Kezdőlap Események „Élhetőbb Lakitelekért” – Hatalmas fejlődések Lakiteleken

„Élhetőbb Lakitelekért” – Hatalmas fejlődések Lakiteleken

Lakitelek nagyközség jelentős fejlődésen ment át az elmúlt hónapokban, hiszen az önkormányzati képviselők nap, mint nap azon munkálkodnak, hogy a település lakosai számára jobb körülményeket és magasabb életszínvonalat biztosítsanak. Az elmúlt egy évben kiemelkedő előrelépések sokasága történt meg, de a jövőre nézve is több fejlesztési terv szerepel, amelyekre az önkormányzat támogatási pályázatokat is benyújtott, viszont elismerésre méltó az a tény is, hogy ha település nem nyeri el a pályázati finanszírozást, akkor önerőből próbálja megvalósítani elképzeléseit. A befejeződött, valamint a még megvalósulás előtt álló projektekről Zobokiné Kiss Anita, Lakitelek polgármestere mesélt Magazinunknak.

Ingyenessé váló egészségügyi szolgáltatás  

A közelmúltban – a lakossági igényeket is figyelembe véve – számos területen próbáltunk fejlesztéseket végrehajtani, így olyan változásokat eszközöltünk, amely az „Élhetőbb Lakitelekért” szlogenünk függvényében teljes mértékben helytáll. Az egyik határozott döntésünk és lépésünk által sikerült a vérvétel ingyenessé tétele, ugyanis településünkön a korábbi években megszüntették a labor működését, de egy külső vállalkozóval, szerződés útján sikerült ellátnunk ezt a feladatot, de ezáltal a lakosok saját maguknak finanszírozták, csak akkor tudták ingyenesen igénybe venni a vérvételt, ha beutaztak Kecskemétre és ott az illetékes intézményben vették igénybe a szolgáltatást. Arra, hogy ezt a problémát megszüntessük, azt a megoldást találtuk, hogy a vérvétel díját átvállalja az önkormányzat, természetesen ehhez beutaló szükséges. Számunkra ez egy nagy előrelépés volt, de kívánunk ennél messzebbre is jutni.

Hamarosan kibővülő Egészségház

Településünkön jelenleg két háziorvosi körzet működik, de a továbbiakban arra szándékozunk lépést tenni, hogy minden egészségügyi szolgáltatás – gyermekorvosi rendelő, a két háziorvosi rendelő, a fogorvosi rendelő és a védőnői szolgálat – egy épületbe összpontosuljon, ezért erre egy TOP-os pályázatot is benyújtottunk. Terveink alapján a meglévő Egészségházat építenénk át kétszintes épületté, benne egy lifttel, amellyel az idősebbek közlekedése könnyebbé válik. Az orvosi rendelők teljes mértékben elkülönítve, de mégis egy épültben lennének megtalálhatóak, illetve a mai kor igényeinek teljes mértékben megfelelő ellátást fognak kapni a lakosok. Rendkívül bízunk abban, hogy az erre beadott pályázatunkat pozitívan bírálják el és mihamarabb meg tudjuk valósítani az elképzelésünket. Viszont egy megbeszélésen hozott döntésünk alapján arra jutottunk, hogy ezt az elképzelésünket akkor is megvalósítjuk, ha pályázatunk nem nyer – mert a komplex egészségházra mindenképpen szükség van –, akkor az elkövetkezendő két évben önerőből meg fogjuk valósítani, ezért gazdálkodásunkat is úgy alakítjuk, hogy a szükséges pénzt meg tudjuk teremteni. Természetesen elképzeléseink megvalósításának gyorsasága attól is függ, hogy mikor és hogyan bírálják el a beadott pályázatainkat.

Folytonos útkorszerűsítés

Rendkívül fontos célunk, hogy településünkön minél több pormentes út legyen, hiszen jelenleg is sok utca nincs leaszfaltozva. Ez ügyben önerőből már tettünk előrelépéseket, hiszen terveket készítettünk, mivel ez nagyon sok előkészítő munkát igényel. Elsőként meg kell tervezni, majd engedélyeztetni végül pedig a megfelelő pénzkeretet is meg kell teremteni. A közeljövőben két utcát aszfaltozunk le, mégpedig a Martinovics és a Semmelweis utcát.

A sportolás támogatása

Elkötelezetett hívei vagyunk a sportolás támogatásának, illetve a sportolási lehetőségek biztosításának is. A Lakiteleki Torna Egyletet anyagilag jelentősen támogatjuk, továbbá az egyesület TAO-s pályázatukhoz a szükséges önerőt legtöbb esetben az önkormányzat biztosítja. A közeljövőben egy szabadtéri kondiparkot szeretnénk létrehozni, amely a Művelődési Ház mellett helyezkedne el, erről a testületi ülés hozott egy döntést is, amely keretében 5 millió forintot fordítanánk a park megépítésére.

