Kezdőlap Gazdaság Kecskemét októberi közgyűlésének döntései

Kecskemét októberi közgyűlésének döntései

Módosította a közgyűlés a Településszerkezeti Tervet és a Helyi Építési
Szabályzatot. A szokásos éves felülvizsgálat ez alkalommal is a
lakosságtól és a vállalkozásoktól érkezett jelzésekre, illetve a jogszabályi
változásokra épül. A legjelentősebb módosítás, hogy a zártkerti művelés
alól kivett, és a lakóépület építésére alkalmas, 3000 négyzetmétert elérő
telekméret esetén a beépíthetőség a jövőben 5 százalék lesz.
Új önkormányzati rendeletet alkotott a közgyűlés a hirdető- és
reklámberendezések, hirdetmények elhelyezésére és szabályozására.
Ennek előzménye, hogy a jogszabályhoz igazodva még szeptemberben
megszületett a településképi rendelet, amelynek követelményei a
reklámhordozókra is kiterjednek. A két új rendelet elfogadásával
megteremtődött a magasabb szintű jogszabályokkal való összhang is.
Szintén módosította a grémium Kecskemét Megyei Jogú Város Integrált
Településfejlesztési Stratégiáját (ITS). A döntést indokolta, hogy az ITS
még 2014-ben készült el, az elmúlt három évben azonban olyan
jelentőségű változásokon ment át a város (uniós források felhasználásának
további lehetőségei konkrét programokban, kiemelt kormányzati
támogatások a Modern Városok Program keretében), amelyek új igényeket
fogalmaztak meg az infrastruktúra és a szolgáltatási háttér fejlesztésével
kapcsolatosan. A véleményezési dokumentációt a Kecskeméti
Városfejlesztő Kft. készítette el.

Az ITS-ből kitűnik az is, hogy Kecskeméten jelenleg a különböző
szervezetek, intézmények, gazdasági szereplők körében összesen 460
nyertes pályázatot tartanak nyilván. A Modern Városok Program, a TOP, a
város kötelező vagy önként vállalt feladatait segítő fejlesztések összértéke
meghaladja a 170 milliárd forintot. Becslések szerint 2023 végéig
Kecskeméten mintegy 800 milliárd forint értékű fejlesztés valósul majd
meg. A stratégiai dokumentum elérhető itt:
www.kecskemet.hu/önkormányzat/városfejlesztés/városfejlesztési
koncepciók/ITS

Újabb támogatási kérelmet nyújtott be az önkormányzat a volt Rudolf-laktanya fejlesztésére. A tervezett projekt költsége 1,3 milliárd forint, amelyből mélygarázs és közmű-infrastruktúra épülne. Sikeres pályázat
esetén a Rudolf-laktanya területén úgy alakulhat ki a parkolási lehetőség,
hogy a zöldfelület nagysága is megmaradhat.
A hulladékgazdálkodási rendszer országos átalakulásához illeszkedően
Kecskemét önkormányzata az elmúlt hónapkban több döntést is hozott. Ez
alkalommal jóváhagyta a Városgazdasági Kft. és a Kecskeméti Regionális
Hulladéklerakő Közszolgáltató Kft. (KRKH) egyesülését oly módon, hogy
a KRKH Kft. beolvad a Városgazdasági Kft.-be.
A hulladékgazdálkodást érintő átalakulások és döntések általános célja,
hogy a feladat ellátása magánérdekektől mentesen, nonprofit módon
történjen.

Hozzájárult a közgyűlés ahhoz, hogy a Hírös Sport Kft. többségi tulajdont
szerezzen abban a gazdasági társaságban, amelyet a Kecskeméti
Labdarúgó Club KTE Sportiskola alapít. A Kecskeméti Labdarúgó
Akadémiát működtető egyesület arra vállalt kötezettséget: minden tőle
telhetőt megtesz annak érdekében, hogy már jövőre jogosult legyen
sportfejlesztési program benyújtására, ezáltal a TAO-támogatások
fogadására. A cél az, hogy akadémiai szintű képzés és versenyeztetés
valósuljon meg.

Október 29-én véget ér a hétvégi éjszakai autóbusz járatok és a 21D jelű
járat üzemeltetésének próbaidőszaka. A július 1. óta végzett
utasszámlálások azt mutatták, hogy valójában mindkét járatra igen csekély
az igény. Ezért a közgyűlés úgy döntött, hogy október 30-tól az éjszakai
járatok közül három marad: a 91E jelű járat szabad és munkaszüneti
napokon 1.30-kor és 2.50-kor indul majd a Széchenyi térről, a 95E jelű
járat pedig 2.10-kor indul a Széchenyi térről.

A 21D vonalon a Mercedes üzem kérésére indultak a próbajáratok, az
utasszámlálás alapján azonban látható, hogy az igénybe vevők száma nem
nőtt, az utasforgalmat képesek kiszolgálni az azonos útvonalon és időben
közlekedő regionálos járatok, ezért szükségtelen fenntartani párhuzamosan
a helyi járatokat is.