Kezdőlap Események Tájékoztató a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés kiskunmajsai üléséről

Tájékoztató a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés kiskunmajsai üléséről

A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés februári ülését jól bevált hagyományához híven, a megyeiség szellemében ezúttal Kiskunmajsán, a Konecsni György Kulturális Központban tartotta. Ábrahám-Fúrús András, Kiskunmajsa polgármestere köszöntötte a Közgyűlés tagjait, valamint a meghívott vendégeket, s röviden bemutatta a települést. Ezt követően Rideg László elnök két ülés közötti beszámolójában az önkormányzat elmúlt havi területfejlesztés, vidékfejlesztés, megyemarketing és nemzetközi kapcsolatok terén végzett tevékenységéről szólt.

(További képek: https://www.facebook.com/marta.zimacsek/posts/10206817117600776?pnref=story)

Pozitív döntés született az 1945 és 1961 közötti időszak áldozatai tiszteletére alapított dr. Szobonya Zoltán Megyei Emléknap létrehozásáról az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójának alkalmából. E módon is kifejezve az őszinte elismerést, megbecsülést és szolidaritást a hősök iránt. A Közgyűlés az emléknapot szeptember 29. napjában határozta meg, dr. Szobonya Zoltán jánoshalmi ügyvéd 1958. szeptember 29-i kivégzésének emlékére.

Negyedik napirendi pontként tartalmas beszámolót tartott Farkas Zoltán, a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetője az elmúlt 7 évi munkájuk eredményeiről.

A politikusok felülvizsgálták és jóváhagyták a területi nemzetiségi önkormányzatokkal (a Bács-Kiskun Megyei Cigány Önkormányzattal, a Bács-Kiskun Megyei Horvát Önkormányzattal és a Bács-Kiskun Megyei Német Önkormányzattal) korábban megkötött Együttműködési Megállapodások módosításait. Erre azért volt szükség, mert a Njtv. 80. § (2) bekezdésében foglaltak szerint ezen szerződéseket minden év január 31. napjáig felül kell vizsgálni.

Elfogadta a testület a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2016. évi éves összesített közbeszerzési tervét. A 2016. évi költségvetésben egyelőre nem került betervezésre olyan beszerzés, amely a becsült érték alapján közbeszerzési eljárás lefolytatásával járna.

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében kiírásra került a TOP-5.1.1-15 kódszámú, „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” című projekt felhívás, melynek fő célkitűzése megyei foglalkoztatási megállapodások, paktumok megvalósítása. A támogatás elnyerésével lehetőség nyílik arra, hogy a létrejövő és az egész megyére kiterjedő foglalkoztatási partnerségek hozzájussanak azon forrásokhoz, melyek segítségével képzési és foglalkoztatási programjaikat megvalósíthassák. A Közgyűlés hozzájárult a támogatási kérelem benyújtásához és támogatta a konzorciumban való részvételt.

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében kiírásra kerültek a települési önkormányzatok fejlesztési terveinek megvalósítását célzó pályázati felhívások. A közgyűlés felhatalmazta a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnökét és a Bács-Kiskun megyei főjegyzőt a konzorciumi megállapodások megkötésére a TOP keretében megvalósuló pályázatok benyújtásához.

A testület megtárgyalta és egyhangúan elfogadta azt az együttműködési megállapodás-tervezetet, melyet a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat a megyei települési önkormányzatokkal kíván a közeljövőben megkötni. Az így létrejövő hatékony, eredményes és kölcsönös kommunikációnak köszönhetően a közérdekű, lakosságot érintő információk a lehető legtöbb felületen eljutnának az érintettekhez, másrészt erősödne a megyei identitás és térségimázs érzése.

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat bérleménye, a csehországi Cesky Krumlovi Művészeti Alkotóműhely kihasználtsága az utóbbi években folyamatosan csökkent, s az annak növelésére tett erőfeszítések sem jártak sikerrel. Az így keletkező veszteségek megszűntetése érdekében az a döntés született, miszerint a Megyei Önkormányzat 2018. december 31. napjáig fennálló bérleti jogviszonyát megszűnteti, s azt Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának átadja.

Szántó István, az értéktár bizottság elnöke és Dr. Bankó Ágnes aljegyző asszony beszámolt a közgyűlésnek a Bács-Kiskun Megyei Értéktár Bizottság 2015. második félévi tevékenységéről, melyet a közgyűlés tagjai elfogadtak. 2015. második félévében összesen 58 javaslatot nyújtottak be a Bizottsághoz, melyekből 21 nemzeti érték került felvételre az Értéktárba. A Bács-Kiskun Megyei Értéktár Bizottság 2016. évi munkatervét és pénzügyit tervét is jóváhagyták a politikusok.

Az ülést követően a Mayossa Hagyományőrző Együttes rövid, de látványos kulturális műsora került terítékre, majd Rideg László és Ábrahám-Fúrús András az eredményes együttműködést szimbolizáló, közös faültetésen vettek részt a plébánia kertben.

A közgyűlés ideje alatt a Művelődési Ház földszintjén értéktár kiállítás volt megtekinthető, az épület előtti tér pedig a helyi termelők, kézművesek portékái vásárának ad a mai nap során helyet.

 

Napirendi pontok:

 

1.       Tájékoztató két testületi ülés közötti ügyekről

Előadó: Rideg László, a megyei közgyűlés elnöke

2.       Előterjesztés dr. Szobonya Zoltán Emléknap alapításáról

Előadó: Rideg László, a megyei közgyűlés elnöke

3.       Előterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosítására

Előadó: Rideg László, a megyei közgyűlés elnöke

4.       Beszámoló a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. munkájáról

Előadó: Farkas Zoltán, ügyvezető

5.       Előterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2016. évi munkatervének megállapítására

Előadó: Rideg László, a megyei közgyűlés elnöke

6.       Előterjesztés Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat és a területi nemzetiségi önkormányzatok közötti együttműködési megállapodások felülvizsgálatára

Előadó: Rideg László, a megyei közgyűlés elnöke

7.       Előterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2016. évi éves összesített közbeszerzési terve megállapítására

Előadó: Rideg László, a megyei közgyűlés elnöke

8.       Előterjesztés pályázat benyújtására a TOP-5.1.1-15 kódszámú, „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” című pályázati felhívásra

Előadó: Rideg László, a megyei közgyűlés elnöke

9.       Felhatalmazás a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Elnöke és a Bács-Kiskun Megyei Főjegyző részére konzorciumi megállapodások megkötésére Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében megvalósuló pályázatok benyújtásához

Előadó: Rideg László, a megyei közgyűlés elnöke

10.   Előterjesztés munkaerő mobilitást és gazdaságfejlesztést elősegítő útfelújítási projekt javaslatokra Bács-Kiskun megyében a TOP-1.3.1 felhívás keretében (később postázva!)

Előadó: Rideg László, a megyei közgyűlés elnöke

11.   Előterjesztés kommunikációs együttműködési megállapodás megkötésére a  megye települési önkormányzataival

Előadó: Rideg László, a megyei közgyűlés elnöke

12.   Előterjesztés a Cesky Krumlov-i Művészeti Alkotóműhely igénybevételének átadására

Előadó: Rideg László, a megyei közgyűlés elnöke

13.   Beszámoló a Bács-Kiskun Megyei Értéktár Bizottság 2015. második félévi tevékenységéről

Előadó: Szántó István, az értéktár bizottság elnöke

14.   Előterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Értéktár Bizottság 2016. évi munkatervének és pénzügyi tervének jóváhagyására

Előadó: Szántó István, az értéktár bizottság elnöke

15.   Egyéb ügyek