatás a Lánchíd Utcai Általános Iskolában

 

A Lánchíd Utcai Általános Iskolában fontos szerep jut a természettudományos oktatásnak. Az alsó tagozaton a tanítók kiemelt figyelmet fordítanak a természeti folyamatok, szűkebb és tágabb környezetünk megismertetésére, ezért rendszeresen járnak tanulmányi sétára a közeli kis erdőbe, a kispiacra, valamint az Arborétumba. A felső tagozaton lehetőség van az érdeklődő gyermekek képességeinek fejlesztésére, valamint a legtehetségesebb gyermekek versenyeztetésére. Rendszeresen indulnak diákjaink a Hevesy György Kémia Versenyen, Rácz Zsolt Fizika Emlékversenyen, Varjú Lajos Természettudományi Emlékversenyen, Hermann Ottó Természettudományi Versenyen, Országos Életvitel és Gyakorlati Ismeretek versenyen, Országos Technikaversenyen.

Kihasználjuk a városi Planetárium közelségét, nagy előnyt jelent számunkra, hogy jó együttműködés alakult ki a két intézmény között. Tanulóink bármikor szabadon bekapcsolódhatnak a programokba.

A 2011/12-es tanévben indult el az „Érdekes kísérletek” elnevezésű kémia szakkör. Tavaly az előző év tapasztalataira építve, azok pozitívumait továbbfejlesztve folytattuk a munkát. Ez a tehetséggondozó szakkör olyan, a kémia iránt érdeklődő gyerekeknek szól, akik szeretnék a tanórán megszerzett tudásukat tovább fejleszteni, szeretnek csoportban dolgozni, kísérletezni. Kellően motiváltak az ismeretek megszerzésére, és megfelelő a kézügyességük.

Tapasztalatszerzéssel, kísérletezéssel, megfigyeléssel, az életkornak megfelelő tevékenységi formák alkalmazásával szeretnénk a gyermekek érdeklődését felkelteni, a kémia, valamint a biológia felé irányítani. Új módszereket is előszeretettel alkalmazunk, mint pl. az IBST, ahol a problémasor megoldásában a gyermekek önállóan, valamint kooperatívan, a felfedező tanulás élményével sajátítanak el ismereteket. A természettudományos kompetenciákon kívül olyan más kompetenciák is fejlődnek, mint például:

  • kísérletezések során – vizuális kompetencia
  • szakkifejezések helyes használata – anyanyelvi kompetencia
  • a folyamatok mindennapi életünkre gyakorolt hatásai – életvezetési kompetencia
  • a felfedező tanulás problémasorának felismerése – kommunikációs kompetencia
  • digitális eszközök gyakorlati alkalmazása az ismeretszerzés során – digitális kompetencia
  • számítási feladatok megoldása – matematikai kompetencia

Olyan tehetséggondozásra épülő, de ugyanakkor a lemaradó gyermekek készségeit fejlesztő, érdeklődését felkeltő tanórán kívüli programot szerettünk volna megvalósítani, mely a 7.-es korosztályt célozza meg, ahol a kémia, mint újonnan belépő, bevezető tantárgy jelenik meg. A program menete követi a tanmenetben foglaltakat, azokra épít, a mindennapi környezetünkben is előforduló anyagok, folyamatok megismerésére összpontosít (levegő, víz, égés, oldatok, oldódás, halmazállapot-változások, energiaváltozások, stb).

A tanmenet főként a tavaly kidolgozott és kipróbált kísérletekre épül, de az idei tanévben lesznek kifejezetten biológiai kísérleteket, megfigyeléseket tartalmazó foglalkozások is.

Nagy hangsúlyt fektetünk a biztonságos és helyes eszközhasználat gyakorlására. A szakköri órákon a fokozatosság elve érvényesül, a legegyszerűbb kísérletektől haladunk a bonyolultabbak felé, miközben a gyerekek önállósága is nő, problémamegoldó képessége fejlődik. Távlati cél, hogy a legtehetségesebb, legmotiváltabb diákok a továbbtanulásnál is a kémia-biológia szakirány felé orientálódjanak, hiszen a mindennapi életben, valamint a munkaerőpiacon is óriási jelentősége van a természettudományos ismeretek alkalmazásának. A legújabb innovációk megjelenésében a vegyiparnak hatalmas a jelentősége, viszont ez csak megfelelő alapokra építhető.

Városi pályázattal nyert pénzösszegből vásároltunk a kísérletezéshez szükséges tartós üveg-, fém és műanyag eszközöket. Bővítettük a vegyszerbázisunkat is a tanmenethez szükséges vegyszerekkel.

A foglalkozások nagyon jó hangulatban telnek, a gyerekek nagyon szeretnek egymás társaságában kísérletezni, egymástól tanulni.