Férőhelybővítés a Gondozási Központban

Egy idős lakiteleki lakos, aki a vagyonát a Gondozási Központra hagyta és végrendeletében úgy nyilatkozott, hogy hátrahagyott vagyonának az érétkét csak a Gondozási Központ fejlesztésére lehet fordítani. A pénzt egy elkülönített számlán kezeljük, ehhez fogjuk az önerőnket hozzátenni, így majd ebből az összegből fogjuk a Gondozási Központot bővíteni, hiszen a több férőhelyre igen nagy szükség van, így a mostani és a régi rész felújítása is az elkövetkezendő két év terveiben szerepel.

Együttműködéssel előrelépni a gazdaságban

Gazdaságkiépítés szempontjából létrehoztunk egy klasztert, amelynek jelenleg 10 település a tagja. A klaszter célja, hogy egy belső gazdaságot hozzunk létre, tehát a települések a mezőgazdasági termékeket saját maguk megtermelik és az értékesítés a másik 9 településen történik. Mint mindennek, ennek is a pénz az elindítója, így még csak a megalakulásnál tartunk, viszont több gazdasági fejlesztés támogatására szóló pályázatot is benyújtottunk.

Piaci termelők előnyhöz juttatása

A helyi vállalkozók számára is előkészítettünk egy pályázatot, amelynek kapcsán a gazdasági területeket kívánjuk fejleszteni. Ehhez célzottan, olyan helyi vállalkozókat kerestünk fel, akiknek a mezőgazdasági termelésből való bevétele meghaladja az 50%-ot. A vállalkozó felől szükséges egyfajta kifelé nyitás a vásárlók, érdeklődők felé, így például az egyik mezőgazdasági vállalkozó vállalta, hogy az előállított termékeit meg lehet tekinteni, kóstolni, illetve helyben megvásárolni is. Az a tapasztalatunk, hogy a kistelepülések piacain nagyon minimális helyi termelő jelenik meg, még pedig azért, mert a minőségi, gondos munkával előállított termék drágább, mint a külföldről behozottak. Ezért a célunk, hogy a helyi mezőgazdasági vállalkozásokat segítsük a termelésben, a feldolgozásban és az eladásban, hogy előnyt élvezzenek az import árukkal szemben.

A település vállalkozóinak segítése

Önkormányzatunk a helyi piacra is szeretne beruházni, mégpedig egy halbolt keretein belül. Továbbá nyitni szeretnénk egy átvevőhelyet, amely azt szolgálná, hogy a terméket, amelyet a termelő nem tudott eladni, azt az önkormányzat megvásárolja tőle és majd a közétkeztetésbe felhasználja. Tulajdonképpen a majd megvásárolt termékek tárolásához szükségünk lenne egy hűtőkamrára is, amelyre már egy pályázatot is benyújtottunk.

Önellátó Önkormányzat

Elsőként vetettünk krumplit az önkormányzat földterületén, amelyre büszkék lehetünk, hiszen szép termést hozott, így már zajlik a betakarítása, amit a helyi főzőkonyhára szállítunk, így október elsejétől a lakiteleki közétkeztetésbe az önkormányzat által megtermelt krumplit fogják felhasználni és fogyasztani.

Az iskola folyamatos támogatása

Természetesen egy önkormányzatnak vannak kötelező és vállalt feladatai is. Köztudott, hogy tavaly az iskolák önkormányzati kézből átkerültek a KLIKK-hez, azonban mi továbbra sem vettük le sem a szemünket, sem a kezünket a gyermekekről, így továbbra is kívánjuk az oktatási körülményeket oly módon fejleszteni, hogy korszerű eszközállományt biztosítsunk, amellyel elősegítjük a szabályszerű működést, illetve egy jóléti funkciót is beteljesítünk. A közelmúltban egy új hűtőt vásároltunk az iskola konyhájába, amellyel megkönnyítettük az ételek szabályszerű tárolását.

Példaértékű összefogás

Az alsó tagozatosok számára az udvart teljesen átépítettük, a földet befüvesítettük és öntözőrendszert építettünk ki, továbbá új játszóelemeket is vásároltunk. Ez a szülői munkaközösség, az iskolai alapítvány, illetve az önkormányzat közös munkája alapján valósulhatott meg, hiszen mind anyagiakban, mind munkában mindenki hozzátette, amit tudott. Az új játszótér ünnepélyes átadójára október másodikán került sor. Büszkék vagyunk arra, hogy annak ellenére, hogy nem vagyunk hatással az iskola működésére, még is találunk módot, arra hogy segítsük a gyermekeket és tanárokat, és ez tényleg azt mutatja, hogy az önkormányzat igen is nagy felelősséget vállal a gyermekek iránt. Számunkra rendkívül örömteli pillanatot jelentett, amikor a közös munka gyümölcse beért, és az összefogás által létrejött egy gyönyörű, biztonságos játszótér.