Kezdőlap Kecskemét Megemlékezés és karácsonyi programok az év utolsó közgyűlésén

Megemlékezés és karácsonyi programok az év utolsó közgyűlésén

????????????????????????????????????

A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés évzáró ülését ezúttal Kecskeméten, a Megyeházán tartotta december 11-én. A közgyűlés megnyitását követően a rendszerváltás utáni első megyei elnök emléktáblájának felavatása következett, melyet Rideg László, jelenlegi elnök és Kőtörő Miklós lánya, Kőtörő Emese leplezett le és koszorúzott meg. Kőtörő Miklós tragikus autóbalesetben hunyt el 1994-ben.

 

Rideg László elnök két ülés közötti beszámolójában az önkormányzat elmúlt két havi területfejlesztés, vidékfejlesztés, megyemarketing és nemzetközi kapcsolatok terén végzett tevékenységéről szólt.

 

A közgyűlés megszavazta a Bács-Kiskun Megyei Turizmusfejlesztési és Marketing Nonprofit Kft. megalapítását. Problémát jelent ugyanis, hogy a turisztikai attrakciók és szolgáltatások pontszerűen jelennek meg a térségben, azok között nincs tematikus hálózat építés, hiányoznak az együttműködések, a termékcsomagok, valamint az egységes arculat és marketing. Ezért szükségessé vált egy olyan nonprofit gazdasági társaság létrehozása, melynek céljai között szerepel a megye turizmusának összehangolt, helyi sajátosságokon alapuló, fenntartható fejlesztése, a Bács-Kiskun megyei identitás erősítése, illetve a kommunikáció hatékonyságának növelése.

????????????????????????????????????
????????????????????????????????????

A konszolidáció óta megváltoztak az önkormányzat feladatai, s az ezeknek való megfeleléshez szükség van egy elfogadott koncepció mentén kialakított nemzetközi együttműködési tervdokumentumra. A politikusok áttekintették, melyek azok a lehetőségek, melyekkel javíthatók és erősíthetők a határon átnyúló kapcsolatok, s egyetértettek abban, hogy a szűkös erőforrásokat oda kell koncentrálni, ahol valóban eredmény várható. Ennek kapcsán született döntés arról is, hogy a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat kilép az Európai Régiók Gyűléséből (Assembly of European Regions – AER), melynek 1990 óta a tagja. Az Európai Régiók Gyűlésének céljai, tevékenysége elismerendő és támogatandó, azonban az éves tagdíj – amely jelenleg meghaladja az évi 5.000,- eurót – aránytalanul magas terhet jelent a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat költségvetésére.

 

Kiskunmajsa számára nagy jelentőségű a 2015-ös év: a várost – Bács-Kiskun megyében elsőként – gyógyhellyé minősítették, így olyan ismert és kedvelt gyógyközpontok mellé sorakozhat fel, mint Bükfürdő, Hajdúszoboszló vagy Hévíz. A cím birtoklása rendkívül komoly lépés a fürdőnek, a városnak és a megyének egyaránt, hiszen ennek révén számos fejlesztési lehetőség nyílik meg. A Közgyűlés elismerése jeléül oklevelet nyújtott át Kiskunmajsa Város Önkormányzatának.

 

Moiskó Csilla, elnöki tanácsadó tájékoztatást adott a települési önkormányzatokkal való együttműködésről a területfejlesztési közös munkában elért eddigi eredményekről, valamint a további lehetőségekről.

 

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a Közép-magyarországi régió jelenlegi közigazgatási határok mentén történő esetleges kettéválasztásának lehetőségéről szóló előterjesztést. Az alternatívák közül a Közgyűlés azt támogatja, mely szerint Budapest és Pest megye a jelenlegi közigazgatási határok mentén kettéválna és két önálló régiót alkotna. Ha ezt az Európai Bizottság elfogadja, akkor az új besorolás 2018. január 1-jével léphet hatályba.

