Kezdőlap Olvasgató Adventus Domini – Schola Hungarica

Adventus Domini – Schola Hungarica

Egy nagyszerű új megjelenés a jól ismert kiváló előadógárdától a BMC Records új kiadványa: „Adventus Domini” című lemezén a kutatók által ugyan jól ismert, de lemezre még soha fel nem vett „Graz 807” kódexbőlénekel gregorián énekeket a Schola Hungarica.

 A Szendrei Janka ésDobszay Lászlóvezette Schola Hungarica még 2010. októberében rögzítette ezt a nagyon érdekes anyagot aNemzeti Múzeumban, és csak örülhetünk neki hogy 2017-ben végre CD-formátumban is napvilágot látott.

 Jelen felvétel forrása ugyanis a híres,„Graz 807”jelzéssel ellátott kódex, vagyis egy graduálé – egy középkori vallásos énekeskönyv a XII. század elejéről, amely több kutató véleménye szerint Klosterneuburgban keletkezett az ágostonoskanononok kolostorában. Különlegessége miatt gyakran vált tudományos kutatások tárgyává mind a kódex-kutatás, a liturgiatörténet, a zenetörténet és a művészettörténet területén, sőt 1981-ben még facsimile kiadásban is megjelent.

A fentiek ellenére viszont a több vonatkozásában: így zeneileg is értékes kódex anyagáról – kiemelkedő jelentősége ellenére mindmáig nem készült reprezentatív hangfelvétel, így ezt a hiányt szeretné pótolni a Schola Hungarica most megjelent felvétele.

A lemez a karácsonyi ünnepkört megelőző adventi időszak miséinek változó énektételeit mutatja be, de vallásos tartalmánál fogva talán így, a húsvét előtti időszakban is értékes lelki feltöltődést kínál programjával. Ezek között felhangzanak az offertóriumokverzusokkal ékesített formái, s más ritkán jegyzett tételek is. A vasárnapok tételcsoportjait a változatosabb hangzás érdekében Heinrich Isaac Choralis Constantinus című nagyszabású gyűjteményének négyszólamú communio feldolgozásaival tagolták, melyekben cantusfirmusként a gregorián dallam is megjelenik.
Valódi román-kori gregoriánokat hallunk, a műfaj fénykorából, egyik kedvenc énekes együttesem: a Schola Hungarica a megszokott magas színvonalon felvett előadásában.