Kezdőlap Események Kecskemét áprilisi közgyűlésének döntései

Kecskemét áprilisi közgyűlésének döntései

 

A Kecskeméti Rendőrkapitányság és a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kecskeméti Hivatásos Tűzoltóparancsnokság beszámolóival kezdődött ma Kecskemét képviselő-testületi ülése. A rendőrségi beszámolóból kitűnt, hogy míg 2015-ben a városban elkövetett bűncselekmények száma 4600 felett volt, addig 2016-ra az esetszám 3700-ra csökkent. A felderítések eredményessége is lényegesen javult, mindebben szerepet játszik, hogy az önkormányzat egyre több helyen szereltet fel térfigyelő kamerákat.

Elfogadta a közgyűlés a 2016-os zárszámadást. A főbb összegek: a bevételek meghaladták a 39 milliárd forintot,, ebből a kiadás mintegy 24 milliárd forint volt. Az összes maradvány 18,2 milliárd, a város záró pénzkészlete december 31-én 18,6 milliárd forint volt, amelynek jelentős része az uniós fejlesztésekhez kapcsolódik. Tavaly a város nem vett fel hitelt. Az iparűzési adóból közel 8,7 milliárd forint folyt be a kasszába, amely 700 millióval több a 2015-ös évhez képest. A plusz forrás megmutatkozik abban is, hogy tavaly az intézmények finanszírozására 370 millióval, a sportszervezetek támogatására 293 millióval, városüzemeltetésre 100 millióval, a helyi tömegközlekedés támogatására 76 millióval költött többet a város, mint az előző évben.

Többoldalú kulturális együttműködési megállapodás aláírását hagyta jóvá a közgyűlés. A kezdeményező Balatonfüred önkormányzata, amellyel – Debrecenhez és Szolnokhoz hasonlóan – már van hasonló jellegű megállapodása Kecskemétnek.

A most kötendő megállapodásban Balatonfüred, Komárom, Vác, Gyula, a megyei jogú városok közül pedig Debrecen, Győr, Szolnok és Kecskemét vesz részt. A programok idei főbb állomásai a füredi Jókai Napok, a Jókai – Arany levelezése vándorkiállítás, a FINA Vizes Világbajnoksák és a Kodály Emlékév.

A megállapodás ünnepélyes aláírása Budapesten, a Petőfi Irodalmi Múzeumban lesz május 8-án, amely egyben a városok első közös rendezvénye is.

A Megyei Jogú Városok Szövetségének kezdeményezésére ismét csatlakozik Kecskemét ahhoz,  hogy segítse a kárpátljai magyar közösségeket 5 millió forinttal.  Beregszásszal immár 16 éves Kecskemét testvérvárosi kapcsolata, és az utóbbi években – a kárpátaljai nehéz helyzet miatt – rendszeres a segítségnyújtás.

5 millió forint támogatást hagyott jóvá Balog Zoltán miniszter Kecskemét számára a Kodály Emlékév méltó megrendezésére. A támogatás lehívásához a város pályázatot nyújtott be, amely tartalmazza az egész évet átívelő kulturális rendezvénysorozat programjait.

Kisméretű műfüves labdarúgópálya épülhet Katonatelepen, az „Országos Labdarúgó Pályaépítési Program” keretében. A beruházás mintegy 29 millió forintba kerül, amelyból közel 9 millió az önkormányzati önerő, 20 millió pedig a Magyar Labdarúgó Szövetség által fizetendő összeg. A közgyűlés jóváhagyta az erről szóló megállapodás aláírását, valamint azt, hogy az MLSZ a fejlesztést végrehajtsa az önkormányzati tulajdonban lévő területen.

Pályázatot nyújt be a város az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című kiírásra.  Ennek segítségével újulhatna meg a járda és a kerékpárút a Nyíri út Juhar utca és Széchenyi körút közötti szakaszán, valamint a Budai út Március 15. utca és Akadémia körút közötti szakaszán. A beruházások összköltsége 44 millió forint, amelynek felét lehet elnyerni a pályázaton, a másik felét pedig az önkormányzat finanszírozza.