 

A közgyűlés meghívott vendégeként Prof. Dr. Aszódi Attila, a Paksi Atomerőmű teljesítményének fenntartásáért felelős kormánybiztos beszámolót tartott a jövőben – reményei szerint – Pakson létesülő, 3. generációs reaktortechnológiával készülő II. ütem építéséről és ütemezéséről.

 

Tájékoztatót tartott Kis Miklós Zsolt, agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkár is a megyét érintő kérdésekről, továbbá a 2014-2020-as időszak vidékfejlesztési programjának részleteiről.

 

Az ülést Domján Gergely, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Bács-Kiskun Megyei Szervezete elnökének előadása zárta, aki Bács-Kiskun megye mezőgazdaságának fejlesztési elképzeléseiről beszélt.

 

A karácsonyi ünnepekhez közeledve a közgyűlés elnöke, alelnöke, a megyei főjegyző, valamint a közgyűlés tagjai közös Luca-búza vetést tartottak, ami a következő esztendő bő termését jelképezi. Ezt követően a csátaljai hagyományőrzők előadásában egy bukovinai székely betlehemes játékelőadást tekintettek meg a politikusok.

 

 

Napirendi pontok:

 

1.       Tájékoztató két testületi ülés közötti ügyekről

Előadó: Rideg László, a megyei közgyűlés elnöke

2.       Előterjesztés a megyei turisztikai és marketing kft. alapítására

Előadó: Rideg László, a megyei közgyűlés elnöke

3.       Előterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítására

Előadó: Rideg László, a megyei közgyűlés elnöke

4.       Előterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetésének elfogadására

Előadó: Rideg László, a megyei közgyűlés elnöke

5.       Előterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítására

Előadó: Rideg László, a megyei közgyűlés elnöke

6.       Előterjesztés az Európai Régiók Gyűléséből történő kilépésre

Előadó: Rideg László, a megyei közgyűlés elnöke

7.       Előterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési tervének elfogadására

Előadó: Dr. Szigeti László, megyei főjegyző

8.       Előterjesztés a határon átnyúló kapcsolatok erősítése, javítása érdekében teendő további intézkedésekről

Előadó: Rideg László, a megyei közgyűlés elnöke

9.       Előterjesztés a települési önkormányzatokkal való együttműködésről, a területfejlesztési közös munkában elért eredményekről és további lehetőségekről

Előadó: Rideg László, a megyei közgyűlés elnöke

10.   Előterjesztés Kecskemét, Deák Ferenc téri székház irodahelységeinek ingyenes használatba adására

Előadó: Rideg László, a megyei közgyűlés elnöke

11.   Előterjesztés a Közép-magyarországi régió jelenlegi közigazgatási határok mentén történő esetleges kettéválasztásának lehetőségéről

Előadó: Rideg László, a megyei közgyűlés elnöke

12.   Előterjesztés Kiskunmajsa város önkormányzata részére elismerő oklevél adományozásáról Kiskunmajsa város gyógyhellyé minősítése alkalmából

Előadó: Rideg László, a megyei közgyűlés elnöke

13.   Tájékoztató a Paksi Atomerőmű teljesítményének fenntartása érdekében tervezett kormányzati intézkedésekről

Előadó: Dr. Aszódi Attila, Paksi Atomerőmű teljesítményének fenntartásáért felelős kormánybiztos

14.   Tájékoztató a Miniszterelnökség Agrár-Vidékfejlesztési Államtitkárság feladatairól, különös tekintettel a megyét érintő kérdésekről, továbbá a Vidékfejlesztési Programjáról

Előadó: Kis Miklós Zsolt agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkár, Miniszterelnökség

15.   Tájékoztató Bács-Kiskun megye mezőgazdaságának további fejlesztési elképzeléseiről

Előadó: Domján Gergely, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Bács-Kiskun Megyei Szervezete elnöke

16.   KÖZMEGHALLGATÁS

17.   Egyéb ügyek