Kezdőlap Régió Kecskemét áprilisi közgyűlésének döntései

Kecskemét áprilisi közgyűlésének döntései

 

 

Sajtóinformáció – 2015.04.30.

 

Kecskemét áprilisi közgyűlésének döntései

 

A mai kecskeméti képviselő-testületi ülés elején a grémium a 85. születésnapját ünneplő Dr. Bányai Endrét köszöntötte, aki a rendszerváltás első kecskeméti polgármestere volt. A köszöntést követően kezdődött a rendes közgyűlés, amely keretében a képviselők egyebek között elfogadták a tavalyi évre vonatkozó zárszámadást, döntöttek a város Integrált Területi Programjáról és új közösségi kert létrehozásáról is.

 

A zárszámadás kapcsán elhangzott: az önkormányzat pénzügyi helyzete 2014-ben stabil volt, fizetóképessége az év folyamán folyamatosan javult. Az iparűzési adóból származó bevétel meghaladta a 7,3 milliárd forintot. A kölzségvetési év végén a lekötött betét közel 1,3 milliárd forint, a záró pénzkészlet pedig 2,9 milliárd forint volt.

 

Elfogadta a grémium a város Integrált Területi Programját (ITP) és felkérte a polgármestert, hogy gondoskodjon a program Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottsághoz történő benyújtásáról. Az ITP megvalósításának pénzügyi fedezetét a kormány határozatban biztosította a Területi- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében, amely Kecskemét esetében 23,1 forint forrást jelent a 2014-2020 közötti uniós költségvetési ciklusban. A forrásmegoszlásból kitűnik, hogy az összeg közel 30 százaléka gazdaságfejlesztési intézkedésekre fordítódik. A most elfogadott dokumentum egy előkészítő anyag, amely a fejlesztések kereteit, irányait, korlátait határozza meg.

 

Zártkörű pályázatot ír ki az önkormányzat a Napsugár utca 2. alatt lévő óvoda értékesítésére, amelyre kizárólagos pályázóként a Csillagbölcső Waldorf Egyesületet hívja meg. Mint ismeretes, az ingatlanban 12 éve Waldorf óvoda működik, az egyesület pedig szeretné a feladatot saját tulajdonú ingatlanban folytatni. Az ingatlan értékesítési ára 39 millió forint.

 

Jelképes összegért veszi bérbe az önkormányzat a helyőrségi klub épületét. A bérleti jogviszony mindaddig tart majd, amíg a város – korábbi szándékát fenntartva – ingyenesen tulajdonba nem kapja a Honvédelmi Minisztériumtól az ingatlant. A közgyűlés döntése értelmében a város vállalja, hogy a honvédség gondoskodási körébe tartozó személyek képviseletét ellátó civil szervezeteknek továbbra is helyet ad az épületben.

 

Közösségi kertet alakíthat ki a Széchenyivárosért Egyesület a Győzelem, a Szent-Györgyi Albert és Fáklya utcák által határolt közel 4000 négyzetméteres területen. A területet az egyesület ingyenes használatba kapja, cserébe vállalja, hogy a területet közvetlen haszonszerzésre nem használja és biogazdálkodást folytat. Kecskeméten egyébként a Hunyadivárosban jött létre az első közösségi kert, amely 2012 óta példásan működik.

 

Közérdekű felajánlásként működhet játszótér a Petőfivárosban. Az adományozó Szőnyi Nándor, aki játszótéri eszközöket és ütéscsillapító játszótérburkolatot épített ki. Az adomány értéke bruttó 2 millió forint. A közgyűlés úgy döntött, hogy az adományt elfogadja és üzemelteti a játszóteret.

 

Pályázatot nyújtott be az önkormányzat a Cifrapalota fejlesztésére. Sikeres pályázat esetén az épületben szecessziós fogadótér és benne új állandó kiállítás valósulna meg, valamint megtörténne a belső udvar, benne a Zsolnay-kút felújítása. A megvalósítás teljes költsége mintegy 38,6 millió forint, az igényelt támogatás 34,7 millió forint.

 

 

 

A közgyűlés díjak adományozásáról is döntött:

 

„Kecskemét Városért Oktatási Díj”-at adományoz Kapásné Pusztai Edit, a Corvina Óvoda intézményvezetője és Retkes Anna nyugdíjas testnevelő tanár részére.

 

„Kecskemét Városért Egészségügyi Díj”-at adományoz Dr. Ráczné Turcsányi Réka védőnő és Dr. Szajki Károly, a Bács-Kiskun Megyei Kórház osztályvezető főorvosa részére.

 

„Kecskemét Ifjúságáért Díj”-at adományoz a Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Gáspár András Szakközépiskolája és Szakiskolája Híd Munkacsoportjában dolgozó tanárok és szakoktatók részére.

 

„Ifjúság a Közösségért Díj”-at adományoz a Kecskeméti Főiskola GAMF Karán működő hallgatói járműfejlesztő csapat részére.

 

„Kecskemét Közművelődéséért Díj”-at adományoz Komáromi Attila, magyar-történelem-szociológia szakos tanár, a Katona József Társaság elnöke, a Forrás szerkesztőségi munkatársa részére.

 

„Kecskemét Felsőoktatásáért és Tudományos Életéért Díj”-at adományoz Dr. Bagány Mihály, a Kecskeméti Főiskola GAMF karának főiskolai docense részére.

 

„Kecskemét Sportjáért Díj”-at adományoz Torbavecz József, az Utánpótlás Futball Club elnöke, a Tóth László Általános Iskola tagintézmény-vezetője részére.

 

„Az Év Kecskeméti Rendőre” elismerő címet adományoz Pintér Gábor, a Kecskeméti Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztályának vezetője részére.

 

„Az Év Kecskeméti Tűzoltója” elismerő címet adományoz Szabó János tűzoltó főtörzsőrmester részére.

 

„Az Év Kecskeméti Köztisztviselője” elismerő cím adományoz Dr. Orbánné Veres Ildikó, Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Képviselőtestületi Osztályának vezetője részére.