Természettudományos élményközpont kialakítására pályázik a Bács-Kiskun Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Társulat (TIT). Sikeres pályázat esetén 500 millió forintból jön létre olyan központ, amely különböző természettudományos témakörökben nyújt majd élméénypedagógiai programokat. A projektben az önkormányzat konzorciumi partnerként vesz részt, sikeres pályázat esetén pedig a város közművelődési megállapodást köt a TIT-tel.

A hulladékgzdálkodási rendszer országos szintű átalakításához illeszekedően hozott meg további döntéseket Kecskemét közgyűlése.  Az önkormányzat ingyenesen átveszi a Kecskeméti Regionális Hulladéklerakó Közszolgáltató (KRHK) Kft. üzletrészét, a kft. pedig a jövőben nonprofit gazdasági társaságként működik tovább.  A közgyűlés egyetértett azzal az egyesülési szándékkal, amely szerint a KRHK Kft. beolvad a január 1-től immár kizárólag hulladékgazdálkodási tevékenységet ellátó Városgazdasági Kft.-be.  A két cég ügyvezetőinek júniusig kell elkészíteniük az egyesülési tervet és egyéb okiratokat ahhoz, hogy a közgyűlés meghozhassa a végleges egyesülési döntést.

Új ablakok és redőnyök kerülhetnek a Corvina Óvoda Mikszáth Kálmán Körúti Óvodájának homlokzatára. Ehhez a Mercedes üzem nyújt mintegy 1,3 millió forint támogatást az óvoda alapítványán keresztül. A támogatás előreláthatólag májusig megérkezik, így nyáron megtörténhet a nyílászárók cseréje.

A közgyűlés díjak, kitüntető címek adomámyozásáról döntött:

  • „Kecskemét Városért Oktatási Díj”-at adományoz

– Hoksza Ildikó Edit, a Kada Elek Közgazdasági Szakgimnázium tanára részére

– Dr. Lóczi László, a Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola intézményvezetője részére

  • „Kecskemét Városért Egészségügyi Díj”-at adományoz

– Bács-Kiskun Megyei Kórház Krónikus Belgyógyászati Osztálya részére,

– Dr. Juharos Ágota radiológus főorvos, a „Kutyával Egy Mosolyért Alapítvány  titkára részére

  • „Kecskemét Ifjúságáért Díj”-at adományoz

– Kósa Szilvia fejlesztő pedagógus, gyermekvédelmi szakember részére

  • „Ifjúság a Közösségért Díj”-at adományoz

– Hatházi Róbert, a Kalocsa-Kecskemét Főegyházmegye Kecskemét-Szentcsalád Plébánia plébánosa részére

  • „Kecskemét Közművelődéséért Díj”-at adományoz

– Kovácsné Tóth Ibolya, Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Közösségi Kapcsolatok Osztálya vezető főtanácsosa, kulturális ügyintézője részére

  • „Kecskemét Felsőoktatásáért és Tudományos Életéért Díj”-at adományoz

– Beke József nyugalmazott középiskolai tanár részére

  • „Kecskemét Sportjáért Díj”-at adományoz

– Dr. Bodóczky László, a Bács-Kiskun Megyei Úszószövetség és a Kecskeméti Olimpiai Barátok Bóbis Gyula Körének elnöke részére

  • „Az Év Kecskeméti Rendőre” elismerő címet adományoz

– Szilágyi József Csaba rendőr hadnagy, a Kecskeméti Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztály előadója részére

  • „Az Év Kecskeméti Tűzoltója” elismerő címet adományoz

– Hosszú Ferenc tűzoltó zászlós részére

  • „Az Év Kecskeméti Köztisztviselője” elismerő címet adományoz

– Csonka Imre, Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Társadalompolitikai Osztály vezetője részére