Kezdőlap Zenei élet Bartók: Kórusművek

Bartók: Kórusművek

Fél évtized után folytatódik a legendás Bartók Új Sorozat a zeneszerző női, férfi- és vegyes karokra írt műveivel. A Nemzeti Énekkart és a Szlovák Filharmónia Énekkarát a sorozat karmestere: Kocsis Zoltán vezényli – és fia: Kocsis Krisztián is szerepel pár felvételen, mint zongorakísérő.

Bartók Béla kórusművei sajnálatos módon nem tartoznak világszerte ismert kompozíciói közé. E művek zöme népdalfeldolgozás vagy népi szövegek nyomán készült, s a magyar, szlovák, román népköltészetet szinte lehetetlen úgy lefordítani világnyelvekre, hogy szépségük, eredeti jelentésük, hangulatuk változatlan maradjon. Mellesleg Bartók több kórusművének kottája hozzáférhetetlen, némelyik nehezebb kórusának előadása Magyarországon is ritkaság számba megy.

Az új Hungaroton lemezen pedig mindjárt igen avatott kórusok szólaltatják meg a ritkán hallható darabokat: a Négy tót népdal, vegyeskarra, és a Tót népdalok férfikarra zongorakísérettel ugyanúgy anyanyelvi környezetben csendülnek fel, mint Négy régi magyar népdal férfikarra, a Székely népdalok férfikarra, a Magyar népdalok vegyeskarra, és az Elmúlt időkből férfikarra. Nekünk, kecskemétieknek külön érdekesség, hogy eredetileg a két utóbbi ciklus részleteiben éppen városunkban csendült fel először éppen nyolcvan esztendeje: 1936- ban illetve 1937-ben – a Vásárhelyi Zoltán vezényelte Kecskeméti dalárda előadásában. Az utóbbi bemutatót fénykép is őrzi a füzetben az „Éneklő Alföld” szereplőivel.

A ritkán hallott darabok egyes esetekben olyan nehezek, hogy a maguk korában nem is tudták elénekeli őket a kórusok – most viszont igazán erőteljes, a paraszti környezetet megidéző felfogásban gyönyörködhetünk bennük. Az album különlegessége, hogy ritkaságok ritkaságaként kéziratban fennmaradt, csak jóval a szerző halála után publikált darabok is szerepelnek rajta: az Est férfikarra írt változata, és a Két román népdal nőikarra. Ezen kívül a Négy régi magyar népdal férfikarra egy korábban lejegyzett változatát is felveték.

Komlós József JR