Kezdőlap Régió Kecskemét

Kecskemét

Illegális szemétlerakókat fogtak el

 

A Városrendészet munkatársai tegnapi járőrszolgálatuk illegális szemétlerakókon ütöttek rajta – és ezzel nagy mennyiségű szemét lerakását akadályozták meg.

 

– A 2015. július 1.-én megalakult Kecskeméti Városrendészet kiemelt feladatai közé tartozik városunk tisztaságának megőrzése. Emiatt rendszeres ellenőrzéseket végzünk az ismert szemét lerakóhelyek környezetében. – mondta el Csíkos Imre vezető, majd a tettenérés körülményeiről tájékoztatott:

 

– Augusztus 25-én deli fél kettőkor a Kecskeméti Városrendészet közterület-felügyelői szolgálatuk ellátása során észleltek egy gyanús kistehergépkocsit. Gyanűjukat csak tovább erősítette, hogy a Zsuk a Praktiker Áruház előtt lévő körforgalomból kihajtva eltűnt a területet megfigyelő kollégák elől. Mivel tudjuk, hogy az adott területen gyakori az illegális hulladékelhelyezés, követték a kisterherautót ami a beton útlezáró elemeket kikerülve behajtott a Kórház utca és az 5 számú főút közötti területre. Amikor kollégáim megtalálták a bokros-fás területen a Zsukot arról két személy már rakta le a vegyes építési törmeléket. A közterület-felügyelők intézkedés alá vonták a személyeket akik a helyszínen elismerték a cselekményt, vállalták, hogy az általuk szállított hulladékot elszállítják a Kecskeméti Regionális Hulladéklerakóba. A Városrendészet a köztisztasági szabálysértés elkövetése miatt 25000.Ft helyszíni bírságot szabott ki, melyet a szabálysértés elkövetői elfogadtak.

 

– Ilyen esetekben köztisztasági szabálysértés miatt a Szabálysértési törvény 196. § alapján járunk el, amely kimondja hogy aki települési hulladékot a közterületen engedély nélkül lerak, elhelyez, vagy nem a kijelölt lerakóhelyen rak le vagy helyez el, szabálysértést követ el ami miatt a közterület-felügyelő is szabhat ki helyszíni bírságot.

 

– A különböző hulladékfajták nem megfelelő kezelés esetén környezetszennyezést és ártalmat okozhatnak. Közegészségügyi követelmény, hogy a hulladékokat a keletkezés helyén zártan kell gyűjteni, rövid időn belül szóródás mentesen el kell távolítani és úgy kell ártalmatlanítani, hogy a környezetet ne szennyezze, ártalmat ne okozzon. Kecskeméten a kommunális hulladékok gyűjtése, szállítása és végleges elhelyezése megoldott. A gondot az okozza, hogy a település külterületi részein, az utak mellett, leálló, pihenő helyeken, erdő széleken és az erdőkben, elhagyatott területeken az emberek illegális hulladéklerakó helyeket létesítenek. Az ilyen módon elhagyott szemét a környezetet szennyezi és súlyos közegészségügyi veszélyeket rejt magában

 

– Fertőzés veszélyt jelent a bomló szerves anyagot és nedvességet tartalmazó hulladék.

Rovatok és rágcsálók elszaporodásához kedvező hely az elhagyott szemét. A rothadó szerves anyag bűze vonzza a legyeket amelyek itt szaporodnak, szerepük a egyes fertőző betegségek terjesztésében közismert. A közegészségügyi problémát jelentő patkányok és egerek az élelmüket találják meg a bomló szerves hulladékban. A hulladékokban lévő baktériumok, bomlástermékek a helytelen hulladék elhelyezés estén, a csapadékvízzel beszivárogva a talajvízbe juthatnak szennyezve azt. A hulladékok szerves anyagainak bomlása során jellegzetes bűzös gázok keletkeznek. A szétszórt hulladék undort keltő látványt nyújt. A turisták különösen érzékenyek az egészségügyi és esztétikai viszonyokra, így az idegenforgalom fejlesztése sem nélkülözheti a megfelelő köztisztasági és hulladékkezelési követelmények érvényesítését.

 

-Tapasztalatok alapján azt mondhatjuk, hogy leggyakrabban azok szabadulnak meg így a hulladéktól, akik a guberálásból ”lomizásból” élnek és az összegyűjtött hulladék átválogatása-szétbontása után a nem hasznosítható résztől kell megszabadulniuk, vagy külterületeken élnek ahol nincs rendszeres szemétszállítás, esetleg belterületen élnek, de nem rendelkeznek szerződéssel a hulladékszállítási szolgáltatásra, ill. a szükségesnél kisebb kukára fizetik a szemétszállítási díjat.

 

– A jelenlegi eset tanulsága az, hogy nem érdemes kockáztatni az 50.000. forintig terjedő helyszíni bírságot, hiszen a hulladék ártalmatlanítási díj csak 1623 Ft lett volna.

 

– Valamennyiünk közös érdeke, hogy visszaszorítsuk az illegális szemétlerakást, megszüntessük a kialakult szemétlerakó helyeket és helytelen szemétgyűjtési szokásaikon változtassunk. Mindenkinek fel kell ismerni, hogy nem csak jelenünket, de gyermekeink, unokáik jövőjét is tönkre tehetjük. – emelte ki végül Csíkos Imre,