Kezdőlap Régió KISHÍR

KISHÍR

TTIP: könnyebb hozzáférést az amerikai piachoz, vitarendezési reformot kér az EP

Az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti kereskedelmi megállapodásnak tágítania kell az Unió hozzáférését az amerikai piachoz, de nem szabad aláásnia az uniós szabványokat, jelentette ki az Európai Parlament a kereskedelmi tárgyalásokhoz kedden megszavazott ajánlásában. A befektetők és államok közti vitákat államilag kinevezett bírók nyilvános tárgyalás keretében átlátható módon bírálják el, kéri a Parlament.

A Parlament 436 szavazattal, 241 ellenszavazat és 32 tartózkodás mellett fogadta el az Európai Bizottság transzatlanti kereskedelmi tárgyalásokat (TTIP) végző tárgyalói számára összeállított ajánlásait.

„Soha nem látott módon globalizálódik a világ. Képviselőként demokratikus feladatunk, hogy alakítsuk a folyamatot. Ha azt szeretnénk, hogy mindenki számára előnyös megállapodás szülessen, akkor nem hagyhatjuk a kérdést pusztán a tárgyalók kezében. Ezért fogalmaztuk meg ezt az állásfoglalást és fejtettük ki, hogy milyen alapokon születő megállapodást várunk a Bizottságtól” – mondta Berndt Lange, a német szocialista jelentéstevő

„Átláthatóbb eljárást, a munkavállalói jogok, a személyes adatok és a közszolgáltatások védelmét várjuk. Ragaszkodunk hozzá, hogy az Atlanti-óceán két partján élő jogalkotók jogait ne áshassa alá semmilyen magán-döntőbíróság vagy más testület. Egyértelmű ajánlásokat fogalmaztunk meg a Bizottság számára arról, amit akarunk. Ha pedig a végén rossz megállapodás születik, akkor azt elutasítjuk. Ha jó lesz a végeredmény, akkor mellette szavazunk” – tette hozzá a jelentéstevő.

Új rendszerre van szükség a beruházók és az államok közötti viták rendezésre

A képviselőcsoportok közötti hosszas, nehéz tárgyalások árán kialakult, és a szövegbe 447 szavazattal, 229 ellenszavazat és 30 tartózkodás mellett beillesztett kompromisszum értelmében a Parlament új igazságügyi eljárást kér a befektetők és államok közötti vitarendezésre (ISDS). Az erről szóló szakaszoknak fel kell váltania a kereskedelmi megállapodásokban gyakori, magán-döntőbíróságokat előíró ISDS-szakaszt.

Az állami rendszer a demokratikus elveknek megfelelően és demokratikus felügyelet mellett működhetne, az ügyeket „államilag kinevezett, független hivatásos bírók nyilvános tárgyalás keretében átlátható módonˮ bírálják el, fogalmaz a Parlament. Az eljárásnak tartalmaznia kell egy fellebbezési mechanizmust, tiszteletben kell tartania az uniós és a tagállami bíróságok joghatóságát, és biztosítania kell, hogy „a magánérdek nem áshatja alá a közpolitikai célkitűzéseketˮ.

Folytatódjanak a tárgyalások, kedvező megállapodás legyen az eredmény

A képviselők a tárgyalok folytatását pártolják, de hangsúlyozzák: „ambíciózusˮ és „kiegyensúlyozottˮ végeredményt várnak, amely nagyobb piacot teremt az uniós áruk és szolgáltatások számára és jobb hozzáférést eredményez a közbeszerzési piachoz: Minden uniós tagállamnak előnyére váló, „jól működő és versenybarát gazdasági környezet[et]ˮ teremtő megállapodásra van szükség, amely kizárja a nem vámjellegű akadályok megjelenését.

A TTIP tárgyalások során fel kell számolni a szállítmányozási szolgáltatások és légitársaságok külföldi tulajdonlását korlátozó amerikai szabályokat, az európai cégek számára jobb hozzáférést kell biztosítani az amerikai távközlési piachoz, és a közigazgatás minden szintjén „jelentős mértékbenˮ meg kell nyitni az amerikai közbeszerzési piacot. Ez utóbbira különösen a kis és közepes méretű európai vállalatok számára, és legfőképpen az építőipari szolgáltatások, az építőmérnöki munkák, a közlekedés és az energiaipar terén lenne szükség, véli a Parlament.

Ugyanakkor garantálni kell az európai fogyasztók adatainak, egészségének és biztonságának védelmét, a szociális, pénzügyi és környezeti dömpinget pedig meg kell akadályozni, tették hozzá. A képviselők azt is kérik, hogy a közszolgáltatásokat vonják ki a TTIP hatálya alól, garantálják a földrajzi eredetjelzések rendszerének védelmét, és dolgozzanak ki külön eljárást az érzékeny mezőgazdasági és ipari termékekre.

A képviselők „az egyenértékű normák kölcsönös elismerésétˮ kérik a bürokrácia csökkentése érdekében. Ugyanakkor álláspontjuk szerint nem lehet megállapodás azokon a területeken, ahol az amerikai rendeletek nagyon különbözőek. Ilyen terület például a génkezelt szervezetek ügye, a vegyszerek engedélyezése, a hormonok használata a szarvasmarha-tenyésztés során, vagy a hormonháztartást zavaró vegyszerek köre.

A következő lépés

A TTIP-tárgyalások következő, tizedik fordulója július 13-17. között zajlik Brüsszelben.

A megállapodás hatályba lépéséhez az Unió és az Egyesült Államok tárgyalói által megszövegezett végleges TTIP-megállapodást az Európai Parlamentnek és az Európai Unió Tanácsának is támogatnia kell.