Kezdőlap Régió Természettudományos oktatás az Arany János Általános Iskolában

Természettudományos oktatás az Arany János Általános Iskolában

Arany

Természettudományos oktatás az Arany János Általános Iskolában

 

Az Arany János Általános Iskolában a matematika tagozathoz kapcsolódva fontos szerep jut a természettudományos tantárgyaknak is. A természettudományos tantárgyak keretében folyó nevelés és oktatás bevezeti a tanulókat az anyagok tulajdonságainak, az élőlények sajátosságainak, a természeti környezet változásainak, kölcsönhatásainak, jelenségeinek, törvényszerűségeinek a megismerésébe.

 

Fontos, hogy az öncélú tárgyi tudással szemben előtérbe kerüljön a komplex szemlélet, a tanulói tevékenység kiegyensúlyozott fejlődése. 1993 óta hirdeti és szervezi meg iskolánk – volt igazgatónk tiszteletére – a Varjú Lajos természettudományi emlékversenyt. Ennek keretében 5-8. osztályos tanulók mérik össze tudásukat az adott évfolyamon tanult természettudományos tantárgyakból. Először Kecskemét általános iskoláinak tanulói vettek részt a versenyen, később már egy regionális verseny keretében 208 diák mérte össze tudását.

Minden tárgynak sajátos, belső logikája, gondolkodási művelete van. Megfelelő motivációval a „nehéz” tantárgyakat is meg lehet szerettetni a gyerekekkel. Több éven keresztül kirándultunk a Csodák Palotájába, érdekes vetélkedőt szervezünk a Föld Napja alkalmából. Minden tanévben vannak olyan 7. és 8. osztályos tanulóink, akik kötelező óráikon túl is vállalják a felkészülést, és sikeresen szerepelnek a Jedlik Ányos fizikaverseny országos döntőjén, a Rácz Zsolt fizika emlékversenyen, a Hevesy György kémiaversenyen, a Logo számítástechnikai versenyen és a Tavaszköszöntő vetélkedőn.

Iskolánk Regisztrált Tehetségpont és pozitív előminősített referenciaintézmény. Több regisztrált „Jó gyakorlattal” rendelkezünk. A tanítási órákon újszerű módszerek alkalmazásával (csoportmunkával, differenciálással, kooperatív munkával) törekszünk a hatékony tehetséggondozásra. Az X-CLASS multimédiás oktatóprogrammal tanulhatnak tanulóink. Iskolánk az infokommunikációs technológia (IKT) fejlesztőműhelyben tevékenykedik (TÁMOP 3.2.2.). Az elmúlt években több nyertes pályázatunk volt. A TÁMOP 3.1.7. referenciaintézményi pályázat keretén belül kollégáink számos továbbképzésen vettek részt.

 

Továbbra is megszervezzük a Varjú Lajos természettudományi emlékversenyt, és tervezzük egy kiadvány megjelentetését, mely az eddigi versenyek feladatait tartalmazza majd.

A kutatásalapú természettudományos oktatás nem csak a tehetséges tanulók számára jelent lehetőséget ismereteik bővítésére, hanem a kevésbé jó képességűeknek is.

A szaktanárok munkája nem csupán az ismeretek, a tudás átadására korlátozódik. Mindegyikünk igyekszik megismerni a tanulók egyéniségét, hogy tájékozódjunk érdeklődési körükről. Így lehetőségünk nyílik arra, hogy a gyerekek személyiségét formáljuk, fejlesszük. Arra törekszünk, hogy tanítványaink eligazodjanak korunk bonyolult természeti-, társadalmi-, technikai világában, és meg tudjanak felelni az újabb és újabb kihívásoknak.