Kezdőlap Régió KECSKEMÉT

KECSKEMÉT

2015. május 28.-Kecskemét közgyűlésének májusi döntései

Új védőnői körzet kialakításáról, egyházakkal kötendő megállapodásokról, ingatlanok értékesítéséről is döntött ma Kecskemét közgyűlése. A mai ülés díjak, elsimerések átadásával kezdődött.

 

A közgyűlés:

 

-Kecskemét Városért Egészségügyi Díjat adományozott Dr. Szajki Károly osztályvezető főorvos, valamint Dr. Ráczné Turcsányi Réka védőnő részére

 

-Kecskemét Városért Oktatási Díjat adományozott Retkes Anna testnevelő tanár és Kapásné Pusztai Edit óvodavezető részére

 

-Kecskemét Felsőoktatásáért és Tudományos Életéért Díjban részesítette Dr. Bagány Mihály főiskolai docenst

 

-Kecskemét Közművelődéséért Díjat adományozott Komáromi Attila, a Katona József Társaság elnöke részére

 

-Kecskemét Sportjáért Díjat adományozott Torbavecz József testnevelő tanár, utánpótlás edző részére

 

-Kecskemét Ifjúságáért Díjban részesítette a Gáspár András Szakközépiskola és Szakiskola Híd Munkaközösségét

 

-Ifjúság a Közösségért Díjat adományozott a Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Kar járműfejlesztő csapatának

 

-Az Év Kecskeméti Rendőre Pintér Gábor rendőr alezredes

 

-Az Év Kecskeméti Tűzoltója Szabó János tűzoltó főtörzsőrmester

 

-Az Év Kecskeméti Köztisztviselője dr. Orbánné Veres Ildikó, a polgármesteri hivatal képviselőtestületi osztályának vezetője

 

A gérmium köszöntötte Stojan Ivkovic szakmai igazgatót és a KTE Duna Aszfalt Férfi Kosárlabda Csapatát, akik az idei bajnokságban ezüstérmet szereztek, ezzel elérték minden idők legjobb kecskeméti kosárlabda eredményét.

 

Új területi védőnői körzet kialakításáról döntött a közgyűlés, amely helyileg a Nyíri út 63. szám alatti – régebben is védőnői tanácsadóként működő – ingatlanban lesz kialakítva. Ezzel csökken a Széchenyivárosban tevékenykedő védőnők leterheltsége, a városrészben ugyanis az ellátotti létszám tartósan magasabb az ideálisnál.

 

Ingatlanok értékesítésére kiírt pályázatokról határoztak a képviselők. A Ferenczy utca 1. szám alatt lévő ingatlanra egy pályázat érkezett, a WohnPark Alsószéktó Ingatlanfejlesztő Kft.-től. A cég bruttó 35 millió forintért vásárolhatja meg az ingatlant akkor, ha az előszerződés megkötését követően az ott lévő épületet elbontotta és a bontási költségeket megfizette. A WohnPark a telken társasházi lakásokat akar létesíteni.

Egy másik, Balaton utcai ingatlanra nem érkezett ajánlat, és a közgyűlés úgy döntött, hogy újabb pályázatot egyelőre nem ír ki annak értékesítésére.

Zártkörú pályázatot bírált el a testület a Napsugár utca 2. szám alatti ingatlan esetében. Az épület eddig is a Waldorf pedagógia céljait szolgálta, most a Csillagbölcső Waldorf Egyesület 39 millió forintért veszi meg az ingatlant, ahol hosszú távon folytat majd köznevelési tevékenységet, és ősztől három csoportos Waldorf óvodát működtet.

 

Immár hagyományosan megállapodásokat köt az önkormányzat az egyházakkal. Az együttműködés a Római Katolikus Plébániákkal és Szerzetesrendekkel, a Kecskeméti Református Egyházközséggel, az Evangélikus Egyházközséggel, a Magyar Görög Katolikus Egyház Hajdúdorogi Egyházmegyéjének Kecskeméti Görög Katolikus Szervezőlelkészségével, a Kecskeméti Zsidó Hitközséggel, a Kecskemét-Hetényegyházi Református Egyházközséggel és a Kecskeméti Baptista Gyülekezett köttetik meg. A megállapodások a jövőben is elsősorban az együttes erkölcsi, szellemi és szakmai tőke városépítő erejének fenntartására és kiaknázására építenek.

 

A Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola Tóth László Általános Iskolája tagintézmény-vezetői beosztására beérkezett pályázatokat véleményezte a grémium. A pozícióra Mihálykáné Horváth Ágnes és Plichta Ildikó nyújtottak be pályázatot. Az ülésen Plichta Ildikó pályázata kapott tóbb támogató szavazatot. A döntést a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ hozza majd meg.

 

Napelemek telepítésének ösztönzését, a költségek csökkentését támogatja jövő évtől az önkormányzat a Városi Támogatási Program keretében, a környezetvédelmi programok keretéből. A támogatás mértékét, a speciális feltételeket később dolgozza ki a hivatal.

 

Az önkormányzat gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról kapott összefoglaló értékelést a grémium. Az anyag főbb adataiból kitűnik, hogy bár a város lakosságszáma egyre növekszik, ezen belül a 18 év alattiak aránya csökken. Az önkormányzat öt típusú pénzbeli, természetbeni ellátást nyújt. Ezen belül 2014-ben a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma 3310, családbafogadó gyámul kirendelt hozzátartozó pénzbeli ellátása 15 gyermek után lett megállapítva, 18 év alattiak részére önkormányzati támogatás 682 esetben vált szükségessé, óvodáztatási támogatást 49 család esetében 64 gyermek kapott. Mindezek önkormányzatot terhelő összköltsége mintegy 44,6 millió forint volt. Ezen túlmenően az intézményi (bölcsőde, óvoda, iskola) gyermekétkeztetés keretében tavaly 2307 gyermek ingyenesen, 2804 gyermek kedvezményesen étkezhetett. A nyári gyermekétkeztetés keretében állami támogatás igénybevételével 271 gyermekről gondoskodott az önkormányzat.

A város által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokban jelentős szerepe van a Gyermekjóléti Központnak, amely tavaly 1843 gyermeket gondozott. A gyermekek napközbeni ellátása az óvodai nevelésen és az iskolai napközis ellátáson túl az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága által működtetett hét önkormányzati bölcsődében történik, amelyek összesen 716 férőhellyel működnek.

A gyermekek átmeneti gondozása tekintetében a helyettes szülői ellátást az SOS Gyermekfalu működteti, az önkormányzattal kötött megállapodás alapján. Szitén megállapodást kötött a város a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal, amely a 21 férőhelyes családok átmeneti otthonát működteti.

A gyermekvédelemben jelentős szerep jut a civil szervezeteknek, egyebek között a Városi Szociális Közalapítványnak, a Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesületnek, a városban máködő nyolc közösségi térnek, a Kék-vonal Gyermekkrízis Alapítványnak, a HELPI irodának, valamint a Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálatnak.

 

Mindszenty József bíborost ábrázoló bronz mellszobor kerülhet a Főtérre, a katolikus templom előtti zöldfelülre. Lantos Györgyi és Máté István szobrászművészek alkotását a Lakiteleki Népfőiskola Alapítvány adományozta a városnak, a szobor másik páldánya a népfőiskola területén van elhelyezve. A felállítás, elhelyezés költsége mintegy 800 ezer forint, amelyet az önkormányzat felvállal.

DSCN2427_kicsi