Kezdőlap Régió BÁCSVÍZ-HÍREK

BÁCSVÍZ-HÍREK

BÁCSVÍZ-HÍREK

 

VÍZ
K Ö Z L E M É N Y
A BÁCSVÍZ Zrt. 2015. május 29-én tartotta meg ez évi rendes közgyűlését.

A részvényesek egyhangú szavazással elfogadták a 2014. gazdasági évről szóló Éves Beszámolót és jóváhagyták a mérleg szerinti eredmény fejlesztési célra történő eredménytartalékba helyezését.

A Közgyűlés elvégezte az Igazgatóság és Felügyelő Bizottság tisztújítását is, az új tagok, valamint a Társaság könyvvizsgálója is 2020. május 31-ig kerültek megválasztásra.
A mai napon meghozott döntések értelmében több helyen módosult a BÁCSVÍZ Zrt. Alapszabálya is.

A Tulajdonosok elégedettségüket és köszönetüket fejezték ki az elmúlt évi teljesítménnyel kapcsolatban, valamint gratuláltak az elért eredményhez a Társaság minden munkavállalójának.
Kecskemét, 2015. május 29.
Kurdi Viktor
elnök-vezérigazgató