Kezdőlap Régió

2015. június 5.

 

Köszönet a pedagógusok áldozatos munkájáért

 

Idén június 7-én, vasárnap a Pedagógusnap alkalmából köszönthetjük mindazokat, akik e nemes hivatást választották.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és a magam nevében a sajtó útján is szeretném nagyrabecsülésünket kifejezni a városban tevékenykedő mintegy 2700 pedagógus áldozatos munkájáért. Ők azok, akik életüket annak szentelték, hogy gyermekeinknek, a következő generációknak átadják az emberiség közös tudáskincsének darabjait.

Az egyik legnemesebb feladatra vállalkoznak, a gyermekeket, a fiatalokat tudásra, szívbéli jóságra tanítják, miközben saját tudásukat és jóságukat osztják meg velük, és a mindennapokban példaként állnak előttük.

Társadalmunk közös erkölcsi felelőssége e hivatás képviselőinek tisztelete és megbecsülése.

 

 

Szemereyné Pataki Klaudia

Kecskemét Megyei Jogú Város polgármestere