Kezdőlap Események Kecskemét novemberi közgyűlésének döntései

Kecskemét novemberi közgyűlésének döntései

 

Kecskemét mai közgyűlésén a napirendi pontok tárgyalása előtt átadták a Kecskemét Szociális Ügyéért Díjat, amellyel idén a grémium Juhász Rózsa, az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Idősgondozó Szolgálata Posta utcai telephelyének vezető gondozója és

Tóth Katalin, az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága szociális és gyermekvédelmi igazgatója részére adományozott.

Elismerő oklevelet vehetett át Kujáni Lászlóné Cser Olga, „a legjobb női gazdálkodónak járó európai innovációs díj” versenyben elért kimagasló eredményéért.

 

Módosította a testület a város idei költségvetését. Ennek keretében a Hírös Agóra Nonprofit Kft. 10 millió forint többlettámogatást kapott a működési kiadásaihoz. A Kecskemét Fejlődéséért Alap kezelő szervezetének kiválasztása és részesedés érdekében összesen mintegy 47 millió forintos forrást szavazott meg a közgyűlés. A Városgazdasági Kft. a városüzemeltetési feladatok ellátására többlet finanszírozási igényt jelzett, ennek alapján mintegy 50 millió forint plusz finanszírozást kapott. Beépültek a kültségvetésbe a különböző uniós pályázatokkal kapcsolatos előirányzatok módosításai is. Lévai Jánosné önkormányzati képviselő javaslatára 5 millió forint plusz támogatást fogadott el a testület a Városi Szociális Közalapítvány javára. Szintén elfogadták Sipos László városüzemeltetési tanácsnok javaslatát, aki 6 millió forint támogatást kért a matkói kápolna felújításához.

 

Elfogadta a közgyűlés Kecskemét Fenntartható Városi Mobilitási Tervét (SUMP). Az önkormányzati tulaljdonban lévő Kecskeméti Városfejlesztő Kft. által elkészített dokumentum kialakítása, formálása és véleményezése széleskörű társadalmi és szakmai részvétel mellett zajlott.  A SUMP a következő 7 év stratégiáját határozza meg. A tervezett fejlesztési irányok: versenyképes és fenntartható közforgalmú rendszer létrehozása, okos megoldások a létező infrastruktúra hatékonyabb használatára, a lágy közlekedési módok fejlesztése, valamint a fenntartható városi övezetek létrehozása.

 

Az önkormányzat által működtetett köznevelési intézmények állami működtetésbe adásával kapcsolatos döntéseket hozott meg a közgyűlés. Mint ismeretes, a jogszabály szetint 2017. január 1-től az intézmények működtetése is átkerül a Klebelsberg Intémézményfenntartó Központhoz. Az átadás-átvételi megállapodást a feleknek december 15-ig kell megkötniük. Év végéig az ingyenes vagyonkezelési szerződéseknek is létre kell jönniük, az önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jog ugyanis a tankerületi központ ingyenes vagyonkezelésébe kerül.

 

Új pályázatot ír ki a város a Rudolf laktanya területén lévő, „beteg lovak istállója” néven ismert ingatlanrész bérlet útján történő hasznosítására. A szeptemberben kiírt pályázatra ugyanis volt két jeletkező, de egyik dokumentáció sem felelt meg a kiírásban foglaltaknak. Ezért a közgyűlés – tekintettel az ajánlatok érvénytelenségére – a pályázatot eredménytelennek nyilvánította. Az újabb kiírás szerint a pályázatokat január 27. 10 óráig lehet majd benyújtani.

 

Elfogadta a képviselő-testület Keskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Ifjúsági Cselekvési Tervét. A dokumentum egyrészt tartalmazza a 2013-2015-ös időszakban megvalósult feladatok áttekintését, másrészt az elkövetkező három évre szóló célokat és feladatokat. Utóbbiak a tavaly elvégzett ifjúságkutatás eredményei, valamint szakemberek és a helyi fiatalok véleménye, javaslatai alapján lettek meghatározva.

 

Két újabb helyszínre telepíthet térfigyelő kamerát a Kecskemét Közbiztonságáért Közalapítvány, az Árpádvárosi játszótérhez és a Mátis Kálmán utcai Bölcsődéhez. A telepítéshez az önkormányzat mintegy 2,5 millió forint támogatást ad a közalapítványnak.