Kezdőlap Egészség BÁCS-KISKUN MEGYEI KÓRHÁZ: SAJTÓKÖZLEMÉNY

BÁCS-KISKUN MEGYEI KÓRHÁZ: SAJTÓKÖZLEMÉNY

BÁCS-KISKUN MEGYEI KÓRHÁZ A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR OKTATÓ KÓRHÁZA

a bács-kiskun megyei kórházban 2007-2015 között megvalósult infrastrukturális beruházások támogatása a szolgáltatások elérhetőségének és minőségének területi kiegyenlítése érdekében (TIOP-2.2.8.A-15/1-2016-0006)

A Bács-Kiskun Megyei Oktatókórház a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretein belül meghirdetett, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése által társfinanszírozott  „A Bács-Kiskun Megyei Kórházban 2007-2015 között megvalósult infrastrukturális beruházások támogatása a szolgáltatások elérhetőségének és minőségének területi kiegyenlítése érdekében” című pályázatra adott be ajánlatot, melyen vissza nem térítendő támogatást nyerhet el még tavaly év végén. A támogatással 1,015 milliárd Ft értékű beruházás valósult meg a Bács-Kiskun Megyei Kórházban 2007 és 2015 között.

Az 1,015 milliárd Ft értékű támogatásból a Bács-Kiskun Megyei Kórház számlájára várhatóan 483,7 millió Ft és a Magyar Állam központi költségvetésébe 531,4 millió Ft kerül kifizetésre.

A konstrukció általános célja a fekvőbeteg ellátó intézmények infrastrukturális feltételeinek javítása, az ellátások szakmai színvonalának növelése és a szakmai szolgáltatások elérhetőségének és minőségének területi kiegyenlítése, illetve a szolgáltatás területi igényekhez való igazítása. A konstrukció hosszú távú, közvetett célja a jó minőségű és hatékony egészségügyi szolgáltatások elérhetőségének javításával a munkavégző képesség gyorsabb helyreállítása, s ezáltal a munkavállalók munkaerő-piaci esélyeinek javítása.

A konstrukció célja 2007-2015 között nem uniós költségvetésből megvalósult kórházak által végrehajtott infrastrukturális beruházások támogatása, a szakmai szolgáltatások elérhetőségének és minőségének területi kiegyenlítése érdekében a fekvőbeteg ellátó intézmények szolgáltatási körének bővítése, illetve eszközállományának megújítása.

A pályázat átfogó célja az ellátások fejlesztésének hosszú távú eredményeképpen az igénybevevő lakosság számára egészségnyereség elérése, a kórház ellátási területén élők számára a maradandó egészségkárosodások és a megelőzhető halálesetek számának jelentős csökkentése.

A pályázat keretében került sor a szakmai minimumfeltételeknek való megfeleléshez szükséges eszközök, többek között elavult lélegeztető gépek cseréjére, modern ultrahang készülékek, artroscópos eszközök, kézi műszerek, betegellenőrző monitorok beszerzésére, fecskendős gyógyszeradagoló és infúziós pumpa, hordozható inkubátor beszerzésére, halott hűtő kapacitásának bővítésére, ágyak beszerzése, számítástechnikai eszközök és licenc beszerzésére, és különböző felújítási munkák elvégzésére is a Nyíri úti telephelyen és a repülőkórház épületében lévő osztályokon.

A fejlesztés eredményeképpen korszerű, gyors, hatékony, biztonságos betegellátás nyújtása válhat, válhatott valóra Kecskeméten és vonzáskörzetében a megye egész lakossága számára a szolgáltatások elérhetőségének és minőségének területi kiegyenlítődésének figyelembe vételével.

További információ a projektről:

www.kmk.hu