Kezdőlap Kecskemét Közgyűlés: központban a hulladékgazdálkodás, a közlekedés és az új pályázatok

Közgyűlés: központban a hulladékgazdálkodás, a közlekedés és az új pályázatok

Hulladékgazdálkodási társulás létrehozásáról, a helyi közösségi közlekedés menetrendjének módosításáról, új pályázatokról döntött egyebek között Kecskemét közgyűlése.

 

Módosította a közgyűlés a város idei költségvetését. Ennek lényeges eleme, hogy a Katona József Múzeum részére 120 millió forint befizetési kötelezettség került előírásra. A múzeum ugyanis a Mercedes üzem bővítéséhez kapcsolódóan feltárási és régészeti megfigyelési munkálatokat végez. A tevékenység egyébként mintegy 43 hektáron zajlik, ez jelenleg Magyarország legnagyobb régészeti tevékenysége.

 

A közgyűlés úgy döntött, hogy társulási tagként létrehozza a Duna–Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulást, amely október 1-től látja el feladatait. A tervek szerint a társuláshoz Pest megye déli részének és Bács-Kiskun északi részének települései csatlakozhatnak, az erről szóló döntéseket a napokban hozhatják meg az érintett közgyűlések.

Az önkormányzati társulások létrehozására a hulladékról szóló törvény ad lehetőséget. A társulás feladata a hulladékgazdálkodási rendszer elemeinek fejlesztése, amelyre pályázatot nyújthat be.

 

Elfogadta a közgyűlés a településképi arculati kézikönyvet. A dokumentum széleskörű társadalmi bevonással, partnerségi véleményezéssel készült el, a jogszabályi előírásoknak megfelelően. E kézikönyv alapján készítik elő a településképről szóló helyi rendeletet, amelyet a törvény szerint október 1-ig kell megalkotnia a testületnek.

 

Újabb döntések születtek a Kecskemét Fejlődéséért Alappal kapcsolatosan. A grémium jóváhagyta az Alap kezelési szabályzatát, és felkérte az Informatikai Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. vezérigazgatóját, hogy a szabályzatot nyújtsa be az MNB-hez. A felügyeletet ellátó MNB részéről felmerülő esetleges módosításokat az Alapkezelőnek át kell majd vezetnie, és egységes szerkezetben, az év második felére vonatkozó üzleti tervvel együtt kell előterjesztenie a tulajdonosi joggyakorló elé.

 

Átalakítaná az önkormányzat a Hírös Sport Kft.-t akként, hogy a jelenleg a társaság divíziójaként működő Kecskeméti Sportiskola és a Kecskeméti Kosárlabda Akadémia külön-külön szervezeti egység legyen. Ezzel a tevékenységek átláthatóbbak lennének, és a társasági adókedvezményból származó bevételeket is hatékonyabban lehetne felhasználni.

Szintén a sportot érintő változás lehet, hogy január 1-től a Kecskeméti Labdarúgó Akadémia a KLC-KTE-SI és az önkormányzat által közösen kialakított szervezeti keretben látná el feladatait. Ennek oka, hogy az akadémia olyan sportlétesítményt használ jelenleg és a jövőben is, amely önkormányzati tulajdonban van és az önkormányzat jelentős anyagi támogatásával valósul meg.

A közgyűlés felkérte a Hírös Sport Kft. ügyvezetőjét, hogy szeptemberre készítse elő javaslatát az új szervezeti keretekről.

 

Megoldódni látszik az egyik legnagyobb kecskeméti parkolási probléma, a kórház ugyanis saját beruházásban 75 új parkolót alakít ki a Csabay Géza körút menti saját ingatlanrészein. Az önkormányzat a helyi lakosság érdekeit figyelembe véve úgy döntött, hogy 8 millió forint támogatást nyújt a kórháznak gépkocsi beállók létesítésére, felújítására.

