Kezdőlap Gazdaság Nemcsak adókedvezményekkel, rendelkezéssel is csökkenthető a társasági adó

Nemcsak adókedvezményekkel, rendelkezéssel is csökkenthető a társasági adó

 MAZARS: Rendelkezzen kedvezménnyel!

  1. április 20., Budapest – Közeledik a 2015. évi társaságiadó-bevallás leadási határideje, ezért érdemes átgondolni, hogy milyen kedvezményekkel csökkenthető a fizetendő TAO – hívja fel a vállalkozások figyelemét a MAZARS. A vezető nemzetközi könyvvizsgáló és adótanácsadó vállalat rámutat: a cégek még épp időben vannak ahhoz is, hogy – a múlt évben bevezetett újabb adócsökkentési lehetőséget kihasználva – éljenek a TAO-ról való rendelkezés jogával is.

 A társasági adókedvezmények felhasználása mellett, 2015 óta a hazai társaságok egy új társaságiadó-csökkentési lehetőséggel, az adóról való rendelkezéssel is élhetnek.  A konstrukció jellegéből adódóan az éves társasági adóbevallás készítésekor ezzel minden érintett társaság számolhat, azok is, aki az év során ezt – a kapcsolódó adminisztrációs terhektől tartva – nem használták ki.

„Az adóról való rendelkezés lehetővé teszi, hogy a cégek kulturális (film- és/vagy előadó-művészeti) és sportcélokat támogassanak és az átutalt összeg után adójóváíráshoz jussanak. Az ilyen felajánlások esetében ráadásul nem kell az adókedvezmények felhasználásához kapcsolódó adózási kockázattal számolni, hiszen a vállalkozás közvetlenül az adóhatóságnak utalja a társasági adót, aki – ha minden feltételnek megfelelünk – továbbutalja azt a választott szervezetnek.” – foglalta össze Csizmadia Heléna, a MAZARS adóigazgatója.

Hozzátette: a rendszer hasonló, mint magánszemélyek esetében az szja-ból felajánlható kétszer egy százalék, azzal a különbséggel, hogy társasági adó esetében lényegesen nagyobb felajánlás tehető.

Az előnyök érvényesítéséhez azonban érdemes részletesen áttekinteni a rendelkezés módjának és az adó-jóváírás számításának kereteit.  Az MAZARS az alábbiakban összegyűjtötte, hogy az előzetes kalkulációk során milyen korlátokra és adminisztratív teendőkre kell figyelmet fordítani.

Fő szabály szerint a társasági adó legfeljebb 80%-áról lehet rendelkezni. A felajánlás történhet a különböző kedvezményezett célok (film, előadó-művészet vagy sport) között megosztva is, sőt a látvány-csapatsport támogatására történő felajánlás esetén az egyes támogatási jogcímek között megosztással is lehet rendelkezni.

A rendelkezés három ütembenvagy azok kombinációjában – tehető meg: egyrészt a havi, illetve negyedéves adóelőlegeknél, másrészt a társasági adóelőleg feltöltésnél, illetve végül az éves társasági adóbevallás időpontjá­ban.

A havi, illetve negyedéves társasági adóelőlegek terhére tett rendelkezésnél (a fő szabálytól eltérően) legfeljebb az adóelőleg 50%-áról rendelkezhetünk, mely után 7,5% adójóváírásra számíthatunk. A feltöltés és az éves adóbevallás időpontjában az adó maximum 80%-át meg nem haladó, még fennmaradó összeg mértékig rendelkezhetünk.

A feltöltéskor még ugyancsak 7,5% adójóváírás jár, ezért célszerű még évközben rendelkezni, jóllehet akkor az éves adókötelezettség pontos mértéke még nem ismert, ezáltal a maximálisan felajánlható összeg is csak becsülhető. Az éves adóbevallásnál ezzel szemben már csekélyebb, de még mindig kedvező 2,5% adójóváírással kalkulálhatunk.

A látvány-csapatsportok támogatása annyiban speciális, hogy a rendelkező nyilatkozatban felajánlott összeg 12,5%-a kiegészítő sportfejlesztési támogatásnak minősül, ami a társasági adóban nem minősül elismert költségnek.

