Kezdőlap Régió A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat látogatása Erdélyben

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat látogatása Erdélyben

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat látogatása Erdélyben

 

Az európai regionalizmus egyik alapgondolata az, hogy az ember mindennapi életminőséget meghatározó érdekeit, az egyedi és összetartozó tájegységre jellemző adottságokat, igényeket a területi önkormányzati szint – amely elnevezésétől függetlenül lehet a megye, tartomány, provincia vagy akár a régió – jelenítse meg. Így ennek a szintnek az önkormányzata képviselheti az ott élőket az állampolgár és a nemzeti kormány közötti párbeszédben.

 

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat nemzetközi kapcsolatainak lényeges eleme az a körülmény, hogy a megye több nemzeti kisebbségnek ad otthont és határainkon túl is jelentős számú magyar kisebbség él. A megyében élő nemzetiségek és a határon túli magyarság múltjának, jelenének, nemzeti identitásuk fenntartásának alapvető kérdése az anyanyelv megőrzése és a hagyományok ápolása. A megyei önkormányzat kiemelt figyelmet szentel nemzetiségi politikájának, és számos testvérmegyei kapcsolatot ápol.

 

Európa népei és nemzeti kisebbségei közötti jelképes hidak építése érdekében a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat delegációja Rideg László elnök vezetésével látogatást tett az erdélyi Fehér és Hargita testvér megyéknél, mely együttműködéseknek több éves hagyományai vannak. Gyulafehérváron évente részt veszünk a rendszeresen megrendezésre kerülő „Tasty Alba” és az Apulum Mezőgazdasági Szakkiállításon és Vásáron. Ez a két meghívás jó alkalom arra, hogy megyénk kiváló borait, és tájjellegű mezőgazdasági termékeit bemutathassuk az erdélyi kiállítás látogató közönségnek, illetve a szakma képviselőinek. Az elmúlt időszak legjelentősebb közös programjai Hargita megyével az egészségügyi szűrővizsgálatok voltak, amelyeket a Kecskeméti Megyei Kórház orvosainak közreműködésével bonyolítottunk le. Az idei évben Csíkszentgyörgyön kerül sor a szűrőprogram megvalósítására.

 

A mostani látogatás során a testvérmegyék képviselői megállapították, hogy a fenntartható fejlődés közös kihívás a térség országai számára és egyben a nemzetközi együttműködés fontos alapja, mely közös útkeresést tesz szükségessé. Borboly Csaba a Hargita Megyei tanács elnöke, Ion Dumitrel a Fehér Megyei Tanács elnöke és Rideg László a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke megállapodtak abban, hogy az együttműködést kiterjesztik többek között a következő területekre is:

 

1/ Mezőgazdaság és vidékfejlesztés: a Leader csoportok és települési önkormányzatok közötti együttműködések generálása. Egymás hagyományos, tájjellegű termékeinek kölcsönös promóciója helyi élelmiszeripari vásárokon és kiállításokon. A két megye mezőgazdasági szakmai szervezetei és termelői közötti szakmai tapasztalatcsere kezdeményezése. A helyi piacokat és helyi értékesítést végző gazdaságok módszereinek megismerése. A természeti katasztrófák elleni védekezés jó példáinak bemutatása. Innovatív megoldások ismertetése az élelmiszertermelés és feldolgozás területén. A falu- és tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése, közös szakmai rendezvények lebonyolítása.

2/ Kulturális együttműködések: A magyar nemzeti értékek program megismertetése a testvérmegyékkel, a nemzeti értékeink széles körű külföldi bemutatása, megismertetése nyelvi, szellemi, kulturális, gazdasági teljesítményünknek, természeti és épített értékeinknek, valamint a nemzeti tudat erősítése érdekében nemzetünk értékeinek gyűjtése a határon túl. A megyék népzenei és néptáncegyütteseinek kölcsönös meghívása egymás kulturális fesztiváljaira.

3/ Területfejlesztés: Jó gyakorlatok átadása üzleti infrastruktúrafejlesztésről, iparterületek, ipari parkok és inkubátorházak kialakításáról és működtetéséről. Közös turisztikai termékek fejlesztése és promóciója. Részvétel a Kárpát-medencei szakképzési klaszterben. Jó gyakorlatok a megújuló erőforrások alkalmazására a települési intézmények energiaellátásában.

 

A nemzetközi együttműködések pénzügyi alapját alapvetően a pályázati úton megszerezhető források képezik a transznacionális, interregionális és határmenti programok keretében.

 

 

 

Rideg László

elnök

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat

20150205_204937 20150207_075603