Kezdőlap Régió Természettudományos oktatás a Széchenyi István Idegenforgalmi, Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskolában

Természettudományos oktatás a Széchenyi István Idegenforgalmi, Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskolában

Természettudományos oktatás a Széchenyi István Idegenforgalmi, Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskolában

 

Iskolánknak nem fő profilja a biológia – kémia – fizika és földrajz tantárgyakból való érettségire való felkészítés, nem a fő célja a diákoknak e tantárgyakból a továbbtanulás, mégis fontosnak tartjuk a természettudományos tárgyak beépítését az oktatásba a szakközépiskolai és a szakiskolai osztályokban egyaránt. Törekszünk a környezettudatos gondolkodás kialakítására, fejlesztésére.

Az idegenforgalmi és a vendéglátóipari szakközépiskolai osztályokban két évig tanulnak a tanulók kémiát és biológiát heti 2 órában, a vendéglátói szakközépiskolákban: kilencedik évfolyamban heti egy, tízedikben heti kettő és tizenegyedikben heti egy órában a földrajzot. A kéttannyelvű képzésünkön a földrajzot német nyelven tanulják a diákok: tízedikben és tizenegyedikben heti egy, míg tizenkettedikben és tizenharmadikban heti két órában. Nagy sikernek könyvelhetjük el, hogy mind földrajz mind biológia tantárgyakból is érettségiznek néhányan, valamint továbbtanulásuk felsőfokú oktatási intézményekben is e két tantárgy révén valósul meg.

A szakmunkás tanulóknál, akik szakács – cukrász – pincér szakképesítést kaphatnak, tanulmányaik sikeres elvégzése után szintén hangsúlyos a természettudományos munka. Náluk a fő hangsúlyt a környezetvédelemre, a vendéglátásban keletkező veszélyes hulladékok kezelésére, a szakmát érintő élelmiszerkémiára fektetjük. Nagyon lényeges a higiénia elsajátítása, és fontosságának megértése, a HACCP rendszer használata.

Iskolai rendezvényeink minden tanuló figyelmét felhívják a természettudományok fontosságára is. Szakoktatáson a tanulók fűszerkertet létesítettek az iskola udvarán olyan növényekkel, amelyeket használnak is a gyakorlatok során. A minden évben megrendezésre kerülő Széchenyi Napok keretén belül plakátkészítő versenyt rendezünk a jeles napokkal kapcsolatban (pl. A Föld napja, Cukorbetegek világnapja, Dohányzásmentes nap…), kiállítókat, előadókat, szervezeteket hívunk meg, látogatunk meg (pl. Zöld Ernyő, Arborétum…) Osztálykirándulások alkalmával mindig beépítünk túrákat, megismerjük hazánk védett területeit, azok földrajzi viszonyait, növény- és állatvilágát.

Versenyeken veszünk és vettünk is részt, mint például a Környezetvédelmi Vetélkedő, Magyarország az én hazám SZAKE országos verseny földrajz OKTV.

 

Széchenyi