 

Új lakások kialakítására pályázna az önkormányzat, a cél a munkaerőpiaci mobilitás elősegítése. Az elsősorban felújítást támogató állami forrást a Homokbányán található, úgynevezett „sárga legénységi épületek” közül három épület felújítására vennék igénybe. Az önkormányzatnak minimum 40 százalék önrészt kell biztosítania.

A közgyűlés egyetértett azzal, hogy a támogatási kérelem benyújtásának lehetőségét meg kell vizsgálni, és felhatalmazta a polgármestert a szükséges előkészületek megtételére.

 

Pályázatokkal kapcsolatos döntéseket hozott meg a közgyűlés. A határozat értelmében Kecskemét pályázatot nyújt be a Homokbánya, Déli feltáró út II. ütemének megvalósítására, amelynek költsége 292 millió forint lesz, és a Szolnoki út felújítására, amely 885 millió forintba kerül majd.

A képviselők e napirend keretében tájékoztatást kaptak egy már benyújtott pályázatról is, amelynek címe: Öko-innovatív kompetenciák kiépítése és fenntartható vállalkozások kialakítása a Duna régióban. Ennek résztvevői 8 országot képviselő városok és öko-innovációs szervezetek. A projekt költségvetése meghaladja a 2,5 millió eurót, ebből Kecskemét mintegy 144 ezer euró költséggel kalkulálhat, amelynek 85 százaléka uniós, 10 százaléka hazai finanszírozás, 5 százalék pedig önkormányzati önerő.

 

A volt Rudolf laktanya egyes ingatlanainak hasznosításával kapcsolatos döntéseket hozott meg a közgyűlés. A város korábban pályázatot írt ki az úgynevezett „beteg lovak istállója” hasznosítására, amelyre három pályázat érkezett. Ezek közül az S4T Hungary Kft. elképzelése nyerte el leginkább az önkormányzat tetszését. A társaság azonban szeretné, ha az általa végrehajtott értéknövelő beruházások teljes egészében beszámítanának a bérleti díjba, erre viszont a pályázati kiírás nem ad lehetőséget. Ezért a közgyűlés a pályázatot eredménytelenné nyilvánította, és új pályázat kiírásáról döntött.

A műemléki istálló, lovarda, valamint egyéb épületekre kiírt pályázat is eredménytelen lett, és szintén új pályázatot írnak ki. Ezekre egy pályázat érkezett, de további kérdések merültek fel, egyebek között a bérbetudással kapcsolatosan.

A „gyanús lovak istállója” hasznosítására kiírt pályázat viszont eredményes lett. A bérlő az IMMENSO Kft. lehet, amely a szomszédos területet korábban megvásárolta,  ott éttermet hoz létre, a most megszerzett ingatlant pedig raktárként akarja használni.

 

Jövőre ünnepli a város fennállásának 650. évfordulóját. Ebből az alkalomból egész éves programsorozat lesz, amelynek jelmondata: „Kecskemét, a puszták metropolisza”.  A programok tervezete már most is hónapokra lebontva tartalmazza az eseményeket, kiemelt témákat. A közgyűlés jóváhagyta, hogy megkezdődjön a részletes kidolgozás, és felkérte a polgármestert, hogy a jövő évi költségvetés tervezése során számoljon a felmerülő kiadásokkal.

 

Új együttműködési megállapodást köthet a város az Európa Jövője Egyesülettel. Ennek értelmében a Csiperó fesztivált szervező civil szervezet 2018-2021. között évente 40 millió forint támogatásban részesül annak érdekében, hogy a 2018-as és 2020-as nemzetközi gyermektalálkozókat, a köztes esztendőkben pedig a csereutazásokat előkészíthesse, megszervezhesse. A megállapodásra azért is szükség van, mert a garantált önkormányzati együttműködés és támogatás feltétele a sikeres hazai és nemzetközi pályázatokon történő részvételnek.

