Kezdőlap Kecskemét Kecskemét

Kecskemét

Az Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

 

belső ellenőrzési vezető

 

munkakör betöltésére.

 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: határozott időre, kinevezéstől számított 5 évig

A munkavégzés helye: 6000 Kecskemét, Budai utca 2/a.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet, mint gesztor intézmény alkalmazza a belső ellenőrzési vezetőt, és a beintegrált költségvetési szervekkel – Kecskeméti Katona József Múzeum, Ciróka Bábszínház és a Kecskeméti Városrendészet – kötött együttműködési megállapodás alapján párhuzamosan végzi feladatát a három költségvetési szervnél.

 

Illetmény és juttatások: a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény alapján

                       

Pályázati feltételek:

  • 28/2011. NGM rendeletben előírt szakképzettség valamelyike, felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismeretek, költségvetési szerveknél belső ellenőrzési tevékenység végzéséhez szükséges engedély (regisztrált belső ellenőr) megléte vagy nyilvántartásba vételi kérelem benyújtását igazoló dokumentum,
  • költségvetési, ellenőrzési, gazdálkodási területen szerzett szakmai tapasztalat
  • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
  • magyar állampolgárság, büntetlen előélet

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • szakmai önéletrajz, motivációs levél, iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata, hozzájárulói nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: legkorábban 2016. június 1. napjától tölthető be

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. március 11.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. március 25.