Kezdőlap Régió

Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek

Népi Iparművészeti Gyűjtemény

6000 Kecskemét, Serfőző u. 19.

 

e-mail: [email protected]

web: www.nepiiparmuveszet.hu

tel:76/327-203

 

Nyitva tartás:    V.1 – X. 30-ig keddtől szombatig, 10–17 óráig

XI.1 – IV. 31-ig keddtől szombatig, 10–16 óráig

Zárva vasárnap, hétfőn és ünnepnapokon.

 

 

PROGRAMAJÁNLÓ

  1. június

 

 

IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSOK:

 

 

  • A ridikül és környéke

 

A kiállításon látható ridikülök és egyéb kiegészítők nagyanyáink, dédanyáink polgári világába engednek betekintést.

A kiállítás a Múzeumok Éjszakáján látható először.

 

 

  • Németh János Kossuth-díjas szobrász, keramikus

életművéből válogatott kiállítás

 

 

Németh János művészetére erőteljesen hatott a göcseji népi fazekasság szellemisége és formavilága. Alkotásainak anyaga jellemzően agyagmázas samott. Legjelentősebb alkotásai az épületekhez kötődő kerámia faliképek, illetve kerámia domborművek.

Látogatható július 3-ig.

 

 

 

 

  • Polyák Ferenc fafaragó kiállítása

 

Polyák Ferenc (1945–2013) gyermekkora óta foglalkozott fafaragással, először a mindennapi használati tárgyakat díszítette, később már szobrokat és domborműveket is faragott. Baltával és vésővel dolgozott, a keményebb fafajtákat kedvelte, témáit leggyakrabban a népi életből vette.

 

 

 

 

 

PROGRAMOK:

 

 

Múzeumok Éjszakája 2015.

Június 20. 18-24 óráig

 

 

Ezen a napon a Népi Iparművészeti Gyűjtemény
kizárólag 18-24 óráig látogatható!

 

 

 

Kiállítás:

  • A ridikül és környéke

 

A latin reticulum szó „kis hálót” jelent, az antik Róma hölgyeinek kézitáskája, reticuluma tehát hálószemekből szőtt kis zsákocska volt. A mai értelemben vett retikül az 1860-as években jelent meg, az angol kosztümmel egy időben. A kiállításon látható ridikülök és egyéb kiegészítők nagyanyáink, dédanyáink polgári világába engednek betekintést.

Látogatható szeptember 4-ig.

 

 

 

Kézműves foglalkozások és bemutató:

 

18-24 óra A Hírös Gobelin és Kézimunka Klub tagjainak gobelin bemutatója – Vinczéné Molnár Éva vezetésével

 

18-22 óra levendula borona készítése – Vágó Piros vezetésével

 

18-20 óra szalmából karkötő és gyűrű készítése – Trungel Aranka, a Népművészet Ifjú Mestere vezetésével

20-22 óra nemezgyűrű készítése – Vidák Anna, a Népművészet Ifjú Mestere vezetésével

 

 

Múzeumpedagógiai foglalkozás gyereknek:

 

18-21 óra Mit rejt a női ridikül? – Nagy Edit vezetésével

 

 

 

ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁS

 

Hagyomány és megújulás a magyar népi kézművességben

 

– fazekasság, szövés, hímzés, faragás, népi kismesterségek –

 

HÍMZÉS

 

A népi hímzés új formában, új felhasználásokban jelenik meg mai életünkben. Végleg kilépve a paraszti közösség határai közül, társadalmunk valamennyi rétegének szükségletévé, otthonának, környezetének díszévé vált. Így lett a régi ruhadarabok díszéből városi, falusi otthonok díszes függönye, falvédője, terítője, díszpárnája.

Megújult külsővel és tartalommal várja a látogatókat az állandó kiállítás hímzés terme. Népviseletbe öltöztetett babák és további néprajzi tájegységek hímzései gazdagítják a tárlatot, hiánypótló leírások és térképek segítik a tájékozódást.

 

FARAGÁS

 

A különböző szaru-, csont- és fafaragásokat zömmel pásztoremberek készítették. A kiállított tárgyakon a különféle díszítési technikák mindegyikét felfedezheti a szemlélő, a karcolást, domború faragást, a szaru- illetve fémberakásos technikát és a spanyolozást is. A geometrikus-, növényi- és virágornamentika, valamint a figurális ábrázolások egyaránt kedveltek voltak a faragásokon.

 

 

FAZEKASSÁG

 

A közel kétszáz alkotás bemutatása nem a földrajzi tagolódás szerint történik, hanem a használat helye és az egyes tárgyak funkciója szerint. Bepillanthatunk többek között a tisztaszobák, a konyhák, a kamrák világába, de láthatunk példákat a fazekas munkák használatára a lakodalom, a vallásos élet vagy a gyerekjátékok területén is.

 

NÉPI KISMESTERSÉGEK

A népi kismesterség nagyon sokszínű ága a népi iparművészetnek, hiszen mindaz idetartozik, ami a többi négy szakágba (fazekasság, hímzés, szövés, faragás) nem. Többnyire olyan mesterségekről van szó, amelyek a parasztság speciális tárgyi igényeit szolgálták ki. A házilag nem előállítható tárgyak létrehozásához tanult mester-emberekre volt szükség.

A teljesség igénye nélkül ide tartoznak a ruházkodást szolgáló iparágak képviselői, a fémmel dolgozó mesterek, a bőrművesek, a különféle szálas anyagokat – vessző, csuhé, gyékény, szalma – felhasználó alkotók, és egyéb további szakmák képviselői is.

SZÖVÉS

 

A magyar parasztság gazdálkodásában jelentős szerepet töltött be a kender és a len finom rostjainak fonallá fonása, majd ennek vászonná, textíliává szövése. A kender- és len feldolgozás tipikusan a parasztcsaládok nőtagjainak feladata volt.

A hétköznap használt szőttesek egyszerűek voltak, de az ünnepi darabokat igyekeztek színessé varázsolni. A falusi élet minden egyes eseményének megszületett a maga jellegzetes szőttes darabja a bölcsőtől a sírig.

A mintás szövést a falusi asszonyok a takácsoktól tanulták, és átvették azok mintakönyveinek motívumait, amelyek a különböző vidékeken más és más értelmezést kaptak

 

KAMARA KIÁLLÍTÁS

  • Kalotaszeg
Zana Dezső (1920-1986), Kecskeméthez erősen kötődő pedagógus, művész, aki lelkes gyűjtője volt a népi hagyományoknak, jelentős gyűjteményt hagyott a városra. A Zana-gyűjtemény legszebb, legértékesebb darabjaiból összeállított kiállítás megtekintésével a hagyományos kalotaszegi lakás- és öltözködés-kultúra egy fontos, hiteles szegmensével ismerkedhetünk meg.

 

 

 

 

 

A DÍSZÍTŐMŰVÉSZ SZAKKÖRBEN hazánk népi hímzéskultúrájával ismerkednek meg minden kedden 14-16 között dr. Varga Ferencné népi iparművész, a Népművészet Mestere és Mucsi Jenőné népi iparművész vezetésével.

 

 

BELÉPŐDÍJ: 600,- Ft, Kecskemét Kártyával 480,- Ft, kedvezményes: 300,- Ft.

TÁRLATVEZETÉS: bejelentés alapján, magyar nyelven kérhető. Ára: 2.000,- Ft.

 

Rendezvényeinken jelen lehet a média; nyilvánosságra kerülő kép- és hangfelvételek készülhetnek.