 

Ismét csatlakozik Kecskemét a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez. Ehhez a 2018-as költségvetésben 5 millió forint forrást biztosít.

 

Több napirend keretében is foglalkozott a közgyűlés a helyi közösségi közlekedéssel. Ezek egyike keretében döntött arról, hogy pályázatot nyújt be a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz a helyi közösségi közlekedés működtetéséhez. A város ugyanis 2016-ra eddig 326 millió forint támogatást adott a DAKK Zrt-nek a helyi közösségi közlekedésből származó veszteségek ellentételezésére, amelynek egy része visszaigényelhető az államtól.

A következő napirendi pontban a grémium a DAKK beszámolóját tárgyalta. Ebből kiderült, hogy az ellentételezésre a városnak további mintegy 300 millió forintot kellene fizetnie. A főbb adatokból kitűnik, hogy az utaslétszám tavaly további 1,8 százalékkal csökkent, a buszok kiahsználtsága átlagosan 17 százalék. Mindez annak ellenére, hogy tavaly 6 alkalommal történt meg a menetrend módosítása oly módon, hogy az megfeleljen a felmerülő igényeknek. A szolgáltató új autóbuszokat is beszerzett, így a helyi közlekedésben résztvevő járművek átlag életkora 15 évről 10 évre csökkent.

A szolgáltató és a város közösen keresi a megoldásokat arra, hogy a közösségi közlekedés nagyobb kihasználtsággal működjön. Ennek érdekében és a felmerülő igények alapján döntött a testület a menterend újabb módosításáról. A változás lényeges eleme, hogy  július 1. ás augusztus 31. között próba jelleggel lesznek éjszakai járatok. A döntést egy online felmérés előzte meg, amely keretében mintegy 2500 kitöltött kérdőív érkezett. Ezeket alapul véve indulnak el az éjszakai járatok, amelyeknek az uticéljait, indulási időpontjait és útvonalait is a kérdőíves igényfelmérés eredméyéhez igazították.

A menetrend számtalan további módosítást tartalmaz, ezek jelentős része az átszállásmentes kapcsolatok biztosítását szolgálja.

 

A közgyűlés önkormányzati díjak és kitüntető cím adományozásáról döntött a következők szerint:

A közgyűlés

 

Kecskemét Város Tiszteletbeli Polgára kitüntető címet adományoz

– Piros Ildikó színművész

 

Kada Elek-díjat adományoz

– Tokovics Klára könyvvizsgáló, a Kecskeméti Termostar Hőszolgáltató Kft. gazdasági igazgatója

 

Katona József-díjat adományoz

– Csombor Teréz, a Kecskeméti Katona József Színház színművésze,

 

Kodály Zoltán-díjat adományoz

– Jámbor Zsolt Ottó karnagy-zenepedagógus és Jámborné Márkus Emőke ének-zenetanár (megosztva),

 

Bozsó János-díjat adományoz

– Turi Endre festő, zománcművész, a kecskeméti Nemzetközi Zománcművészeti Alkotóműhely volt igazgatója  

 

Kecskemét Szociális Ügyéért Díjat adományoz

– Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Margaréta Otthonának „B” földszintjén működő demens részleg dolgozói,

– Horváth Attiláné, a Városi Szociális Közalapítvány Kuratóriumának elnöke,

 

 

Kecskemét Város Környezetvédelméért Díjat adományoz

– Kanalas Imre, a Kecskeméti Városfejlesztő Kft. Stratégiai- és Városfejlesztési csoportvezetője,    

 

Mészöly Gyula-díjat adományoz

– Rosznáky-Barna Péter, a Barna és Fiai Faiskola Kft. ügyvezetője

 

Kecskemét Gazdasági Fejlődéséért Díjat adományoz

-Roza Károly, a Polar-Stúdió Kft. ügyvezetője

 

Év Kecskeméti Mestere Díjat adományoz

– Kenyeres István szobafestő-mázoló szakmunkás, építész technikus

 

részére.