A kiegészítő támogatás feltételeiről a felek támogatási vagy szponzori szerződésben rendelkezhetnek. Érdemes figyelni arra, hogy a támogatási szerződés esetében a társaság nem jogosult ellenszolgáltatásra, de a szponzori szerződésnél igen, ezért ez utóbbi áfakötelezettséget von maga után.

A MAZARS szakértője szerint fontos szem előtt tartani, hogy a TAO-ról való rendelkezést csak akkor teljesíti a NAV, ha a fenti számítási korlátokon túl a rendelkezés dokumentációs háttere is rendben van. A MAZARS lenti listájából megismerhető, hogy mi kell a hiánytalan dokumentáció elkészítéséhez.

 

  1. Együttes kérelem

A társaság és a kiválasztott szervezet együttes kérelmet készít és nyújt be – a ked­vez­mé­nye­zett céltól függően – a kiválasztott szervezet tevékenysége szerint illetékes szakmai hatósághoz. Az illetékes hatóság filmalkotások esetén a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH), előadó-művészeti szervezet támogatása esetén a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága Előadó-művészeti Iroda (NKA Igazgatósága), látvány-csapatsportok esetén az országos sportági szakszövetség, illetve a sportpolitikáért felelős miniszter.

  1. Aláírt együttműködési szerződés

Amennyiben kedvezményezett célként látvány-csapatsportot kíván támogatni, együttműködési szerződést kell kötni a kiválasztott szervezettel, melyben a felek rögzítik a támogatás részleteit. Mind az alap-, mind a kiegészítő támogatás kereteit írásba kell foglalni.

  1. Igazolás

Az illetékes hatóság a kiválasztott szervezet és a társaság együttes kérelme alapján igazolást állít ki, amelyet az adóhatóságnak el kell küldeni (felajánlás időpontjától függően a rendelkező nyilatkozat benyújtásával egyidejűleg, a feltöltésig vagy a társasági adóbevallás benyújtásáig). Amennyiben az igazolást elektronikusan állítják ki, akkor azt elektronikus úton, a rendelkező nyomtatvány csatolmányaként kell a NAV-hoz eljuttatni. Ha az igazolás papír alapú, akkor postán vagy személyesen kell eljuttatni a NAV-hoz.

  1. Rendelkező nyilatkozat

A rendelkező nyilatkozat megtételére három ütemben van lehetőség. Elsőként az adóelőleg terhére tehető nyilatkozat (a RENDNY nyomtatványon), majd a társasági adóelőleg-kiegészítéskor (01-es számú bevalláson). A 2015. adóév kapcsán az utolsó és még aktuális lehetőség, hogy a társasági adóbevallásban (29-es számú bevallás) rendelkezik a társaság.

  1. Köztartozásmentesség

A rendelkezés érvényességének feltétele, hogy az átutalás időpontjában sem a támogatónak, sem a támogatott szervezetnek nem lehet 100 ezer forintot meghaladó összegű adótartozása.

  1. Pontos bevallás benyújtás és fizetési teljesítés

Szintén szempont, hogy a társaság a vonatkozó bevallásait határidőre nyújtsa be, és a fizetendő adóelőlege(ke)t, illetve adót időben megfizesse.

„Az adóhatóság a rendelkező nyilatkozat(ok)ban, valamint a bevallásban jelölt rendelkezés alapján megvizsgálja, hogy a vállalkozás jogosult-e a felajánlásra. Ha a társaság a fenti kötelezettségének bármelyikének nem tesz vagy tett eleget, akkor a NAV az átutalást a támogatott részére nem teljesíti” – mutatott rá Csizmadia Heléna.

A MAZARS szakértője elmondta: ha az összes feltételnek a támogató és a támogatott is eleget tesz, a támogatás összegét az adóhatóság 15 napon belül továbbutalja.  Érdemes észben tartani az is, hogy a látvány-csapatsportok választása esetén csak a felajánlott összeg 87,5%-ának 99%-át (azaz 86,63%-ot) kapja meg a kedvezményezett, és ez az összeg képezi majd az adójóváírás alapját is.

Az adóról való rendelkezés alapján járó és a társaság adófolyószámlájára kerülő adójóváírás napja az éves társasági adóbevallás esedékességét követő második naptári hónap első napja lesz. A naptári éves adózók esetében ez 2016. július 1-je lesz – tette hozzá a szakértő.

(kép forrása: internet)